Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Kunnanhallituksen päätöksiä 20.6.2016

Tuusulan kunta

Kunnanhallituksen päätöksiä 20.6.2016

Tiedote.
Julkaistu: 20.06.2016 klo 20:52
Julkaisija: Tuusulan kunta

240 § Valtuuston 13.6.2016 pidetyn kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Kunnanhallitus päätti todeta KunL 56 §:n mukaisesti valtuuston 13.6.2016 pidetyn kokouksen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.

241 § Asuntomessut 2020, messuorganisaatio

Kunnanhallitus päätti perustaa asiatekstin mukaisessa kokoonpanossa asuntomessutoimikunnan sekä laatu-, tekniikka- ja markkinointi- ja viestintäryhmät ja todeta, että Asuntomessujen määräaikaisen projektipäällikön rekrytointi voidaan käynnistää niin, että työsuhde kestää 30.10.2020 saakka.

242 § Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 20172021, talousarviokehyksen hyväksyminen

Kunnanhallitus päätti käynnistää vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017–2021 taloussuunnitelman valmistelun liitteenä olevien kehyslaskelmien pohjalta siten, että käyttötalousmenojen vuosikasvu on 0,99 % talousarvioon 2016 nähden. Menokehys jakautuu toimialoille seuraavasti:

– yleisjohto- ja konsernipalvelut: 1,10 %

– sosiaali- ja terveystoimi: 2,31 %

– kasvatus- ja sivistystoimi: 1,81 %

– kuntakehitys ja tekninen toimi: -2,01 %

Kuntatasoiseen menokehykseen sisältyy 1,5 milj. euron lisätuotto- ja säästötavoite. Lisätuotot ja säästöt kohdennetaan toimialoille budjetointiprosessin aikana, ennen talousarvion syyskuun lautakuntakäsittelyjä.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017–2021 taloussuunnitelman laadintaohjeet.

243 § Fortum Oyj:n ostotarjous Ekokem Oyj:n osakkeista

Kunnanhallitus päätti, että Tuusulan kunta hyväksyy Fortumin tekemän ostotarjouksen Tuusulan kunnan omistamista Ekokemin osakkeista 400 kpl (200 kpl A-osaketta ja 200 kpl B-osaketta) hintaan 165 euroa/osake.

244 § Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan talous- ja asiakaspalvelupäällikön viran täyttäminen

Kunnanhallitus päätti, että haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat: Marika Forsberg, Elisa Metsä, Jussi Rantala ja Mira Tarvainen.

Kunnanhallitus päätti nimetä Kari Frimanin, Päivö Kuusiston ja Ari Nymanin sekä henkilöstöjohtaja Harri Lipastin haastattelijaryhmään toteuttamaan haastattelut ja käyttämään lisäksi tarvittaessa soveltuvuusarviointia. Kunnanhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto voi osallistua haastatteluihin mahdollisuuksiensa mukaan.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

245 § Järvenpään seurakunta, maankäyttösopimus ja alueiden vaihtoa koskeva esisopimus, Kartanon alue, Jokela

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan maankäyttösopimuksen ja alueiden vaihtamista koskevan esisopimusluonnoksen Tuusulan kunnan ja Järvenpään seurakunnan välillä koskien kiinteistöjä Seurakunnan maa RN:o 7:53 (kiinteistötunnus 858-405-7-53) ja Seurakunnan maa 2 RN:o 1:115 (kiinteistötunnus 858-418-1-115) Tuusulan kunnan Jokelassa.

Kunnanhallitus päätti oikeuttaa maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvän esisopimuksen allekirjoittajien tarvittaessa tekemään sopimukseen pieniä, teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen maankäyttösopimuksen ja alueiden vaihtamista koskevan esisopimuksen sekä esisopimuksen mukaisen lopullisen vaihtokirjan, joka allekirjoitetaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun aluetta koskeva asemakaava (nro 3440) on tullut voimaan.

246 § Tuusulan seurakunta, maankäyttösopimus ja alueiden luovutusta koskeva esisopimus, Kartanon alue, Jokela

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan maankäyttösopimuksen ja alueiden luovuttamista koskevan esisopimusluonnoksen Tuusulan kunnan ja Tuusulan seurakunnan välillä koskien kiinteistöä Pappila RN:o 7:61 (kiinteistötunnus 858-405-7-61) Tuusulan kunnan Jokelassa.

Kunnanhallitus päätti oikeuttaa maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvän esisopimuksen allekirjoittajien tarvittaessa tekemään sopimukseen pieniä, teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen maankäyttösopimuksen ja alueen luovutusta koskevan esisopimuksen sekä esisopimuksen mukaisen lopullisen luovutuskirjan, joka allekirjoitetaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun aluetta koskeva asemakaava (nro 3440) on tullut voimaan.

247 § Helle Lauri, Prijuutin Y-tontin suunnitteluvaraus

Kunnanhallitus päätti myöntää suunnitteluvarauksen perustettavalle yhdistykselle 31.1.2017 saakka.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Tuusulan kunta ei neuvottele ko. tontin myymisestä kolmannelle osapuolelle suunnitteluvarauksen voimassaoloaikana.

248 § Varuskunta-alueen lämpökeskuksen vuokrasopimuksen irtisanominen

Tuija Reinikainen esitti Sari Heiskasen, Kari Frimanin, Pasi Huuhtasen ja Aila Koivusen kannattamina, että lämpökeskuksella tehdään heti katselmus, jossa todetaan rakennuksen ja henkilöturvallisuuden kannalta vaadittavat toimet ja ryhdytään välittömästi näihin toimiin. Tämä katselmus kohdistuu vain turvallisuuteen liittyviin seikkoihin. Muut käyttötarkoitukseen ja jatkotoimenpiteisiin liittyvät ehdotukset ja toimet tulevat esiin kesälomien jälkeen Aallon kanssa sovitun prosessin lopuksi yhteisyössä Tuusulan kunnan ja Aalto yliopiston kanssa. Lämpökeskuksen käyttömahdollisuuksien tutkimisen kustannukset kuuluvat merkittävien maankäyttöhankkeiden Rykmentinpuiston projektille, ei tilakeskukselle.

Äänin 6-5 kunnanhallitus päätti, että lämpökeskuksella tehdään heti katselmus, jossa todetaan rakennuksen ja henkilöturvallisuuden kannalta vaadittavat toimet ja ryhdytään välittömästi näihin toimiin. Tämä katselmus kohdistuu vain turvallisuuteen liittyviin seikkoihin. Muut käyttötarkoitukseen ja jatkotoimenpiteisiin liittyvät ehdotukset ja toimet tulevat esiin kesälomien jälkeen Aallon kanssa sovitun prosessin lopuksi yhteisyössä Tuusulan kunnan ja Aalto yliopiston kanssa. Lämpökeskuksen käyttömahdollisuuksien tutkimisen kustannukset kuuluvat merkittävien maankäyttöhankkeiden Rykmentinpuiston projektille, ei tilakeskukselle.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Sanna Kervinen, Ari Nyman, Ilkka Seppälä, Laura Åvall ja Hannu Joensivu jättivät eriävän mielipiteen.

249 § Tavoitteeksi 5 vuoden tonttivaranto, aloite

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistalla olevan selvityksen aloitteen johdosta ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää asettaa tavoitteeksi kerryttää tonttivarantoa siten, että se vastaa vähintään viiden vuoden tarvetta ja katsoa valtuutettu Timo Huhtaluoman ja usean valtuutetun 8.6.2015 § 100 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

250 § Asuinrakentamisen tiivistäminen, aloite

Kunnanhallitus päätti hyväksyä selvityksen aloitteen johdosta ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa Rehti Tuusula -valtuustoryhmän 9.5.2016 § 55 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

251 § Toimielinten pöytäkirjoja

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

253 § Maakuntauudistuksen esivalmistelun käynnistyskokous 22.8.2016, edustajan valinta

Kunnanhallitus päätti nimetä kunnanjohtaja Hannu Joensivun edustajaksi Uudenmaan maakuntauudistuksen esivalmistelun käynnistyskokoukseen.

Kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Esityslista 

Tuusula on kestävästi kehittyvä kunta lentokentän läheisyydessä Helsingin metropolialueella. Luonnonläheisessä kulttuurikunnassa asuu yli 38 000 asukasta. Tuusulan keskuksia ovat Hyrylä, Jokela ja Kellokoski. www.tuusula.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs