Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Valtionosuusjärjestelmän uudet perusteet ensimmäiselle kommentointikierrokselle

Valtiovarainministeriö

Valtionosuusjärjestelmän uudet perusteet ensimmäiselle kommentointikierrokselle

Tiedote.
Julkaistu: 12.12.2013 klo 14:25
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (Halke) on hyväksynyt valtionosuusuudistuksen pääperiaatteet ja uudistuksessa käytettävät kriteerit.

Selvitysmies Arno Miettisen alustava ehdotus uudesta valtionosuus­järjestelmästä kuntakohtaisine koelaskelmineen lähetetään tänään kommentointikierrokselle. Selvitysmies tekee lopullisen ehdotuksensa kommentointikierroksen jälkeen tammikuussa.  Kuntakohtaiset laskelmat eivät ole lopullisia, vaan tulevat vielä muuttumaan.

Uudistus tulee voimaan vuoden 2015 alussa. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi, että uudistukseen sovelletaan vähintään viiden vuoden siirtymäaikaa, jonka tarkoitus on tasoittaa muutosta. Ensimmäisinä vuosina kuntakohtainen muutos olisi korkeintaan 50 euroa asukasta kohti.

Järjestelmää selkeytetään ja vahvistetaan, jotta peruspalvelujen järjestäminen voidaan turvata kaikkialla Suomessa. Valtionosuudet perustuvat jatkossakin valtaosin kunnan väestön ikärakenteeseen ja sairastavuuteen. Kriteerien sisältöä on ajantasaistettu uusimman tilastotiedon pohjalta. Valtionosuuksien laskemisessa käytettävät ikäluokkien painokertoimet ja sairastavuustiedot perustuvat THL:n ja VATTin selvityksiin.

Painopistettä siirretään kustannusten tasauksesta tulojen tasaukseen.

Alustava ehdotus ja kuntakohtaiset koelaskelmat lähetetään kuntiin lyhyelle kommentointikierrokselle, jonka aikana pyydetään kuntien kannanottoja muun muassa kriteereihin, laskentaperusteisiin sekä valtionosuusjärjestelmän uudistukseen tarvittavaan siirtymäaikaan. Kuntakohtaiset laskelmat ovat suuntaa-antavia, sillä jatkossa laskennan pohjina käytetään aina uusimpia, saatavilla olevia tunnuslukuja.

Selvitysmies Arno Miettinen tekee lopullisen ehdotuksensa valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta tammikuun loppuun mennessä. Virallinen kuulemiskierros järjestetään tämän jälkeen. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014 ja uuden lainsäädännön siirtymäaikoineen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015 alkaen.

Selvitysmiehen alustava ehdotus pohjautuu Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän keväällä 2013 hyväksymiin alustaviin linjauksiin, joiden mukaan järjestelmää yksinkertaistetaan vähentämällä merkittävästi laskentakriteerejä ja poistamalla niiden päällekkäisyyksiä. Peruspalvelujen valtionosuuksissa olisi jatkossa 8 kriteeriä ja lisäosissa 3 kriteeriä. Nykyisessä järjestelmässä on noin 48 kriteeriä, joista osa on keskenään päällekkäisiä ja vanhentuneita.

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on osa hallituksen kuntauudistusta. Uusi valtionosuusjärjestelmä on pääosin kuntaliitosneutraali.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuudet ovat noin kahdeksan miljardia euroa, ja ne ovat keskimäärin 22 prosenttia kuntien käyttötuloista.

Kalvoesitys valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta 

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen, taustamuistio 

Kuntakohtaiset laskelmat 

Halke on linjannut aiemmin vuonna 2013 valtionosuusuudistuksen valmistelua: 
Tiedote 3.5.2013
Tiedote 27.6.2013

Lisätietoja:
selvitysmies Arno Miettinen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30440 ja 050 4133298 (paikalla 12.12.2013)
neuvotteleva virkamies Ville Salonen, valtiovarainministeriö, puh.02955 30388 (12. – 13.12.)

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs