Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Työministeri Sinnemäki: Tasa-arvoisempi työelämä vaatii asennemuutosta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työministeri Sinnemäki: Tasa-arvoisempi työelämä vaatii asennemuutosta

Julkaistu: 26.11.2009 klo 12:00
Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö

– Työelämässä on vielä paljon tehtävää tasa-arvon suhteen. Jako miesten ja naisten aloihin on purettava rohkaisemalla nuoria aloille, jotka ovat omalle sukupuolelle epätyypillisiä. Sukupuoli ei saa määrätä uravalintaa, listasi työministeri Anni Sinnemäki sukupuolten välisen eriytymisen purkamisen haasteita avatessaan 26.11.2009 työelämän tasa-arvoseminaarin Lahdessa.

- Työelämässä on vielä paljon tehtävää tasa-arvon suhteen. Jako miesten ja naisten aloihin on purettava rohkaisemalla nuoria aloille, jotka ovat omalle sukupuolelle epätyypillisiä. Sukupuoli ei saa määrätä uravalintaa, listasi työministeri Anni Sinnemäki sukupuolten välisen eriytymisen purkamisen haasteita avatessaan 26.11.2009 työelämän tasa-arvoseminaarin Lahdessa.

 

Suomalaista työelämää ja yrittäjyyttä on kehitettävä tasa-arvoisempaan suuntaan monin tavoin. Työelämässä nuoret naiset ja äidit kokevat vielä itsensä helposti syrjityksi, vaikka nuorten ikäluokkien perheissä vallitsisikin tasa-arvoisempi tilanne. Miesvaltaiset alat ovat edelleen vahvasti miesten aloja. Toisaalta naisvaltaisille aloille kaivataan miestyöntekijöitä. Yrittäjyydellä voi olla hyvä mahdollisuus vähentää jakoa mies- ja naisaloihin.

 

- Yrittäjyyden lisäksi opiskelun ohjausta tulee edelleen kehittää siten, että miehet hakeutuvat enemmän perinteisesti naisvaltaisille aloille ja päinvastoin, työministeri Sinnemäki jatkoi.

 

Naisyrittäjyys nousuun käyttäytymismalleja muuttamalla

 

Yrittäjyydestä voidaan luoda uudistunut ja moninaisempi kuva kasvatuksen ja koulutuksen avulla.  Pelkästään naisyrittäjyyslainoilla, verotuksella ja yrittäjän sosiaaliturvan parannuksilla ei lisätä naisten yrittäjyyttä. Yhtä tärkeää on vaikuttaa vallitseviin käyttäytymismalleihin ja asenteisiin yrittäjyydestä ylipäätään.

 

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan on kirjattu, että naisyrittäjiä ohjataan hakeutumaan myös ei-tyypillisille ja kasvaville aloille.

 

Naisyrittäjiä on Suomessa noin 80 000 eli kolmannes kaikista yrittäjistä. Naisyrittäjien määrän kasvusta huolimatta vain joka kymmenes kasvuyritys on naisen omistama. Vaikka naisten osuus yrittäjistä onkin eurooppalaisittain korkea, on Suomessa paljon hyödyntämätöntä osaamista. Elinkeinorakenteen muutos ja palveluyrittäjyyden kasvava kysyntä luovat mahdollisuuksia naisten yrittäjyydelle.

 

- Näen myös tärkeänä, että maahanmuuttajanaisia kannustetaan yrittäjiksi. Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien määrä Suomessa on kaksinkertaistunut vuodesta 2001 lähtien, heistä 29 % on naisia, korosti ministeri Sinnemäki.

 

Tahtoa, voimaa, yrittäjyyttä -seminaarissa perehdyttiin sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja työ- ja koulutusurien jakautumisen purkamiseen työelämässä. Tilaisuudessa kuultiin myös käytännön kokemuksia yrittäjänä toimimisesta sukupuolelle epätyypillisellä alalla. Seminaarin järjestivät TEM:n koordinoima Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) -kehittämisohjelma sekä Lahden ammattikorkeakoulun TASSU - tasa-arvoa ja samapalkkaisuutta uran alkuun ja Yrittäjien sijaispalvelu -projektit. Kehittämisohjelma ja projektit ovat Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamia.

 

Lisätiedot:

ministerin erityisavustaja Elina Moisio, TEM, puh. 050 396 0006

hankeasiantuntija Mia Teräsaho, TEM, puh. 010 604 7003

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs