Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Etäisyydet luovat eriarvoisuutta

Nuorisotutkimusseura ry

Etäisyydet luovat eriarvoisuutta

Tiedote.
Julkaistu: 13.10.2016 klo 14:10
Julkaisija: Nuorisotutkimusseura ry

Järjestyksessään 27 Näkökulma käsittelee etäisyyksien merkitystä maaseudulla asuvien nuorten elämässä. Tutkija Tomi Kiilakosken teksti pohjautuu keväällä ilmestyneeseen teokseen I am Fire but my Environment is the Lighter. Nuorten tuottamaan taidemateriaaliin pohjautuva tutkimus kysyi nuorten paikkakokemuksia, liikkuvuutta ja osaallisuutta pohjoisissa osissa Barentsia Suomessa, Norjassa ja Venäjällä.

Kiilakosken mukaan etäisyyksien merkitystä ei ole nähty riittävän selkeästi nuorisopolitiikassa. Etäisyydet luovat eriarvoisuutta; ne koskevat paitsi palveluiden saatavuutta, myös rajoittavat mahdollisuuksia vertaissosiaalisuuteen.

”Erityisesti toisen asteen opiskelupaikkojen kaventaminen ja niiden keskittäminen kaupunkeihin merkitsee kaupungistumisen kiihdyttämistä. Tämä ei ole koulutuspoliittinen pakko tai taloudellinen välttämättömyys. Se on tietoinen valinta suosia kaupunkeja, jolla on vahvoja aluepoliittisia seurauksia. On hämmästyttävää, ettei päätöksiä tehdessä arvioida niiden vaikutusta kauempana asuvien nuorten arkeen tai alueiden elinkykyyn”, Kiilakoski huomauttaa.

Nuorisotutkimuskaan ei saa puhtaita papereita Kiilakosken arvioissa. Hän kritisoi sitä kapea-alaisuudesta:

”Nuorisotutkimusta on arvosteltu – ansaitusti, koen – siitä, että puhuessaan kaikista nuorista se puhuu vain niistä nuorista, jotka asuvat kaupungeissa. Tällöin jää näkemättä paitsi kauempana asuvien nuorten elämät ja kulttuurit, myös nykynuoruuden tilalliset ja alueelliset tekijät, jotka muovaavat myös nuorten kulttuureja.”

Kiilakosken mukaan viime kädessä kyse on tiedon poliittisesta ongelmasta: siitä, millaista asiantuntijatietoa tuotetaan eri alueilla asuvista nuorista.

”Etäisyydet ovat sekä kouriintuntuvan konkreettisia että symbolisia. Kauempana asuvilla nuorilla on pitkä matka harrastuksiin tai kouluun, mutta he ovat tarpeettoman etäällä myös nuorisotutkijoiden katseesta.”

Lue tarkemmin Kiilakosken näkemyksistä uusimmasta Näkökulmasta Nuoruus kauempana: etäisyydet luovat eriarvoisuutta.

Näkökulma-kirjoitussarja avaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Näkökulmat sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, myös politikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia. Ne tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi ja paremman maailman rakentamiseksi.

Lisätiedot

Tomi Kiilakoski
FT, tutkija 
tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi 
puh. 040 504 6432  


Nuorisotutkimusseura ry
on tieteellinen seura, joka edistää nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Nuorisotutkimusverkosto on seuran osana toimiva tutkijayhteisö, joka tuottaa monitieteistä akateemista tutkimusta sekä vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan ja nuorisotyön kehittämiseen. Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjassa julkaistaan niin akateemista kuin soveltavaakin tutkimusta sekä yhteiskunnallisia puheenvuoroja. Seura julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Nuorisotutkimus-lehteä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs