Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kiinteistöt » ARAlta investointiavustusta lähes 4300:n erityisryhmien asunnon rakentamiseen tai korjaamiseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

ARAlta investointiavustusta lähes 4300:n erityisryhmien asunnon rakentamiseen tai korjaamiseen

Tiedote.
Julkaistu: 12.02.2014 klo 10:46
Julkaisija: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

ARAn johtokunta on tänään päättänyt vuoden 2014 erityisryhmien investointiavustuksesta. ARA on antanut avustusvaraukset noin 4 300:n erityisryhmien vuokra-asunnon rakentamiseen tai peruskorjaamiseen. Avustusvarausten yhteismäärä on suuruudeltaan 116 miljoonaa euroa.

Investointiavustusta haettiin kaikkiaan yli 7 000 asuntoon. Käytettävissä oleva rahamäärä riitti 46 prosenttiin haetusta kokonaisrahamäärästä. Tuen tarve erityisryhmien asuntojen tuottamiseen on selvästi suurempi kuin mihin vuotuinen määräraha riittää. Ilman tukea jäi monta hyvää, toteuttamiskelpoista vanhuksille osoitettuja asumishanketta.

Suurimmat tukea saaneet erityisryhmät ovat muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset (1667 asuntoa) ja opiskelijat (1997 asuntoa). Tukea saivat myös kehitysvammaisten hankkeet (258 asuntoa), muut vammaisryhmät (95 asuntoa), nuorisohankkeet (109 asuntoa) sekä pitkäaikaisasunnottomat (48 asuntoa) ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujat (88 asuntoa).

Palvelu- tai tukiasumisen hankkeiden avustusvarauksista sijoittuu kasvuseuduille 1112 asuntoa (48,5 prosenttia), euromäärältään 61,9 miljoonaa, ja muualle maahan 1176 asuntoa (51,5 prosenttia), euromäärältään 41 miljoonaa. Hyväksytyissä opiskelija-asuntokohteissa on yhteensä 1997 asuntoa, joiden avustustarve on 13 miljoonaa euroa.

Kunnat tai muut julkisyhteisöt omistavat avustusvarauksen saaneista hankkeista 56 prosenttia, säätiöt 15,2 prosenttia, yhdistykset 12,5 ja yksityiset yritykset 15,8 prosenttia.

 Hakemukset arvioitiin ja priorisoitiin tarkoin

Hankkeiden valinnassa lähtökohtana on ollut tukea siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon. Etusijalla ovat olleet kaikkein vaikeimmassa asuntotilanteessa olevat. Näitä ovat pitkäaikaisasunnottomat, kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja muistisairaat vanhukset. Lisäksi huomiota kiinnitettiin nuorten asunnottomuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Hankkeiden valinnassa tärkein kriteeri on kohteen erityisryhmälle laatuvaatimukset täyttävien asuntojen pitkäaikainen käyttötarve paikkakunnalla. Tuen hakijoista etusijalle on asetettu kuntien ja kuntayhtymien hankkeet ja näiden omistamien yhteisöjen hankkeet. Muiden yhteisöjen osalta korostettiin riittävää kykyä tuottaa ja ylläpitää erityisasuntoja pitkällä aikavälillä taloudellisesti kestävällä tavalla. Olennaista on  myös kunnan tuki hankkeelle, millä turvataan palveluasuntojen käyttö pitkälle tulevaisuuteen.

Etusijalla ovat olleet ne urakkakilpailtavat hankkeet, joilla on valmius aloittaa rakennustyöt tänä vuonna. Valintaa tehtäessä on otettu huomioon myös aiempina vuosina kunnan alueelle myönnetyt avustukset. ARA on selvittänyt myös hankkeiden RAY-avustukset päällekkäisyyksien poistamiseksi.

 

 Lisätietoja:

Aho Markku, rahoituspäällikkö, p. 029 52 50842

Nyyssölä Saara, erityisasiantuntija, p. 029 52 50853

Kari Salmi, johtaja, p. 029 52 50826

 

 

 

 

Liitetiedostot

ARA toimeenpanee valtion asuntopolitiikkaa

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. ARA kuuluu ympäristöministeriön hallinnon alaan. 

ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs