Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Ansökningstiden för utredningsunderstöd börjar

Valtiovarainministeriö

Ansökningstiden för utredningsunderstöd börjar

Pressmeddelande.
Publicerad: 06.10.2014 kl. 09:29
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Ansökningstiden för utredningsunderstöd för 2014 inleddes den 6 oktober. Kommunerna kan ansöka om understöd från finansministeriet för kostnader som föranleds av sammanslagningsutredningar.

Godtagbara kostnader är bl.a. lönekostnaderna för personer som utsetts till utredare eller utredningar som utförts av utomstående konsulter. Understöd kan beviljas för tjänsteinnehavarberedning inom kommunen till den del som beredningen kan visas beröra sammanslagningsutredningar.  

Understöd kan även beviljas för andra kostnader som föranleds av utredandet, såsom informering, upphandling av statistiskt material, tryckkostnader eller beställning av enkätundersökningar. Understöd beviljas inte för kostnader till följd av sammanträden eller för förtroendeverksamhet.

Understöd kan endast beviljas för kostnader från utredningar som gäller områden som är förenliga med utredningsgrunderna eller områden som genom ministeriets beslut avviker från dem.

Understödsbeloppet beror på omfattningen av sammanslagningsutredningen, dock högst 50 000 euro per utredning. Utredningsunderstödet kan utgöra högst 70 procent av de godtagbara icke-momsbelagda kostnaderna för utredningen.

Ansökningstiden för utredningsunderstöd 2014 löper ut den 2 december 2014. Understödsbesluten bereds och stöden utbetalas under december 2014.

Ett brev om ansökandet av understöd har skickats till kommunerna den 6 oktober. Understöd ansöks med en ansökningsblankett som finns på adressen www.kommunreformen.fi

Finansministeriet ber att ansökningsblanketterna, inklusive bilagor, lämnas in digitalt till adressen valtiovarainministerio(at)vm.fi.

Brev till kommunerna och ansökningsanvisningar

Förfrågningar: Anu Hernesmaa, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30027

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs