Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Tuusulan valtuuston päätöksiä 14.3.2016

Tuusulan kunta

Tuusulan valtuuston päätöksiä 14.3.2016

Tiedote.
Julkaistu: 14.03.2016 klo 20:33
Julkaisija: Tuusulan kunta

19 § Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotus, lausunto 

Valtuusto päätti antaa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta esityslistan mukaisen lausunnon.

20 § Tuusulan Tenniskeskus Oy, laajennus, maanvuokrasopimus

Valtuusto päätti vuokrata noin 9 300 m²:n suuruisen osan kiinteistöstä 858-401-13-0 Tuusulan Tenniskeskus Oy:lle 1.7.2015 lukien 31.12.2040 saakka 4 000 euron vuosivuokralla ja muutoin vuokrasopimuksessa tarkemmin määriteltävin normaalein vuokrasopimusehdoin.

Valtuusto päätti merkitä Tuusulan kunnan ja Tuusulan Tenniskeskus Oy:n välillä 15.9.2015 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen päättyneeksi 1.7.2015.

Valtuusto päätti oikeuttaa vuokrasopimuksen allekirjoittajien tarvittaessa tekemään vuokrasopimukseen pieniä, teknisluontoisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen vuokrasopimuksen.

21 § Sjöblom Alpi, Juhani ja Seppo, maankäyttösopimus ja alueiden luovutuksia koskeva esisopimus tilalla Aroharju 4:178 (858-401-4-178) ja Jussilan risteys 4:181(858-401-4-181), Hyrylä

Risto Rämö esitti Tuija Reinikaisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänin 45-3, 3 poissa valtuusto päätti käsitellä asian tässä kokouksessa.

Valtuusto päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan maankäyttösopimuksen ja alueen luovutusta koskevan esisopimusluonnoksen, jolla kunnalle luovutetaan alueita 58 688 euron välirahalla kiinteistöstä Aroharju 858-401-4-178.

Valtuusto päätti, että Kunta sitoutuu myymään erillisellä kaupalla maanomistajille AP-tontinosan kiinteistöstä Jussilanristeys 858-401-4-181 sopimuksessa kuvatun mahdollisen takaisinoston yhteydessä, voimassa olevalla myyntihinnalla.

Valtuusto päätti, että maankäyttösopimus ja alueen luovutusta koskeva esisopimus tulee allekirjoittaa kuukauden kuluessa sopimusta koskevan päätöksen saatua lainvoiman tai muutoin tämä päätös raukeaa.

Valtuusto päätti oikeuttaa maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvän esisopimuksen allekirjoittajien tarvittaessa tekemään sopimukseen pieniä, teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen maankäyttösopimuksen ja alueen luovutusta koskevan esisopimuksen.

Tuija Reinikainen ja Risto Rämö jättivät eriävän mielipiteen.

22 § Poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation uudistaminen

Valtuusto päätti merkitä asian tiedoksi.

Valtuusto päätti velvoittaa kunnanhallituksen valmistelemaan asian valtuuston kesäkuun kokoukseen.

23 § Puustellinmetsän kunnallistekniikan yleissuunnittelu; lisämäärärahatarve v. 2016

Valtuusto päätti myöntää käyttötalouteen kunnallistekniikan suunnitteluun 300 000 €:n lisämäärärahan Puustellinmetsän yleissuunnittelua varten.

24 § Valtuustoaloitteet, 31.12.2015 kesken olleet

Valtuusto päätti merkitä tiedoksi 31.12.2015 kesken olleet valtuutettujen tekemät aloitteet.

25 § Varpanen Lea, luottamustoimen päättyminen ja rakennuslautakunnan varajäsenen vaali

Valtuusto päätti todeta Lea Varpasen varajäsenyyden rakennuslautakunnassa päättyneeksi ja valita rakennuslautakunnan varajäseneksi Jenni Kuusivuoren.

26 § Ensivaikutelmat Tuusulasta, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Risto Rämön 9.11.2015 § 162 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

27 § Ympäristötaideteos Jokelan meluaitaan, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Sari Heiskasen 31.8.2015 § 114 esittämän Tuusulan Puolesta valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

28 § Hammashuollon ja terveyskeskusmaksujen toteutus, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Pasi Huuhtasen 9.11.2015 § 164 esittämän Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

29 § Koirapuisto Jokelaan, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Ilona Toivasen 31.8.2015 § 117 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

Esityslista

Tuusula on kestävästi kehittyvä kunta lentokentän läheisyydessä Helsingin metropolialueella. Luonnonläheisessä kulttuurikunnassa asuu yli 38 000 asukasta. Tuusulan keskuksia ovat Hyrylä, Jokela ja Kellokoski. www.tuusula.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs