Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Talousarvio tukee Lahden kaupungin kasvua ja työllisyyttä

Lahden kaupunki

Talousarvio tukee Lahden kaupungin kasvua ja työllisyyttä

Tiedote.
Julkaistu: 07.10.2015 klo 10:30
Julkaisija: Lahden kaupunki

Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi noudattaa Lahden ja Nastolan yhdistymissopimusta. Uusi Lahden kaupunki pystyy säilyttämään nykyisen palvelutason, ja kehittäminen suunnataan kilpailukyvyn kasvattamiseen ja työllisyyden parantamiseen.

TA2016: vuosikate 41 M€, tulos 0,5 M€, nettoinvestoinnit 75,9 M€
Uusi Lahden kaupunki kokoaa Nastolan ja Lahden voimavarat yhteen asukkaiden ja koko alueen eduksi. Lahtea rakennetaan maakunnan keskuskaupunkina ja palvelutaso säilyy tiukasta talouslinjasta huolimatta. Lahti jatkaa rohkeaa toimintojen ja rakenteiden uudistamista, ja onnistuminen edellyttää kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran mukaan intoa muutokseen niin henkilökunnalta ja päättäjiltä kuin asukkailtakin.

Yhdistymissopimuksessa asetetut tavoitteet täyttyvät, kun talousarvio ja -suunnitelma päätyvät niukasti positiiviseen tulokseen ja menojen kasvu on noin 1 % vuodessa. Vuosikatteen arvioidaan paranevan vuonna 2016 noin 1,1 miljoonaa euroa vuoden 2015 tasosta (39,8 milj. euroa) ja suunnitelmavuosina vuosikate vahvistuisi viisi miljoonaa euroa vuodessa. Ensi vuoden verot pysyvät Lahden asukkaille kuluvan vuoden tasolla ja nastolalaisten verotus kevenee hieman.

Yhdistymisavustus työllisyyden hoitoon
Lahden ja Nastolan yhdistymisen myönteiset vaikutukset ovat olleet nähtävissä talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelussa. Vuoden 2016 alusta Lahden elinkeinopolitiikkaa vahvistetaan, ja maankäytölle, liikennehankkeille sekä työllisyyden parantamiselle tulee uusia mahdollisuuksia. Merkittävä osa valtion maksamasta yhdistymisavustuksesta suunnataan vetovoimaa ja kaupungin elinkeinopolitiikkaa vahvistaviin toimenpiteisiin ja konkreettisiin työllisyystoimiin. Erityisenä hankkeena moninkertaistetaan kuntouttavan työtoiminnan paikkatarjonta kaupungin organisaatiossa.

Investoinnit palveluverkkoon
Suunnitelmavuosien suurimpia investointikohteita ovat Lahden pääterveysaseman peruskorjaus ja uudistaminen sekä koulujen ja päiväkotien korjaukset ja uudisrakentaminen. Lahden keskusta-alueen kouluverkon kokoaminen ja kehittäminen ulottuu koko loppuvuosikymmenelle.

Investointitaso säilyy korkeana koko suunnitelmakauden ajan, mutta laskee lähes 40,0 milj. euroa vuodesta 2015. Vuoden 2016 investoinnit ovat noin 76 miljoonaa euroa, suunnitelmavuosina yli 80 miljoonaa euroa. Kaupungin omaan toimintaan otettujen lainojen määrä on vuoden 2015 lopussa 1 900 euroa asukasta kohti ja kohoaa 2 600 euroon asukasta kohti vuoden 2018 lopussa.

Kuntien henkilöstön sitoutuminen ja kustannustietoisuus ovat tukeneet budjettivalmistelua. Lahden kaupungin palveluksessa työskentelee vuoden vaihteessa runsaat 6000 henkilöä. Seuraavan kahden vuoden aikana henkilöstömäärä vähenee luonnollisen vaihtuvuuden kautta kolmella sadalla henkilöllä, irtisanomisia tai lomautuksia ei tarvita.

Yhdistymishallitus käsittelee talousarvioesitystä 19.–21.10. ja valtuusto päättää vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien 2016–2018 taloussuunnitelmasta 9.11.2015.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on luettavissa kaupungin verkkosivuilla: www.lahti.fi/suomi/talous 

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, 050 63895

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva yli 100 000 asukkaan kasvukeskus. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

Lahden kaupunki ja Nastolan kunta yhdistyvät vuoden 2016 alusta. Uudessa Lahden kaupungissa asukkaita on noin 120 000.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs