Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Sote-palvelujen tuottajasta on säädettävä tarkemmin

Valtiovarainministeriö

Sote-palvelujen tuottajasta on säädettävä tarkemmin

Tiedote.
Julkaistu: 15.10.2014 klo 15:02
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö pitää tärkeänä, että myös peruskunnat voivat tulevaisuudessa tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Ministeriö tuo sote-lausunnossaan esille myös perustuslaillisia näkökohtia.

Valtiovarainministeriö antoi 15. lokakuuta lausuntonsa lakiluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamiseksi. Sote-järjestämislakia valmistelee sosiaali- ja terveysministeriö

Valtiovarainministeriö nostaa lausunnossaan esille etenkin seuraavat näkökulmat:

- Peruskuntien asema on otettava huomioon, kun määritellään sote-tuottajia.

- Esityksessä ei ole huomioitu perustuslain reunaehtoja. Erityisesti ministeriö kiinnittää huomiota siihen, että tuottajat ja niiden rahoitus pitää määritellä tarkemmin.

- Ministeriö on huolissaan siitä, miten varmistetaan sote-alueiden riittävä hallinnon, talouden ja sosiaali- ja terveydenhuollon osaaminen sekä mahdollisuus rahoituksen riittävän tehokkaaseen kansalliseen ohjaukseen.

Ministeriön mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajasta olisi säädettävä laissa. Vaihtoehtoisesti voitaisiin säätää järjestämispäätöksen ja tuottajan kriteereistä, jolloin kunnat olisivat tietoisia, mihin ne ovat oikeutettuja tai velvoitettuja.

Ministeriö pitää tärkeänä, että myös peruskunnat voisivat tuottaa palveluja eikä tuotantoalueita muodostettaisi aina kuntayhtymäpohjalta.

Tuotantoalueiden muodostamisen kriteerinä tulee olla se, että alueet muodostavat alueellisen eheän toiminnallisen kokonaisuuden. Työssäkäyntialueita ei pitäisi pilkkoa eri tuotantoalueille. Tuottajia muodostaessa on huolehdittava siitä, että voidaan saavuttaa tuotannon mittakaavaedut ja erikoistumisen hyödyt.

Esitys on ristiriidassa perustuslain turvaaman rahoitusperiaatteen kanssa. Periaate edellyttää, että rahoituksesta säädetään niin, että tuottajalla on oikeus riittävään rahoitukseen tehtävän hoitamiseksi. Sote-alueen rahoitusta koskevassa säätelyssä tulee lisäksi ottaa huomioon esitykset, joita sote-budjettikehysmenettelyä valmisteleva työryhmä tekee.

Valtiovarainministeriön lausunto

Lisätietoja:

Päivi Laajala, ylijohtaja, puh. 02955 30026
Jouko Narikka, budjettineuvos, puh. 02955 30017

etunimi.sukunimi@vm.fi        

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs