Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Julkiselle sektorille oma eläkelaki: Eläkeuudistus vähentää kuntatalouden menopaineita

KT Kuntatyönantajat

Julkiselle sektorille oma eläkelaki: Eläkeuudistus vähentää kuntatalouden menopaineita

Tiedote.
Julkaistu: 25.05.2015 klo 13:20
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

Työeläkeuudistuksen julkisen sektorin eläkeratkaisun kolmikantainen valmistelu saatiin päätökseen sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Kunnallinen eläkelaki (KuEL) yhdistettiin ratkaisussa valtion eläkelain ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain kanssa uudeksi julkisen sektorin eläkelaiksi (JuEL). Eduskunta käsittelee koko eläkeuudistusta koskevan lakipaketin syksyllä ja lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta.

KT Kuntatyönantajat edusti kuntatyönantajia sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen että julkisen sektorin lainsäädäntövalmistelussa. Julkisen sektorin eläkeuudistus noudattaa työmarkkinakeskusjärjestöjen viime syksynä sopimaa eläkesopimusta ja on linjassa yksityisellä sektorilla aiemmin keväällä saavutetun työeläkelakia (TyEL) koskevan ratkaisun kanssa.

Eläkeuudistus pidentää työuria

Eläkeuudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on pidentää työuria. Tehty ratkaisu vaikuttaa lähes kaikkien tällä hetkellä työssä olevien kuntatyöntekijöiden eläketurvaan. Keskeistä työurien pidentämisen kannalta on eläkeikärajojen nosto ja niiden sitominen elinajanodotteen kehitykseen. Vanhuuseläkeiän alarajaa nostetaan vaiheittain 65 vuoteen siten, että vuonna 1962 syntyneet ovat ensimmäinen ikäluokka, jonka vanhuuseläkkeen alaikäraja on 65 vuotta.

Julkista sektoria koskevassa ratkaisussa korotetaan lisäksi mm. kunnallisen eläkejärjestelmän ammatillisia eläkeikiä siten, että ne nousevat asteittain enintään kaksi vuotta. Tämä ratkaisu on eduskunnan perustuslakivaliokunnan aikaisemmin tekemän linjauksen mukainen. Ammatillisten eläkeikien korottaminen on tarpeellista, koska eläkeikä nousee kaikilla muillakin ryhmillä ja näin erot muihin ryhmiin eivät muodostu kohtuuttoman isoksi.

Uudistus turvaa eläketasojen säilymisen tulevaisuudessakin riittävällä tasolla samalla kun vanhuuseläkkeelle siirtymisiän odote nousee arvioiden mukaan selvästi. Kunta-alalla työskennellään tulevaisuudessa aikaisempaa pidempään, jolloin ikäjohtamisen merkitys korostuu.

Eläkeuudistus parantaa kuntatalouden kestävyyttä

Eläkeuudistuksen tavoitteena on supistaa julkisen talouden kestävyysvajetta. Uudistus hillitsee kunta-alalla eläkemenojen ja -maksujen kasvupaineita. Työnantajan eläkevakuutusmaksut ovat keskeinen henkilöstökustannuserä, joilla on suuri taloudellinen merkitys työvoimavaltaisella kunta-alalla. Kuntatalouden heikkenevien näkymien kannalta on tärkeää, että eläkeuudistus vähentää merkittävällä tavalla kuntatalouden menopaineita. Se edellyttää kuitenkin, että eläkeratkaisu myös toteutetaan kunta-alalla kestävyysvajeen supistamisvaikutuksen mukaisesti ja että kuntatyönantajan eläkevakuutusmaksua pyritään muutoinkin alentamaan.

Lisätietoja:  

työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710
työmarkkinalakimies Jouko Hämäläinen, puh. 040 707 8677
neuvottelupäällikkö Sari Ojanen, puh. 050 597 6942

 

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 429 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 21 miljardia euroa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs