Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kiinteistöt » LAKIESITYKSEN PUUTTEET UHKAAVAT ASUMISOIKEUSJÄRJESTELMÄÄ

Zeeland Family Oyj

LAKIESITYKSEN PUUTTEET UHKAAVAT ASUMISOIKEUSJÄRJESTELMÄÄ

Tiedote.
Julkaistu: 17.10.2013 klo 12:00
Julkaisija: Zeeland Family Oyj

Ympäristöministeriössä on valmisteilla lakiesitys kohtuuhintaisen, valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamisesta. Lakiesityksessä on kuitenkin kohtia, jotka koskevat asumisoikeusasumista ja toteutuessaan vaarantavat tämän järjestelmän tulevaisuuden sekä jopa uhkaavat osaa asumisoikeustalojen asukkaista kotinsa ja sijoituksensa menetyksellä.

Lakiesityksellä on kauaskantoisia vaikutuksia, sillä se kieltää kiinteistöjen järkevän kunnossapidon ja varautumisen tulossa oleviin suuriin korjauksiin. Toteutuessaan lakiesitys pakottaisi asumisoikeusyritykset rikkomaan jopa lakeja ja rakentamismääräyksiä. Lakiesityksen sisältämä alueellinen eriarvoisuus heikentää oleellisesti kasvukeskusten ulkopuolisten asumisoikeusasukkaiden tilannetta.

Lakiesityksen asumisoikeusjärjestelmää koskevat muutokset on valmisteltu puutteellisin tiedoin ja perustuvat osin väärinymmärryksiin asumisoikeusjärjestelmästä. Asokodit vaatiikin, että asumisoikeusjärjestelmään liittyvät muutosehdotukset tulisi poistaa nyt käsiteltävästä lakiesityksestä, palauttaa uudelleen valmisteluun ja lopulta esittää omana harkittuna kokonaisuutenaan.

Vuokra-asukkaan asemaa koskeva lakiesitys uhkaa asumisoikeusasunnossa asuvia suomalaisia ja koko asumisoikeusasuntojärjestelmää. Lakiesitys sisältää ristiriitoja ja asukkaiden etujen vastaisia muutoksia ja se on myös ristiriidassa nykyisen asumisoikeuslainsäädännön perusteiden kanssa. Toteutuessaan laki asettaisi eri puolilla Suomea asuvat asumisoikeusasukkaat eriarvoiseen asemaan. Käytännössä laki johtaisi tilanteeseen, jossa pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa sijaitsevia asumisoikeuskiinteistöjä voidaan vielä lähivuosina hoitaa, mutta muualla Suomessa talot lakiesityksen myötä rapistuvat asumiskelvottomiksi.

-    Asumisoikeusjärjestelmän keskeisenä vahvuutena on ollut valtakunnallinen käyttövastikkeiden tasaus. Järjestelmä on toiminut niin, että tämä on turvannut tasaisen vastikekehityksen ja suurienkin korjausten rahoittamisen ilman asumiskustannusten merkittävää kasvua. Lakiesityksen toteutuessa tasausjärjestelmä romutetaan, jolloin lakiesitykseen sisältyvät määräykset lopettavat varsin nopeasti tarvittavat korjaukset pääkaupunkiseudun ulkopuolella, estävät yllättävien remonttien tekemisen ja tekevät asumisoikeusasunnoissa asumisen lopulta liian kalliiksi, sanoo Asokotien toimitusjohtaja Marko Pyykkönen

Kun liian pienten tasausalueiden taloja ei voida ylläpitää taloudellisesti, seuraa pahimmassa tapauksessa se, että asukkaat menettävät asuntoihinsa sijoitetun 15 prosentin pääomansa ja jopa kotinsa.

Kun peruskorjauksiin ei tulevaisuudessa voisi varautua pitkäjänteisesti, on ne rahoitettava pääsääntöisesti lainavaroin. Se paitsi lisää asumiskustannuksia, myös heikentää asumisoikeusyhteisöjen vakavaraisuutta. Erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella olevien talojen lainojen osalta myös valtion riskit kasvavat. Lainarahoituksen saaminen myyntirajoitusten piirissä oleville asumisoikeusyhtiöille on hyvin vaikeaa ja kallista.

-    Lain laatijan hyvänä tarkoituksena on, että nyt annettu lakiesitys lisäisi kohtuuhintaista vuokra-asuntotarjontaa kasvukeskuksissa. Asumisoikeusjärjestelmän erityspiirteitä ei esityksessä puolestaan oteta huomioon, joten nähdäksemme lakiesityksen toteutuessa ”menisi lapsi pesuveden mukana”. Käsiteltävä lakiesitys on sinänsä selvä osoitus siitä, että asumisoikeusasumista pitää käsitellä omana järjestelmänään. Se vaatii lainsäätäjältä paneutumista asumisoikeusjärjestelmän erityispiirteisiin, sen muutostarpeisiin sekä siihen, että asumisoikeusjärjestelmä on monelle paras asumisratkaisu, Pyykkönen toteaa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marko Pyykkönen, Suomen Asumisoikeus Oy (Asokodit), puh. 0400 426 666

Lakiesitys:

http://www.ym.fi/download/noname/%7B823B4A03-AF68-4CDF-9A3F-B6E3BA065FA1%7D/78719

Asokodit on Suomen suurin asumisoikeusasuntojen omistaja. Yhtiön omistus jakautuu puoliksi SATO:n ja VVO:n välillä. Asokotien toiminta-ajatuksena on omistaa kannattavasti laadukkaita asumisoikeusasuntoja pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Yhtiön toiminta perustuu jatkuvaan kehittymiseen sekä hyvien asumispalveluiden tuottamiseen yhdessä huolella valittujen kumppaneiden kanssa. Asukasyhteistyö on merkittävä osa yhtiön toimintaa. www.asokodit.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs