Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hanketiedotteet » Nya vägar öppnar upp för trafik i Stensböle

Liikennevirasto

Nya vägar öppnar upp för trafik i Stensböle

Pressmeddelande.
Publicerad: 21.07.2016 kl. 13:17
Utgivare: Liikennevirasto

Den planskilda anslutningen vid Ring I samt flera nya vägar vid Stensböle öppnar upp för trafik natten mellan 25.7– 26.7. Den planskilda anslutningen sammanbinder Vik, Stensböle och Kvarnbäcken och gör trafiken smidigare längs med Ringvägen.

Den nya planskilda anslutningen vid Stensbölevägen samt de nya vägarna så som förlängningen av Ladugårdsbågen fram till Kvarnbäcksvägens anslutning, öppnar upp för trafik under natten mellan måndag och tisdag, kommande vecka. Till att börja med ligger hastighetsbegränsningen på 50 km/h. Senare höjs begränsningen till 60 km/h i takt med att man i tillräcklig utsträckning hinner ta bort de temporära hindren längs med vägen. Vid ramper och gator är hastighetsbegränsningen ställvis 40–50 km/h. Vid sidan av Ladugården invid parkbron kommer det i några veckor att fortfarande finnas trafikljus så länge en parallell körfil byggs ut.

Samtidigt öppnar i huvudsak alla nya rutter för fotgängare och cyklister. Under korsningsbroarna i Stensböle fortsätter stenläggningsarbetena och därför stängs den östra och västra leden för lätt trafik i tur och ordning. Därtill fortsätter man att bygga räcken runt dessa vägar för lätt trafik, vilket orsakar måttligt med olägenheter för fotgängare. På grund av dessa arbeten är en rutt längs parkbrons norra del stängd i två veckor.

Även parkbron som sammanbinder friluftsområdena i Vik och Stensböle, öppnar upp för lätt trafik. På bron kommer man att fortsätta plantera växtlighet. Parkbron invigs officiellt den 1.9.

Bygge av några busshållplatser fortsätter in i augusti. Alla hållplatser färdigställs fram till 15.8, då de nya rutterna inom kollektivtrafiken börjar löpa. I samband med detta försvinner två temporära busshållplatser längs med Ring I och vid Kvarnbäckens Shell. Hållplatserna i Gårdsbacka tas i bruk redan den 1.8.

Förbättringen av Ring I vid Stensbölevägen anpassar stadsstrukturen och minskar trafikstockningar längs med Ringvägen. Trafikverkets och Helsingfors stads gemensamma projekt påbörjades hösten 2013 med bygge av bullerskydd. Bygge av den planskilda anslutningen påbörjades i oktober 2014. De nya vägarna öppnar upp för trafik enligt entreprenadavtalet: projektet färdigställs enligt ramarna för utsatt tidtabell och budget. Projektet vid Stensböle är en del av en mer omfattande förbättring av Ring I som kommer att verkställas mellan åren 2016–2018.

 

Mer information

Trafikverket: Projektchef Jarmo Nirhamo, tfn 029 534 3596, jarmo.nirhamo@liikennevirasto.fi
Helsingfors stad, Byggnadskontoret: Projektchef Eila Suojala, tfn 09 310 397 86, eila.suojala@hel.fi
Kreate Oy: Ansvarig byggmästare Timo Leskinen tfn 0400 54 34 43, timo.leskinen@kreate.fi

www.liikennevirasto.fi/kivikontie
www.facebook.com/kivikontie

 

Bilagor

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs