Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Utlåtandegivarna stödjer utvecklandet av den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice

Valtiovarainministeriö

Utlåtandegivarna stödjer utvecklandet av den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice

Pressmeddelande.
Publicerad: 01.10.2013 kl. 10:03
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Remisstiden för förslagen från projektet för att utveckla den offentliga förvaltningens kundservice (Kundservice2014) och utkastet till en regeringsproposition löpte ut den 13 september 2013. Antalet utlåtanden uppgick till 294, varav 184 från kommuner.

Målet med Kundservice2014-projektet är att förbättra de offentliga tjänsternas tillgänglighet samt att utöka förvaltningens effektivitet och ekonomiskhet.

Det föreslås att den offentliga förvaltningens kundservice skulle bygga på en lagstadgad modell där både myndigheter som alltid ska delta i den gemensamma kundservicen och de tjänster som alltid ska tillhandahållas definieras i lag. Största delen av utlåtandena understödde förslaget. Modellen med lagstadgade förpliktelser ansågs säkerställa likvärdig tillgång till service, något som ett avtalsbaserat system inte klarar av. Förslaget om att ålägga kommunerna ansvaret för ordnandet och underhållet av den gemensamma kundservicen fick också majoritetsstöd. Endast en tredjedel av kommunerna motsatte sig förslaget.

Utlåtandegivarna understödde också förslaget om att man vid de gemensamma kundserviceställena enligt lagen skulle tillhandahålla polisens tillståndsförvaltnings, skatteförvaltningens, magistraternas, arbets- och näringsbyråernas, inklusive servicecentren för arbetskrafts, samt närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-centralernas) tjänster. Flera utlåtandegivare hade dock reservationer till tillhandahållandet av NTM-centralernas tjänster vid de gemensamma serviceställena. Att dessa tjänster skulle exkluderas från myndigheterna som enligt lagen ska delta i den gemensamma kundservicen motiverades bl.a. med det lilla antalet ärendebesök samt det större antalet företags- och samfundskunder än hos andra aktörer. I flera utlåtanden önskades det också att FPA:s tjänster skulle ges lagstadgad status vid de gemensamma kundserviceställena.

Kritiken mot att kommunernas egna uppgifter enligt lagen skulle tillhandahållas via den gemensamma kundservicen var klart starkare. Ungefär hälften av kommunerna som tog ställning till förslaget motsatte sig det.

Den föreslagna finansieringsmodellen enligt vilken kommunerna kompenseras för kostnaderna som föranleds av de statliga tjänsterna ansågs i regel vara god. Eventuella problem ansågs kunna uppstå i samband med betalningsförpliktelsen som följer av finansieringsmodellen. Kommunerna förutser en risk med att ersättningen som betalas kan förbli lägre än kostnaderna ifall besöksfrekvensen är liten.

Uppfattningarna om huruvida gemensamma kundserviceställen borde grundas antingen i 164 eller 129 kommuner, vilka var de föreslagna alternativen, uppvisade stor spridning. Det mera omfattande alternativet understöddes av drygt en tredjedel och det mera inskränkta alternativet av ungefär en fjärdedel av ställningstagarna. Av de kommuner som tog ställning till frågan understödde dryga 45 procent alternativet med 164 kommuner och drygt en fjärdedel alternativet med 129 kommuner.

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regionutveckling behandlar remissresponsen i oktober 2013. Avsikten är att regeringens proposition till en lag om den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2013, och lagen avses träda i kraft 2014. De gemensamma kundserviceställena ska inleda sin verksamhet 2015.

Sammanfattning av utlåtandena över projektet för att utveckla den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice

Kundservice2014-projektets slutrapport

Mera information om projektet:

Förfrågningar:
Tarja Hyvönen, regeringsråd, enhetschef, tfn 02955 30147
Teemu Eriksson, finansråd, tfn 02955 30177

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs