Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Turku jakoi apurahoja kaupunkitutkimukseen: tutkijoille vuoden työskentelyapurahoja, graduntekijöille kannustimia

Turun kaupunki

Turku jakoi apurahoja kaupunkitutkimukseen: tutkijoille vuoden työskentelyapurahoja, graduntekijöille kannustimia

Tiedote.
Julkaistu: 29.12.2015 klo 14:49
Julkaisija: Turun kaupunki

Turun kaupunki on myöntänyt apurahoja kaupunkitutkimusohjelman mukaiseen tutkimustyöhön. Vuoden mittaiseen tieteelliseen työskentelyyn tarkoitettuja tutkijastipendejä jaettiin yhteensä 11 kappaletta. Niistä yhdeksän rahoittaa Turun kaupunki ja kaksi Länsi-Suomen yleishyödyllisen asuntosäätiö. Lisäksi Turun kaupunki jakoi 10 kappaletta kannusteluontoisia apurahoja pro graduihin.

Kaupunkitutkimusohjelman mukaista tutkimusta

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimusohjelma. Sen tavoitteena on lisätä kaupunkikehitystä koskevaa monitieteistä akateemista tutkimusta, jonka antia voidaan käyttää hyväksi akateemisen maailman lisäksi kaupungin päätöksenteossa. Tietoperusteista johtamista vahvistamalla pyritään lisäämään kaupungin kehittämistoiminnan vaikuttavuutta.

Kaupunkitutkimusohjelma kohdistuu Turun strategisten teemojen puitteissa yhteiskunnalliseen ja tilalliseen muutokseen kaupungeissa ja kaupungin mahdollisuuksiin vaikuttaa tähän muutokseen yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Tutkimusyhteistyötä suunnataan ohjelman kautta kanavoidulla tutkimusrahoituksella. Keskeisessä osassa ovat Turun kaupungin järjestämät tutkimusrahoituskilpailut. Niihin määritellään koko ohjelmaa tarkemmat tutkimusteemat, joihin pyydetään tutkijoilta ehdotuksia tutkimushankkeista. Tutkijat ehdottavat tutkimusten täsmällistä aihetta, näkökulmaa ja rajausta.

Myönnetyt apurahat

Aakkosjärjestyksessä, nimen ja aiheen jälkeen yliopisto ja oppiala sekä henkilökohtaisen apurahan summa.

 

Tutkijastipendit (12 kk työskentelyyn)

 

 1. Artukka Topi: Tanssiva kaupunki – Seurapiirit, sukupuoli ja sosiaaliset suhteet Turussa 1810-luvulla (Turun yliopisto, Suomen historia), 24.900€
 2. Kohijoki Anna-Maija: Kuluttajanäkökulma kaupunkikeskustan elävöittämiseen (Turun yliopisto, talousmaantiede), 28.000€
 3. Kosunen Hanna: Markkinakehitykseltään haastavien alueiden täydennysrakentamisen suunnittelun lähestymistavat (Oulun yliopisto, yhdyskuntasuunnittelu), 24.900€
 4. Kurvinen Antti: Kaupunkikehittämisen taloudelliset vaikutukset (Tampereen teknillinen yliopisto, kiinteistötalous), 24.900€
 5. Lockmer Carita: Havaittu etnisyys ja koettu yhteisöllisyys – asuinalue ikkunana monikulttuurisuuteen (Turun yliopisto, sosiologia), 24.900€
 6. Marucco Camilla: Unveiling Somalis’ Spaces of Citizenship in Turku and Milan (Turun yliopisto, maantiede), 24.900€
 7. Männistö-Funk Tiina: Näkymätön liikenne näkyväksi – Pyöräily ja kävely Turussa viimeisten sadan vuoden aikana (Turun yliopisto, Suomen historia), 28.000€
 8. Niinimäki-Silva Tuire: Perheenyhdistämisen läpi käyneiden pakolaisperheiden kotoutuminen, 24.900€ (Turun yliopisto, sosiaalityö)
 9. Partanen Jenni: Evolutiivisen uudistumispotentiaalin tunnistaminen kaupungin monimuotoisilla työpaikka-alueilla (Tampereen teknillinen yliopisto, yhdyskuntasuunnittelu), 24.900€
 10. Peltonen Sara: Nuoret aktiivisina kaupunkilaisina - kohti voimaannuttavia kaupunkitiloja (Turun yliopisto, maantiede), 24.900€
 11. Puustinen Sari: Asuinalueet, segregaatio ja turvallisuus. Integroivan alueellisen täydennysrakentamisen mahdollisuudet (Aalto-yliopisto, yhdyskuntasuunnittelu), 28.000€

 

 

 

Graduapurahat (kannustuksena)

 

 1. Timo Broman: Den decentraliserade energins påverkan och möjlighet på den finska elmarknaden (ÅA, kansantaloustiede), 2000€
 2. Riitta Henriksson: Turkulaisen kotona asuvan 70-vuotiaan terveyden ja toimintakyvyn kehityssuunnat (TY, hoitotiede), 2000€
 3. Niko Karinen: Avoin innovaatioalusta Turun kaupungissa - sisältö ja merkitys eri toimijoiden näkökulmasta (TY, yrittäjyys), 2000€
 4. Päivi Leppänen: Institutionaaliset arvot ja yksilölliset paikkamerkitykset Turun Koroisilla (TY, maisemantutkimus), 2000€
 5. Karolina Mackiewicz: How to overcome barriers for innovations in organizations from the public sector (TY, tulevaisuuden tutkimus), 2000€
 6. Juhani Mistola: Musiikintekeminen länsisuomalaisissa skeneissä (TY, musiikkitiede), 2000€
 7. Johanna Nyman: Nuorten näkemykset kyvyistään toimia oman päätöksen mukaan kaverisuhteissa (TY, hoitotiede), 2000€
 8. Janna Oksanen: Turkulaisten ruokailutottumukset asuinalueittain ja eri väestöryhmissä (TY, taloussosiologia), 2000€
 9. Elina Sutela: Laman lasten siirtymät työelämään? Vertailu syntymäkohortti 1987 koulutus- ja työmarkkinapolkujen muotoutumisesta Kuusikkokunnissa (TY, sosiaalipolitiikka), 2000€
 10. Jani Vidgren: Käsityöläisyys ja työkalut Turussa 1300-luvulta Turun paloon asti – miten ammattimaisuus näkyy kaupungin arkeologisessa aineistossa (TY, arkeologia), 2000€

 

 

Valinta avoimella kilpailulla

Molemmista apurahoista järjestettiin avoin kilpailu.

Tutkijastipendien hakijoiksi rajattiin Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa työskentelevät tutkijat soveltuvilla aloilla sekä arkkitehtuurin ja yhdyskuntasuunnittelun tutkijat teknillisissä yliopistoissa ja tiedekunnissa. Pro gradu -apurahoja voivat hakea Turun yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijat.

Tutkijastipendien haussa hakuteemat oli tarkemmin määritelty. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 33 kappaletta. Hakemukset arvioineeseen raatiin kuului Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin edustajia.

Pro gradu -apurahoissa sallitaan kaikki kaupunkitutkimusohjelmaan liittyvät aiheet. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 29 kappaletta.

Molempien arvioinnissa kiinnitettiin huomioita aiheen kiinnostavuuteen ja ajankohtaisuuteen, hakemuksen ja hakijan ansiokkuuteen sekä tiedon sovellettavuuteen.

Graduapurahan saa vasta valmista työtä vastaan. Työn tulee olla valmis 1.12.2016 mennessä.

Kaupunki jakoi tutkijastipendejä nyt kolmannen kerran. Edelliset haut toteutettiin vuosina 2011 ja 2013. Apurahoja pro graduihin kaupunki on jakanut vuosittain vuodesta 2005 alkaen.

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila, sampo.ruoppila@turku.fi

 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs