Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Utbetalningstidsplaner en gemensam prioritet

Maa- ja metsätalousministeriö

Utbetalningstidsplaner en gemensam prioritet

Pressmeddelande.
Publicerad: 12.11.2015 kl. 15:00
Utgivare: Maa- ja metsätalousministeriö

Landsbygdsverket har enligt jord- och skogsbruksministeriet kunnat sköta de viktigaste utbetalningarna av jordbruksstöd enligt de överenskomna tidsplanerna trots att det inte varit problemfritt att införa EU-reformerna. Att vissa stöd betalats ut senare än tidigare är följd av EU:s strängare stöd- och övervakningsvillkor.

– Vårt jordbruks- och landsbygdsstödssystem är ett av de mest komplicerade i Europa eftersom vi har velat ta hänsyn till de olika driftsinriktningarnas och områdenas särdrag, säger jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

– Trots detta var finska jordbrukare de första som i oktober betalades kompensationsersättning enligt EU:s beslut och såsom Landsbygdsverket lovade för ett år sedan. Likaså ska miljöersättningen betalas ut i november i enlighet med planerna. Utbetalningen av grundstöd och förgröningsstöd är planerad att ske i december, säger Husu-Kallio.

Enligt Landsbygdsverkets meddelande i dag ska arbetet med beslut om landsbygdens företagsstöd inledas i december. De första besluten görs på papper eftersom det ännu inte är möjligt att ta beslut i datasystemet Hyrrä. Enligt den externa bedömning som Landsbygdsverket låtit utföra är det lönt att åtgärda problemen i systemet innan man tar nya egenskaper i användning. Avdelningschef Risto Artjoki tycker att det är den rätta lösningen.

– Att kunna fatta beslut på elektronisk väg är inte ett mål i sig. Det som är viktigast är att det är möjligt att fatta beslut. Att betala ut jordbruksstöd i tid har varit både ministeriets och Landsbygdsverkets högsta prioritet i år. Detta har lett till att utvecklingen av Hyrrä har blivit lidande. Särskilt beklagligt var att besluten om investeringsstöd dröjde i närmare en månad jämfört med den ursprungliga planen. Efter september har det dock redan fattats närmare 700 beslut och alla ansökningar kommer att avgöras inom kort, säger Artjoki.

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och Lantmäteriverket har i samarbete utvecklat system för stödförvaltningen. Enligt Lantmäteriverkets generaldirektör Arvo Kokkonen är processen utmanande.

– Samtidigt som vi förvaltar många gamla system utvecklar vi ett nytt system enligt EU:s riktlinjer som vi delvis fått ganska sent. I detta svåra läge har vi kunnat se till att systemen i regel har fungerat såsom planerats, konstaterar Kokkonen.

Under ledning av ministeriet går man igenom arbetsfördelningen och processerna när det gäller att utveckla datasystemen.

– Det är nödvändigt att vi kan använda resurserna så effektivt som möjligt och minimera riskerna kring införandet och förvaltningen av systemen, understryker Husu-Kallio.

Ytterligare information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0400 291 910
Risto Artjoki, avdelningschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 254
Arvo Kokkonen, generaldirektör, Lantmäteriverket, tfn 0400 280 875

*Meddelandet ändrats 12.11.2015 kl. 15.50: Landsbygdsverket informerade att arbetet med beslut om landsbygdens företagsstöd inleds i januari. I det ursprungliga meddelandet angavs felaktigt att besluten gäller landsbygdens företags- och projektstöd.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs