Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Lahden kaupunginhallituksen päätökset 3.3.2014

Lahden kaupunki

Lahden kaupunginhallituksen päätökset 3.3.2014

Tiedote.
Julkaistu: 03.03.2014 klo 19:15
Julkaisija: Lahden kaupunki

Kaikki kaupunginhallituksen jäsenet olivat paikalla lukuun ottamatta Sirkku Hildéniä, jonka sijaan oli Katja Ilmoniemi.

Muut kuin alla olevat asiat kaupunginhallitus päätti esityslistan mukaisesti

95 § esittelijä muutti päätösesitystään siten, että esityksen 2 kappale muutettiin seuraavaksi:
Kaupunginhallitus ilmoittaa Lahden Pysäköinti Oy:lle, että kaupunki sitoutuu kattamaan Matkakeskuksen liityntäpysäköintiratkaisun operointisopimuksesta yhtiölle mahdollisesti aiheutuvia
vuokran tappioita enintään 300 000 € vuodessa vuokra-ajalta.

Hyväksyttiin tällä muutoksella.

Lisäksi hyväksyttiin pöydälle jaettu § 105 ”Muutoksia vuoden 2014 talousarvioon”

Hyväksytty päätösesitys:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä alla sitovuustasoittain yksityiskohtaisesti esitetyt muutosehdotukset vuoden 2014 talousarvioon.

1. Tehtäväalueelta 100 Yleishallinto vähennetään 230.000 euroa.
2. Tehtäväalueelta 120 Konsernipalvelut vähennetään 300 000 euroa.
3. Tehtäväalueelta 140 Elinkeinoelämä ja kehittämishankkeet nettositovasta määrärahasta vähennetään 120.000 euroa.
4. Tehtäväalueilta 300 Esikunta ja palvelukeskus, 301 Terveyspalvelut, 310 Vanhustenpalvelut ja 340 Hyvinvointipalvelut vähennetään 889 300 euroa.
5. Tehtäväalueelta 382 Erikoissairaanhoito lisätään 4.000.000 euroa.
6. Tehtäväalueilta 500 Hallinto- ja tukipalvelut, 501 Lasten ja nuorten kasvu, 502 Varhaiskasvatuspalvelut, 505 Perusopetus ja 509 Nuorisopalvelut vähennetään 1.000 000 euroa.
7. Tehtäväalueilta 510 Elinvoima ja osaaminen, 511 Lukiokoulutus ja 512 Kirjasto- ja tietopalvelut vähennetään 151.200 euroa.
8. Tehtäväalueelta 516 Wellamo-opisto nettositovasta määrärahasta vähennetään 30.700 euroa.
9. Tehtäväalueilta 520 Liikunta ja kulttuuri, 521 Kulttuurikeskus, 522 Liikuntapalvelut ja 524 Kansainväliset urheilutapahtumat vähennetään 100.000 euroa.
10. Tehtäväalueelta 526 Lahden kaupunginmuseo nettositovasta määrärahasta vähennetään 28.800 euroa.
11. Tehtäväalueilta 700 Hallinto, 701 Kunnallistekniikka ja 720 Maankäyttö vähennetään 455.700 euroa.
12. Tehtäväalueelta 730 Lahden seudun ympäristöpalvelut nettositovasta määrärahasta vähennetään 48.000 euroa.
13. Tehtäväalueelta 740 Lahden seudun rakennusvalvonta nettositovasta määrärahasta vähennetään 43.300 euroa.
14. Tehtäväalueelta 750 Joukkoliikenne nettositovasta määrärahasta vähennetään 203.000 euroa.
15. 1020 Lahden Tilakeskus lisää tilikauden ylijäämätavoitetta 230.000 euroa.
16. 1021 Lahden Ateria lisää liikeylijäämätavoitetta 90.000 euroa.
17. 1022 Lahden Siivouspalvelu lisää liikeylijäätavoitetta 30.000 euroa.
18. 1023 Lahden Tietotekniikka lisää tilikauden ylijäämätavoitetta 50.000 euroa.

Toimiala tai muu yksikkö voi tehdä muutosesityksen menomäärärahaleikkauksen korvaamiseksi vastaavalla tulon lisäyksellä. Esitys on tuotava käsittelyyn niin, että se voidaan päättää vuoden 2014 kesäkuun valtuustossa. Samassa yhteydessä käsitellään mahdolliset toimialojen sisäiset sitovuustasot ylittävät määrärahasiirrot ja mahdollisesti tarvittavat toiminnallisten tavoitteiden täsmennykset.

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva yli 100 000 asukkaan kasvukeskus. Metropolialueella sijaitsevassa Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs