Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 15.8.2016

Tuusulan kunta

Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 15.8.2016

Tiedote.
Julkaistu: 15.08.2016 klo 18:00
Julkaisija: Tuusulan kunta

265 § Poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation uudistaminen, lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen johdosta 

Ulla Rosenqvist esitti Salla Heinäsen ja Ari Nymanin kannattamina, että päätökseen lisätään seuraava ponsi: Jatkovalmistelussa selvitetään valituksessa esiintuotuja haasteita. Valmistelussa tulee selvittää pormestarimallin vaikutukset kuntalaisiin ja kunnan talouteen. Lisäksi valmistelussa tulee selvittää pormestarimallin vaikutus johtamiseen ja asioiden käsittelyyn kunnassa. Valmistelussa tulee vertailla eri malleja pormestarin valintaan, suora kansanäänestys tai valinta valtuutettujen keskuudesta. Myöskin SOTE-muutoksien vaikutus kunnan johtamisjärjestelmään tulee selvittää ennen lopullisia päätöksiä hallintomallista. Äänin 8-3 kunnanhallitus ei liittänyt pontta päätökseen.

Kunnanhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle esityslistan perusteluosassa olevan lausunnon.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

266 § Poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation uudistaminen

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi valmistelun sisällön ja aikataulun.

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä tiedoksi valmistelun sisällön ja aikataulun.

267 § Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ympäristölupa, Seutulan kuonankäsittelyalue, vastine Vaasan hallinto-oikeuteen

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyynnön, Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksen 29.4.2016 nro 107/2016/1 ja sekä päätökseen kohdistuvat valitukset.

Kunnanhallitus päätti antaa asiassa esityslistan perusteluosan mukaisen vastineen Vaasan hallinto-oikeudelle toimitettavaksi.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

268 § Sipoon kunnan rakennusjärjestysluonnos, lausunto

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi luonnoksen Sipoon kunnan rakennusjärjestykseksi.

Kunnanhallitus päätti antaa asiassa esityslistan perusteluosan mukaisen lausunnon.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

269 § Hallituksen esitysluonnos kuntalain muuttamisesta, lausunto

Kunnanhallitus päätti todeta lausuntonaan, että se suhtautuu myönteisesti hallituksen esitysluonnokseen kuntalain muuttamisesta.

270 § Kaikkonen Antti ja Taiveaho Satu, kiinteistön 858-413-6-19 Leppäranta myynti, Rusutjärvi

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä 23.6.2016 allekirjoitetun kauppakirjan, jolla Tuusulan kunta myy kiinteistön 858-413-6-19 Antti Kaikkoselle ja Satu Taiveaholle 422 000 euron kauppahinnalla.

271 § Viranhaltijapäätökset

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Esityslista

Tuusula on kestävästi kehittyvä kunta lentokentän läheisyydessä Helsingin metropolialueella. Luonnonläheisessä kulttuurikunnassa asuu yli 38 000 asukasta. Tuusulan keskuksia ovat Hyrylä, Jokela ja Kellokoski. www.tuusula.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs