Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Valtiovarainministeriön ehdotus hallinnonalansa talousarvioksi vuodelle 2015

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön ehdotus hallinnonalansa talousarvioksi vuodelle 2015

Tiedote.
Julkaistu: 07.08.2014 klo 15:56
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 16 850 miljoonan euron määrärahaa.  Summa on 162,5 miljoonaa euroa pienempi vuoden 2014 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Kunnille maksettavien avustusten osuus on 50 %, valtion maksamien eläkkeiden ja korvausten 28 % ja EU-maksujen 12 %.

Verotus ja tullitoimi

Verohallinnon määrärahaan ehdotetaan 7,0 miljoonan euron korotusta, jotta verotuksen häiriötön toiminta turvataan. Verohallinnolle ehdotetaan 2,7 miljoonan euron lisämäärärahaa tietojärjestelmien investointi- ja ylläpitomenoihin. Verohallinnon tietojärjestelmähankkeiden investointimenoihin ehdotetaan lisärahoitusta 4,2 miljoonan euron siirtona hallinnonalan tuottavuusrahasta. Muutto- ja kalustekuluihin ehdotetaan 1,5 miljoonan euron lisäystä Turun toimitilojen keskittämisen johdosta ja 0,8 miljoonan euron vähennystä KAKOLA-hankkeen purkautumisen johdosta. Harmaan talouden torjunnan rahoitusta jatketaan verohallinnon määrärahoista 2,0 miljoonalla eurolla myös vuonna 2015.

Tullin toimintamenoihin ehdotetaan 5,0 miljoonan euron lisäystä tullipalvelujen ja tullivalvonnan turvaamiseen.  EU-lainsäädäntöön perustuvan sähköisen tullauksen tietojärjestelmäuudistukseen ehdotetaan 6,0 miljoonan euron lisäystä. Alkoholijuomien laittoman matkustajatuonnin hillitsemiseen ehdotetaan 0,3 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Palvelut valtioyhteisölle

Valtiokonttoriin keskitettävän valtion vahingonkorvaustoiminnan korvauksiin ehdotetaan siirtoina hallinnonaloilta 0,4 miljoonaa euroa.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle (Palkeet) ehdotetaan 2,0 miljoonan euron lisämäärärahaa. Määräraha suunnattaisiin Kiekun käyttöönoton tukeen ja järjestelmän kehittämiseen.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen (VALTORI) toimintamenoihin ehdotetaan 3 miljoona euroa ja investointimenoihin 10 miljoonaa euroa.

Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Tilastokeskukselle ehdotetaan 0,2 miljoonan euron lisämäärärahaa julkisten tietovarantojen avaamisen.  Pakollisten EU-säädösten vaatimusten toimeenpanoon ehdotetaan 0,2 miljoonaa euroa.  

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VTT) on perustettu Finanssipolitiikan arviointineuvosto. Sen menoihin ehdotetaan 0,1 miljoonaa euroa siirtona valtioneuvoston hallinnonalan määrärahoista. Työmarkkinoiden toiminnan ja työvoimatarpeen arviointi- ja analyysityöhön ehdotetaan 0,1 miljoonan euron lisäystä.

Väestörekisterikeskukselle ehdotetaan väestötietojärjestelmän henkilötietojen rekisteröinnin kehittämiseen (Käypä-hanke) 0,9 miljoonaa euroa. Tämä tuotaisiin siirtona hallinnonalan tuottavuusmäärärahasta. Järjestelmän rakennustietojen avaamisesta aiheutuu tulonmenetyksiä. Niiden kompensaatioon ja tietojärjestelmämenoihin ehdotetaan 0,5 miljoonan euron lisäystä.  Väestörekisterikeskukselle aiheutuu menoja isyyslain uudistuksesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalvelujen lakiuudistuksesta. Niiden kattamiseen ehdotetaan 0,4 miljoonan euron lisäystä määrärahoihin.

Valtion alue- ja paikallishallinto

Aluehallintoviraston (AVI) toimintamenoihin ehdotetaan 0,4 miljoonan euron lisäystä eläinsuojelu- ja elintarviketurvallisuustehtävien resursointiin.

Hallinnonalan tuottavuusmäärärahasta siirretään maistraattien toimintamenoihin 0,4 miljoonaa euroa. Raha suunnattaisiin tietojärjestelmien kehittämiseen.

Asiakaspalvelu2014 -hankkeen tietojärjestelmämenoihin ehdotetaan 1,5 miljoonan euron lisämäärärahaa. Hanke on julkisen hallinnon yhteinen.

Valtion eläkemenot

Valtion maksamiin eläkkeisiin ja korvauksiin ehdotetaan 4 693 miljoonaa euroa. Siinä on 129 miljoonaa euroa lisäystä vuoden 2014 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Kasvu johtuu indeksitarkistuksista sekä eläkemäärien kasvusta.

Tietohallinto- ja tietojärjestelmähankkeiden sekä tuottavuushankkeiden edistäminen

Julkisen hallinnon tuottavuutta edistäviin tietohallintohankkeisiin, tutkimusten ja palveluiden hankkimiseen sekä keskeisiin tietojärjestelmähankkeisiin ehdotetaan 50 miljoonaa euroa. Tämä olisi keskitettyä rahoitusta, josta seitsemälle hankkeelle siirrettäisiin 28,9 milj. euroa. Hankkeet edistävät hallinnonalojen tuottavuutta, sähköiseen asiointiin siirtymistä ja kehittävät tietojärjestelmiä. Tuottavuutta lisääviin jää 21,2 miljoonaa euroa kohdennettavaksi myöhemmin vuoden 2014 aikana. Tietohallinto- ja tietojärjestelmähankkeisiin arvioidaan kohdistuvan 16,2 miljoona euroa ja muihin tuottavuushankkeisiin 5 miljoonaa euroa.

Kuntien tukeminen

Hallitusohjelmassa ehdotetaan, että kuntien valtionosuusjärjestelmä uudistetaan vuoden 2015 alusta. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja sen kannustavuutta parannetaan. Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on edelleen taata peruspalvelujen järjestäminen koko maassa sekä tasata olosuhteista johtuvia eroja palvelujen järjestämisessä.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan 8 326 miljoonaa euroa.  Vähennystä on 287 miljoonaa euroa vuoden 2014 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Valtionosuuden vähenemiseen vaikuttavat aiemmissa kehyspäätöksissä tehdyt valtionosuuden leikkaukset, ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistukseen liittyvä vähennys sekä kevään 2014 kehyspäätöksen yhteydessä tehdyt sopeutustoimet. Valtionosuutta korottavat muun muassa hallitusohjelman mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoimenpiteet 47 miljoonalla eurolla, asukasluvun muutos 60 miljoonalla eurolla sekä indeksikorotus 43 miljoonalla eurolla.

Ahvenanmaan maakunnan tukeminen

Ahvenanmaan maakunnalle maksettavat tulonsiirrot on arvioitu 256 miljoonaksi euroksi. Lisäystä on 6,8 miljoonaa euroa vuoden 2014 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Ahvenanmaan tasoitusmaksun perusteena ovat valtion varsinaiset tulot, joiden arvioidaan kasvavan talouskehityksen sekä hallitusohjelmaan sisältyvien veroratkaisujen johdosta.

EU ja kansainväliset järjestöt

Suomen maksuosuudeksi Euroopan unionille ehdotetaan 2 037 miljoonaa euroa. Lisäystä on 22 miljoonaa euroa vuoden 2014 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. EU:n maksumäärärahojen odotetaan olevan vuotta 2014 suurempia, sillä vuosien 2014 −2020 rahoituskehyksessä on korkeampi maksukatto. Koko vuosien 2014 -2020 rahoituskehys on edellistä kautta alhaisempi.

Lisätietoja:

talouspäällikkö Jukka Nummikoski puh. 02955 30106

valtiosihteeri Sami Paatero puh. 02955 30353

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs