Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kiinteistöt » Senaatti-kiinteistöille ISO 14001 -ympäristöasioiden johtamisjärjestelmän sertifikaatti

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöille ISO 14001 -ympäristöasioiden johtamisjärjestelmän sertifikaatti

Tiedote.
Julkaistu: 11.12.2014 klo 08:00
Julkaisija: Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt on jälleen uudelleensertifioinut IS0 14001 ympäristöasioiden johtamisjärjestelmänsä.  ISO 14001 on kansainvälinen standardi, jota käytetään systemaattiseen ja valvottuun ympäristötyöhön. Arvioinnin suorittaa ja sertifikaatin myöntää ulkopuolinen, riippumaton taho.  Järjestelmä on ollut Senaatissa käytössä jo vuodesta 2006 alkaen.

Senaatti-kiinteistöt sai auditoijana toimineelta DNV GL:ltä erityiskiitosta muun muassa johdon korkeasta sitoutuneisuudesta ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioihin. ”Erityisen tyytyväisiä olimme,  että auditoija nosti esille tekemämme työn valtionhallinnon toimitilojen tilatehokkuuksien parantamisessa sekä energia-asioiden hallinnassa”, kertoo yhteiskuntavastuuasioista vastaava operatiivinen johtaja Juha Lemström.  Myös talousrikollisuuden torjunnassa Senaatti-kiinteistöt on saavuttanut merkittäviä edistysaskeleita, ja työ jatkuu edelleen. Senaatin tavoitteena on ollut ja on tulevaisuudessa vielä enemmän edelläkävijyys vastuullisuudessa. Yhteiskuntavastuu on myös Senaatin uudessa strategiassa yksi avainteemoista.

Aktiivinen rooli ympäristöasioiden edistäjänä valtionhallinnossa

Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa keskeisimmät ympäristönäkökohdat liittyvät energiankulutukseen ja tästä aiheutuvien ilmastovaikutusten hallintaan. Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on lähes 11 000 rakennusta, joten vaikuttamalla energiankulutukseen voidaan saada merkittäviä tuloksia ympäristön näkökulmasta. Senaatti-kiinteistöillä on lisäksi käytössä toimistojen Green Office -ympäristöjärjestelmä kaikissa 11 toimipisteessään. Senaatti-kiinteistöt myös aktiivisesti edistää järjestelmän käyttöönottoa valtionhallinnossa.  

ISO-sertifiointiin kuuluu vuosittainen arviointi ja vaatimus jatkuvasta parantamisesta.  Ympäristösertifikaatin voi menettää, mikäli ei pääse tähän tavoitteeseen. ”Yhtenä seurantamenetelmänä toimivat Senaatti-kiinteistöjen konkreettiset ympäristöohjelmat. Asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan muun muassa vuosittain järjestettävillä johdon katselmuksilla sekä säännöllisillä sisäisillä että ulkoisilla auditoinneilla”, kertoo Lemström.

Ympäristöjärjestelmästä yhteiskuntavastuujärjestelmäksi

Ympäristöjärjestelmä on Senaatti-kiinteistöissä laajennettu yhteiskuntavastuun toimintajärjestelmäksi, joka sisältää kestävän kehityksen kaikki kolme ulottuvuutta: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. Näistä vain ympäristöosuus voidaan sertifioida, mutta myös muita vastuullisuuden osa-alueita Senaatti-kiinteistöjen hallitsee yhtenäisen toimintajärjestelmänsä kautta.  Järjestelmä kattaa koko Senaatin toiminnan, kuten tilapalvelut, kiinteistövarallisuuden hallinnan sekä kehittämisen ja myynnin. 

Senaatti-kiinteistöissä yhteiskuntavastuullisuudella tarkoitetaan vastuullista liiketoimintatapaa. Tällä tarkoitetaan, että toiminta on sidosryhmien odotusten ja arvojen mukaista ja  että yhteiskunnan sosiaalisesta ja taloudellisesta kehityksestä sekä luonnonympäristön muutoksista aiheutuvia riskejä hallitaan. Edellä mainitut näkökulmat ovat edellytyksenä vastuulliselle ja tuottavalle liiketoiminnalle pitkällä aikavälillä.   

Sertifioidun ympäristöjärjestelmän lisäksi Senaatti-kiinteistöt raportoi vuosittain toiminnastaan yhteiskuntavastuuraportissa, joka tehdään GRI-standarin mukaisesti.

 

Lisätietoja:

Operatiivinen johtaja Juha Lemström p. 0205  811 755.

Lue lisää vastuullisuudestamme http://yhteiskuntavastuuraportti2013.senaatti.fi

 

Senaatti-kiinteistöt on maanlaajuisesti toimiva liikelaitos, joka valtion sisäisenä toimitila-asiantuntijana tuottaa ja tarjoaa tiloja ja niihin liittyviä palveluja valtionhallinnolle. Toimitilojen vuokraus, investoinnit sekä kiinteistöjen ja palvelujen kehittäminen muodostavat liiketoiminnan perustan. Toimintamme perustuu yhteiskuntavastuulliseen liiketoimintaan, hyvään palveluun, pitkäaikaisiin asiakkuuksiin ja kumppanuuteen. Tuomme tilalle ratkaisut.

 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs