Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Åbo grundade en stor samarbetsgrupp för att koordinera asylsituationen

Turun kaupunki

Åbo grundade en stor samarbetsgrupp för att koordinera asylsituationen

Pressmeddelande.
Publicerad: 16.09.2015 kl. 16:07
Utgivare: Turun kaupunki

Åbo stad har grundat en stor samarbetsgrupp för att koordinera asylsituationen. Gruppen har som syfte att upprätthålla situationsbilden, utväxla information i realtid, förmedla information och komma överens om detaljer de olika aktörerna emellan.

Gruppen omfattar representanter från Finlands Röda Kors, Migrationsverket, NTM-centralen i Egentliga Finland, Polisinrättningen i Sydvästra Finland, Egentliga Finlands regionräddningsverk samt Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.

Åbo stads sektorer samt specialister inom sysselsättning, invandring och kommunikation finns representerade i gruppen. Gruppen omfattar även pressrepresentanter från Turun Sanomat och Yle Turku.

Gruppen leds av Åbo stads stadsutvecklingsgrupp vars ordförande är stadsutvecklingsgruppens ordförande Pekka Sundman. Gruppen sammanträder minst en gång per två veckor beroende på hur situationen utvecklas.

I och med att de driver flyktingförläggningarna har Migrationsverket och Finlands Röda Kors huvudansvaret för att ta emot asylsökande. Stadens och de andra aktörernas roll bekräftas i integreringsskedet.

Under det första mötet utredde man situationsbilden och kom överens om fortlöpande informationsförmedling. Nästa steg är att planera den gemensamma verksamheten. Gruppen kom överens om att man uppmuntrar andra kommuner i Egentliga Finland att bära sitt ansvar för att underlätta situationen.

– Samarbetet mellan olika aktörer är mycket viktigt i denna snabbt föränderliga situation. Genom gruppen får vi information om varandras planer och kan tillsammans komma överens om hur vi bäst sköter ärendena, säger direktör Pekka Sundman.

Gruppen strävar efter att sprida så mycket information som möjligt även till kommuninvånarna. På måndag och tisdag arrangerade staden informationstillfällen för invånarna i Hirvensalo och Pansio gällande placeringen av nödinkvartering i regionerna. Vid båda tillfällena deltog runt 50 regioninvånare. Informationstillfällen ordnas alltid på områden där man öppnar enheter för nödinkvartering.

Enligt det beslut som Åbo stadsstyrelse gjorde den 7 september 2015 anvisas Perno skola, Kastu skola, Runosbackens skola, Niuskala vårdhem, ett före detta vandrarhem och Mäntykoti som nödinkvartering för de asylsökande som tagits emot av Egentliga Finlands distrikt inom Finlands Röda Kors. I vilken ordning lokalerna tas i bruk utreds i förhandlingar med Röda korset. Bland annat bygglovsprocessen och uppgörandet av räddningsplaner påverkar beslutet.

Mer information:

Pekka Sundman, direktör, Åbo stads stadsutvecklingsgrupp, tfn 040 163 1561

Maarit Luukkaa, utvecklingschef, välfärds- och invandrarärenden, tfn 0500 825 532

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs