Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Kehittämishanke Omat avaimet laajenee uusiin kuntiin

Vailla vakinaista asuntoa ry

Kehittämishanke Omat avaimet laajenee uusiin kuntiin

Tiedote.
Julkaistu: 22.02.2016 klo 16:29
Julkaisija: Vailla vakinaista asuntoa ry

Vailla vakinaista asuntoa ry:n keskeinen tavoite on, että asunnottomat ja asunnottomuutta kokeneet pääsevät vaikuttamaan itseään koskeviin ratkaisuihin ja osallistumaan yhteiskunnallisiin päätöksentekoprosesseihin. Omat avaimet -hanke (2012-2015) käynnistettiin toteuttamaan tätä päämäärää ja tukemaan Suomen hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa (PAAVO2). 

Hankkeen ydin oli asunnottomuutta kokeneiden osallistuminen asunnottomien palvelujen suunnitteluun neljässä hankekaupungissa PAAVO-aiesopimusten mukaisesti. Kokemusasiantuntijuutta kuntaorganisaatioissa edistänyt hanke päättyi viime syksynä, mutta toiminnan vakiinnuttamista pidettiin niin tärkeänä, että Omat avaimet -hanketta jatketaan valtakunnallisen AUNE-ohjelman osana vuosina 2016-2018. 

Omat avaimet  –hankkeeseen palkatuilla hanketyöntekijöillä oli omakohtainen kokemus asunnottomuudesta ja sen lieveilmiöistä. Vva ry on yhdistyksenä toteuttanut osallisuuden periaatetta jo ennen kuin asiakasosallisuus tuli lakisääteisesti osaksi viranomaistahojen työtä. Vva ry:ssä asunnottomuutta kokeneet ja ammattilaiset toimivat rinta rinnan ”ihminen ihmiselle” –periaatteella ja tasavertaisina toimijoina. Tänä vuonna 30 vuotta täyttävän yhdistyksen perustivat asunnottomat itse, ja he myös itse päättivät myöhemmin palkata avukseen ammattityöntekijöitä. Toiminta yhdistyksessä on koko sen olemassaolon ajan rakentunut asunnottomien ja asunnottomuutta kokeneiden omaehtoiselle vaikuttamistoiminnalle ja aktiivisuudelle. 

Omat avaimet –hanke pyrki hankekaupungeissa luomaan ja uudistamaan toimintatapoja kokemusasiantuntijuuden käytössä ja tuomaan uutta kokemustietoa palveluntuottajien käyttöön. Hanke oli tuettu oppimisprosessi: hanketyöntekijät loivat kohdekaupungeissa itsenäisesti verkostoja ammattilaisten, paikallisten toimijoiden ja asunnottomuutta kokeneiden välille. He toimivat sillanrakentajina eri ryhmien välillä: tavoitteena oli jatkuvuus ja kokemusasiantuntijuuden vakiinnuttaminen. 

Työ ei sisältänyt valmiina annettuja, etukäteen vaiheistettuja toimintoja tai esim. valmiiden haastattelulomakkeiden käyttöä, vaikka tämänkaltainen toiminta olisi ollut helpointa sijoittaa kuntaorganisaatioihin. Tältä osin nojauduttiin osallisuuden kriittiseen tutkimukseen, joka sivuaa osallistavien hallintotoimien ja passiivisten kansalaisten ongelmaa: pyrittiin näkemään osallisuus ja osallistuminen muuna kuin valmiiksi määritellyn aiheen käsittelynä valmiiksi määrätyllä tavalla.

Työskentelyn keskiöön nousi luottamuksen rakentaminen. Hanketyöntekijöiden haasteena oli luottamussuhteiden luominen sekä asunnottomuutta kokeneisiin että viranomaistahoihin ja henkilökuntaan. Hankekaupunkien suunnitelmien muuttuessa luottamuksen rakentaminen asunnottomuutta kokeneisiin jouduttiin luomaan aina uudelleen, mikä oli oma haasteensa. Kuntien palveluorganisaatioissa on valmiuksia ja tahtoa hyödyntää kokemustietoa, mutta asunnottomuutta kokeneiden kohtaaminen tasavertaisina kehittämiskumppaneina ei tästä huolimatta ole ollut helppoa.

Hankkeen emo-organisaation Vailla vakinaista asuntoa ry:n on tarkoitus jatkaa toimintaa konsultoimalla ja kouluttamalla kokemusasiantuntijoita. He taas tavoittavat omissa kaupungeissaan palveluiden käyttäjiä. Hanketyöntekijät ovat osoittaneet, että kokemusasiantuntijuuteen liittyvän kenttä- ja viranomaistyön voi omaksua eräänlaisena oppisopimuskoulutuksena ja työssä voi samalla toimia työtapojen kehittäjänä.

 

Lisätietoja: 

Vlada Petrovskaja 

vlada.petrovskaja@vvary.fi

 

Carole Brady

carole.brady@vvary.fi

 

Lue koko hankkeen yhteenveto sivuiltamme: http://bit.ly/24mnoZD

Vailla vakinaista asuntoa ry on asunnottomien itsensä vuonna 1986 perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on varmistaa että kaikille järjestyy mahdollisuus itsenäiseen asumiseen sekä tarvittavat tukipalvelut. Yhdistys toimii valtakunnallisesti asunnottomien edunvalvojana ja on poliittisesti ja uskonnollisesti vapaa. 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs