Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » SYL: Opiskelijoiden siirto yleiseen asumistukeen on askel oikeaan suuntaan

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

SYL: Opiskelijoiden siirto yleiseen asumistukeen on askel oikeaan suuntaan

Julkaistu: 01.09.2016 klo 20:42
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Kannanotto, julkaisuvapaa 1.9.2016
(på svenska nedan, in English below)

SYL: Opiskelijoiden siirto yleiseen asumistukeen on askel oikeaan suuntaan

Suomen ylioppilaskuntien liitto kiittää hallitusta päätöksestä siirtää opiskelijat yleisen asumistuen piiriin. Siirron myötä vähäiset asumisen tuet kohdistuvat pääsääntöisesti eniten niitä tarvitseville. Yleisen asumistuen piiriin siirtyminen ei kuitenkaan saa monimutkaistaa tuen hakemista. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on oltava yksilökohtainen ja yksinkertainen asumistukijärjestelmä.

“Opiskelijoiden tuen siirto samaan järjestelmään muiden asumistukia saavien kanssa on askel oikeaan suuntaan. Kiitos tästä kuuluu koko hallitukselle. Me SYL:ssa ja ylioppilaskunnissa olemme innolla mukana myös lain toimeenpanovaiheessa. On tärkeää, että etuuden hakeminen on opiskelijoille vaivatonta. Etuusjärjestelmän tulee ottaa huomioon opiskelijaelämän omaleimaisuuden kuten vaihtelevat tulot ja asumismuodot.”, toteaa SYL:n puheenjohtaja Heikki Koponen.

SYL on kuitenkin erityisen huolissaan perheellisten opiskelijoiden toimeentulotilanteesta opintotukeen kohdistuneiden leikkausten ja asumistukisiirron jälkeen. Perheellisten opiskelijoiden toimeentuloa rokottavat opintorahan leikkauksen lisäksi opintolainan määrän kasvusta johtuvat toimeentulotuen menetykset. Lisäksi yleiseen asumistukeen siirtymisen yhteydessä tapahtuvan tuen myöntämisehtojen muuttuminen aiheuttaa keskimäärin muutaman kymmenen euron menetykset asumistukituloissa. SYL toivookin, että perheellisten opiskelijoiden taloudelliseen ahdinkoon herättäisiin ennen kuin on liian myöhäistä.

“Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt jo viime vuosikymmenellä, että toimiin opiskelijaperheiden toimeentulon parantamiseksi on ryhdyttävä. Nyt on korkea aika siirtyä sanoista tekoihin. Koulutuksen ja työelämän tasa-arvon sekä suomalaisen perhepolitiikan näkökulmasta on surkeaa, että lapsien hankkiminen opiskeluaikana tehdään taloudellisesti lähes mahdottomaksi.” Koponen vaatii.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Heikki Koponen, +35844 906 5007, etunimi.sukunimi@syl.fi

Sosiaalipoliittinen sihteeri Silja Silvasti, +35844 515 2233, etunimi.sukunimi@syl.fi

 

//

Ställningstagande, får publiceras 1.9.2016

FSF: Ett steg i rätt riktning att inkludera studerande i allmänna bostadsbidraget

Finlands studentkårers förbund tackar landets regering för beslutet att flytta över studerande studerande till att omfattas av det allmänna bostadsbidraget. I och med det här så kommer det knappa stöd för boende som finns huvudsakligen att inriktas på dem som behöver det mest. Att studerande inkluderas i det allmänna bostadsbidraget får ändå inte leda till att det blir mer komplicerat att söka stöd. På längre sikt vill FSF se ett system för bostadsbidrag som är individuellt och enkelt.

”Det är ett steg i rätt riktning att studerande inkluderas i samma system som andra som lyfter bostadsbidrag. Hela regeringen förtjänar ett tack för det här. Vi på FSF och i studentkårerna deltar gladeligen i att implementera lagen. Det är viktigt att det är lätt för studerande att ansöka om bidraget. Bidragssystemet måste också beakta studentlivets särdrag, såsom fluktuerande inkomster och olika boendeformer”, konstaterar FSF:s ordförande Heikki Koponen.

FSF oroar sig ändå särskilt för den ekonomiska situationen för studerande med barn efter nedskärningarna i studiestödet och ändringen av stödet för boende. Ekonomin för studerande med barn belastas både av den minskade studiepenningen och att utkomststödet minskar till följd av att studielånets belopp höjs. Att studerande flyttas över till det allmänna bostadsbidraget och förändringarna i villkoren för hur stödet beviljas innebär i medeltal en minskning på några tiotals euro i stöd för boende. FSF hoppas att regeringen får upp ögonen för studentfamiljernas ekonomiska nöd innan det är för sent.

”Undervisnings- och kulturministeriet föreslog redan under förra årtiondet att åtgärder skulle vidtas för att förbättra situationen för studerande med barn. Nu är det hög tid att skrida till handling. Det är bedrövligt för jämställdheten inom utbildning och arbetsliv samt även med avseende på den finska familjepolitiken att det ekonomiskt sett gjorts hart när omöjligt att skaffa barn under studietiden.” betonar Koponen.

Mer information:

Ordförande Heikki Koponen, +358 44 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

Socialpolitisk sekreterare Silja Silvasti, +358 44 515 2233, fornamn.efternamn@syl.fi

 

//

Statement, for immediate release 1.9.2016

SYL: Including students in the housing benefit a step in the right direction

The National Union of University Students in Finland (SYL) would like to extend our thanks to the Government for the decision to include students in the general housing benefit system. This move means that the scant support available for housing is directed at those who need it the most. Applying for the benefit must not be complicated by the transfer of students from the housing allowance tied to student financial aid to the general housing benefit. In the longer run, SYL wants to see an individual and simple system for housing support.

“Including students in the same system as everyone else who receive housing benefits is one step in the right direction. The entire Government deserves recognition for this. We at SYL, as well as the university student unions, are more than happy to help implement the change. It is important that it is easy for students to apply for the benefit. The benefit system also needs to acknowledge the distinctive characteristics of student life, such as fluctuating incomes and different living arrangements,” says SYL President Heikki Koponen.

However, SYL worries about the financial situation for students with children after the cuts to student financial aid and the transfer of students to the general housing benefit. The finances of student families suffer not only from the cuts to the study grant, but also from the negative impact that the increase in student loan has on income support. Including students in the general housing benefit and the changes to the conditions for granting support following that change will cause a loss of some tens of euros monthly in support for housing expenses. SYL hopes that the Government will take action to improve the financial plight of students with children before it is too late.

“Already last decade, the Ministry of Education and Culture proposed to take action to improve the financial situation for student families. We want to see concrete measures taken. That it has been made financially almost impossible to have children while studying is extremely unfortunate for gender equality in both education and in working life as well as from the perspective of Finnish family policy,” underlines Koponen.

Contact details:

President Heikki Koponen, +358 44 906 5007, firstname.lastname@syl.fi

Social Policy Officer Silja Silvasti, +358 44 515 2233, firstname.lastname@syl.fi

 

 

 http://www.syl.fi

http://www.facebook.com/SYL.FIN

http://www.twitter.com/SYL_FIN

15 jäsenjärjestöä ja 132 000 yliopisto-opiskelijaa edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. on maan suurin yliopisto-opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs