Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Lahden yt-neuvottelut konkretisoivat tasapainotustoimia

Lahden kaupunki

Lahden yt-neuvottelut konkretisoivat tasapainotustoimia

Tiedote.
Julkaistu: 09.06.2014 klo 12:06
Julkaisija: Lahden kaupunki

Lahden kaupunginhallituksen päätöksellä 14.4.2014 käynnistetyt yt-neuvottelut päättyivät tänään. Neuvotteluissa on tarkasteltu sekä välittömiä tasapainotustoimia tämän vuoden talousarvion toteutumiseksi että pidemmällä ajalla vaikuttavia toimia, joiden vaikutukset kohdistuvat vuosille 2015 – 2017.

Yhteistoimintamenettelyssä on määritelty kuluvaan vuoteen kohdistuvat 4,5 milj. euron tasapainotustoimet, joiden toteutuminen arvioidaan elokuussa. Arvion pohjalta tehdään päätökset tarvittavista lisätoimista, kuten mahdollisista lomautuksista.

Vuosien 2015 – 2017 rakenteellisten uudistusten henkilöstövaikutukset ja niiden kohdistuminen täsmennetään tämän vuoden aikana. Uudistusten tarkoitus on tasapainottaa kaupungin taloutta 32 milj. eurolla. Selvittävien tasapainotustoimien kautta kaupungin henkilöstöä vähennetään jopa 700 työntekijällä vuoteen 2017 mennessä, mutta suurelta osin vähennykset voitaneen toteuttaa luonnollisen vaihtuvuuden kautta.

Välttämättömiä muutoksia vauhditetaan

Kaupungin talouden tasapainotustoimet ovat jatkoa jo toteutetuille ja käynnissä oleville tehostamis- ja uudistamistoimenpiteille. Esimerkiksi 2013 toukokuun lopusta kuluvan vuoden toukokuun loppuun kaupungin henkilöstön määrä (ilman työllistettyjen määrän muutosta) on vähentynyt 184 työntekijällä eli yli 3 %.

Yt-neuvotteluissa on käsitelty sekä suunnitteluvaiheessa olevia muutosprosesseja että neuvottelujen aikana esille nostettuja. Valmistelussa olleita uudistuksia on vauhditettu ja täsmennetty ottaen huomioon kuntatalouden paineet.

Uudistusten nopea toteuttaminen merkitsee haastetta henkilöstöasioiden hoidolle. Henkilöstön siirtoja kaupungin organisaation sisällä tulee toteuttaa tehokkaasti työntekijöiden osaaminen hyödyntäen. Samalla vähennetään irtisanomispaineita.

Kaupungin toimintaa keskitetään, tehostetaan ja kilpailutetaan

Yhteistoimintamenettelyssä Lahden kaupungin tavoitteena oli uudistaa toimintatapoja ja pienentää henkilöstökustannuksia mm. keskittämällä tukipalveluita ja kokoamalla toimintoja. Esillä on myös toimintojen kilpailuttaminen. Kustannusten karsinta sulkee kaupungin toimipisteitä ja supistaa palvelupisteiden aukioloaikoja.

Kaupunki pyrkii toteuttamaan palvelurakenteeseen, palveluverkkoon ja toiminnan tehostamiseen tähtäävät uudistukset mahdollisimman nopeasti. Euromääräisesti suurimmat muutokset kohdistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteisiin ja sivistystoimen toimipisteverkkoon, mutta uudistukset koskevat kaikkia kaupungin toimintoja. 

Henkilöstövaikutukset pyritään minimoimaan hyödyntämällä kaupungin sisäisiä työmarkkinoita ja lisäämällä henkilöstön käyttöä yli yksikkö- ja toimialarajojen. Henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet selvitetään toimialoilla kuluvan vuoden aikana. Henkilöstöjärjestelyt toteutetaan kolmen vuoden kuluessa, jotta voitaisiin välttää irtisanomisia.

Hallinto- ja toimistotyön kaupunkitasoinen kokoaminen ja toiminnan uudelleen järjestelyt koskevat yhteensä 250 työntekijää. Tavoitteena on tehtäväjärjestelyiden kautta vähentää 50 työntekijää, joista puolet voidaan toteuttaa luonnollisen poistuman kautta.

Sosiaali- ja terveystoimialalla Jalkarannan sairaalan muutos akuutti- ja kuntoutussairaalaksi, Launeen alueen kotihoidon kilpailutuksen ja vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen rakennemuutokset vähentävät hoitohenkilökunnan tarvetta merkittävästi. Henkilöstösuunnitelmalla turvataan kaupungilta vapautuvan hoitohenkilökunnan työllistyminen.

Sivistystoimialalla palveluverkon uudistaminen perusopetuksessa ja varhaiskasvatuspalveluissa vähentää henkilöstötarvetta noin 50 henkilöllä.

Lahden kaupungin taseyksiköissä esimerkiksi Lahden Aterian 48 työntekijän vähentämistarve toteutuu luonnollisen poistuman kautta. Lahden Serviossa työjärjestelyillä tavoitellaan 20 työntekijän vähentämistä. Lahden tietotekniikan palvelujen kilpailuttaminen tulee koskemaan taseyksikön lähes koko henkilöstöä.

Kuluvan vuoden tasapainotus vaatii yhteistä ponnistusta

Kuluvan vuoden tasapainotustavoitteesta yli 3 milj. euroa perustuu henkilöstön talkoovapaisiin, lomarahan vapaaksi vaihtoihin ja organisaatiossa hajautetusti toteutettaviin toimenpiteisiin. Jos tavoite ei toteudu, kaupunki joutuu harkitsemaan lomautuksia, jotka kohdistuisivat niihin henkilöihin, jotka eivät ole pitäneet palkatonta vapaata vähintään viittä päivää.

Henkilöstöjärjestöt ovat kriittisiä

Yt-neuvottelu päättyi erimielisenä. Kaupungin henkilöstöjärjestöt ilmoittivat neuvottelussa vastustavansa sekä lomautuksia että irtisanomisia ja asettivat kyseenalaiseksi kaupungin oikeuden toteuttaa syksyllä lomautuksia nyt käytyjen yt-neuvottelujen pohjalta. Samoin järjestöt katsoivat, että neuvottelutulos ei anna edellytyksiä toteuttaa esillä olleita vuosiin 2015 – 2017 kohdistuvien tasapainotustoimenpiteiden edellyttämiä irtisanomisia ilman uusia yt-neuvotteluja.

Kaupunginhallitus ottaa kantaa jatkotoimiin 16.6.

Kaupunginhallitus käsittelee yt-neuvottelujen tulosta kokouksessaan 16.6. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus ottaa kantaa myös talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteohjeisiin ja talouden tavoitteisiin vuosille 2015 – 2017.


Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, 050 63 895 

henkilöstöjohtaja Anne-Maj Salmi, 050 559 4065

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva yli 100 000 asukkaan kasvukeskus. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs