Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 30.5.2016

Tuusulan kunta

Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 30.5.2016

Tiedote.
Julkaistu: 30.05.2016 klo 18:20
Julkaisija: Tuusulan kunta

209 § Poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation uudistaminen 

Tuija Reinikainen esitti Pasi Huuhtasen, Päivö Kuusiston, Jussi Salosen ja Aila Koivusen kannattamina, että

- kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä että, Tuusula siirtyy johtamisessa pormestarijärjestelmään 1.6.2017 alkaen

- Valtuusto valitsee keskuudestaan kokopäivätoimisen pormestarin

- Kunnanhallituksen kaksi varapuheenjohtajaa ovat osa-aikaisia ja toimivat myös lautakunnan puheenjohtajana.

- Kunnanhallituksessa asiat esittelee 31.5.2019 asti kansliapäällikkö (viranhaltija) ja pormestari halutessaan

- Kahden vuoden jälkeen esittelyoikeus siirtyy pormestarille ja samalla valtuusto arvioi johtamisjärjestelmää ja tekee tarvittavia muutoksia.

- Valtuusto valitsee kansliapäällikön kunnan johtavista viranhaltijoista.

- Kunnanvaltuuston puheenjohtaja, pormestari ja kunnanhallituksen varapuheenjohtajat edustavat kuntaa

- kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Tuusulan kunnan uuden johtamisjärjestelmän valtuustoryhmien yhteisesti esittämän lautakunta- ja toimielinrakenteen mukaisesti (kaavio liitteenä)

- lautakuntarakennetta tarkennetaan Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan ja Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan osalta.

- kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että valtuutettujen lukumäärä on 51.

- kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että ryhdytään jatkovalmistelemaan miten asiakaslähtöisyyttä sekä käyttäjädemokratiaa ja kuntalaisten osallisuutta kehitetään Tuusulassa. Jatkovalmistelu tehdään selostusosan 5. kohdan mukaisesti eri tahoja kuullen ja osallistaen.

- kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että hallintosääntö valmistellaan ko. päätöksen mukaisesti siten, että valtuusto päättää hallintosäännöstä 7.12.2016 pidettävässä kokouksessa.

Äänin 8-3 kunnanhallitus päätti

- ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä että, Tuusula siirtyy johtamisessa pormestarijärjestelmään 1.6.2017 alkaen

- Valtuusto valitsee keskuudestaan kokopäivätoimisen pormestarin

- Kunnanhallituksen kaksi varapuheenjohtajaa ovat osa-aikaisia ja toimivat myös lautakunnan puheenjohtajana.

- Kunnanhallituksessa asiat esittelee 31.5.2019 asti kansliapäällikkö (viranhaltija) ja pormestari halutessaan

- Kahden vuoden jälkeen esittelyoikeus siirtyy pormestarille ja samalla valtuusto arvioi johtamisjärjestelmää ja tekee tarvittavia muutoksia.

- Valtuusto valitsee kansliapäällikön kunnan johtavista viranhaltijoista.

- Kunnanvaltuuston puheenjohtaja, pormestari ja kunnanhallituksen varapuheenjohtajat edustavat kuntaa

- ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Tuusulan kunnan uuden johtamisjärjestelmän valtuustoryhmien yhteisesti esittämän lautakunta- ja toimielinrakenteen mukaisesti (kaavio liitteenä)

- lautakuntarakennetta tarkennetaan Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan ja Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan osalta.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että valtuutettujen lukumäärä on 51.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että ryhdytään jatkovalmistelemaan miten asiakaslähtöisyyttä sekä käyttäjädemokratiaa ja kuntalaisten osallisuutta kehitetään Tuusulassa. Jatkovalmistelu tehdään selostusosan 5. kohdan mukaisesti eri tahoja kuullen ja osallistaen.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että hallintosääntö valmistellaan ko. päätöksen mukaisesti siten, että valtuusto päättää hallintosäännöstä 7.12.2016 pidettävässä kokouksessa.

Salla Heinänen, Sanna Kervinen ja Ari Nyman jättivät asiaan eriävän mielipiteen.

210 § Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016–2019

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Tuusulan kunnan osalta valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2016–2019 edellyttäen, että valtio on vahvistanut sitoutumisensa Klaukkalan ohikulkutien rahoitukseen riittävän suurella osuudella ja että liitteen 1 (Helsingin seudun kuntakohtainen asuntotonttien asemakaavoitettava kerrosala ja asuntotuotantotavoite 2016–2019) kerrosalojen laskemisperusteet on selvitetty ja tarkistettu ympäristöministeriön toimesta.

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Tuusulan kunnan puolesta. 

211 § Aropelto, asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus

Kunnanhallitus päätti hyväksyä asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti ja hyväksyä laaditun tonttijaon ehdotuksen sekä asettaa sen julkisesti nähtäville.

212 § Järjestöille ovia soteen 2017–2020, aiesopimuksen hyväksyminen

Kunnanhallitus päätti hyväksyä aiesopimuksen Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n kanssa ja että hankkeeseen osoitetaan määrärahat KUUMA yhteistyön kustannuspaikalta.

213 § Sote-muutosjohtajan aluekierros

Kunnanhallitus päätti valita edustajiksi Kari Frimanin, Veikko Seunan, kunnanjohtaja Hannu Joensivun ja sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Pirjo Vainion ko. 18.8.2016 pidettävään tilaisuuteen.

214 § Viranhaltijapäätökset

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

215 § Toimielinten pöytäkirjoja

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Esityslista

Liitetiedostot

Tuusula on kestävästi kehittyvä kunta lentokentän läheisyydessä Helsingin metropolialueella. Luonnonläheisessä kulttuurikunnassa asuu yli 38 000 asukasta. Tuusulan keskuksia ovat Hyrylä, Jokela ja Kellokoski. www.tuusula.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs