Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » SYL: Ilmastolaki, odotettu askel kohti kestävämpää tulevaisuutta / FSF: Klimatlagen, ett välkommet steg mot en hållbarare framtid

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

SYL: Ilmastolaki, odotettu askel kohti kestävämpää tulevaisuutta / FSF: Klimatlagen, ett välkommet steg mot en hållbarare framtid

Julkaistu: 06.06.2014 klo 14:12
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Kannanotto 6.6.2014
(Ställningstagande finns på svenska nedan.)

Vapaa julkaistavaksi

Suomen hallitus on 5. kesäkuuta tehnyt pitkään odotetun päätöksen säätää ilmastolaki Suomeen. Esitys ilmastolaista on tulossa eduskunnan käsittelyyn syksyllä. SYL on tyytyväinen valtioneuvoston tahtoon säätää ilmastolaki ja toivoo, että myös eduskunta osoittaa tahtonsa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. SYL:lle on tärkeää, että Suomessa sitoudutaan kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin ja toimitaan ilmastopolitiikan mallimaana myös kansainvälisesti.

“Ilmastolaki tunnustaa ilmastopolitiikan aseman Suomessa keskeisimpänä kestävän tulevaisuuden turvaajana. Säilyttääksemme maailman elinkelpoisena myös tulevaisuudessa on erittäin tärkeää siirtyä Suomessakin kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Heikolla ilmastopolitiikalla teemme karhunpalveluksen tuleville sukupolville. Suuntaa on muutettava nyt eikä huomenna!” SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen vaatii.

Lakiin ollaan näillä näkymin kirjaamassa vähintään 80 prosentin päästövähennystavoite vuoteen 2050 mennessä. Jatkossa laki velvoittaisi myös valtioneuvostoa laatimaan kansallisen ilmastopolitiikan suunnitelman vaalikausittain. Tieteellisen ilmastopaneelin asettaminen tukee SYL:n mielestä erinomaisesti tieteellisen tiedon merkitystä ilmastopolitiikan ohjaavana tekijänä. SYL vaatiikin, että ajantasaisin ilmastotieto otetaan huomioon jo lakia säätäessä, ja ilmastolakiin kirjataan vähintään 95 prosentin päästövähennystavoite, mikä olisi paremmin linjassa EU:n päästövähennystavoitteiden ja hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n suositusten kanssa.

Kepa ry:n Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan ilmastolain säätämistä kannattaa jo neljä viidennestä kansalaisista. SYL on ollut mukana vaatimassa vahvaa ilmastolakia osana Polttava Kysymys -kampanjaa yhdessä 33 muun järjestön kanssa. Viesti on selkeä: kansa on halukas pysäyttämään ilmastonmuutoksen. Nyt on päättäjien aika osoittaa samaa rohkeutta.

Yliopistotkin voivat omalta osaltaan olla mukana ehkäisemässä ennenaikaista ilmastokatastrofia. Yhdysvalloissa useat yliopistot ovat lähteneet mukaan divestment-liikkeeseen ja vetäneet sijoitusvarallisuuttaan pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Stanfordin yliopisto ilmoitti keväällä vetäytyvänsä 19 miljardin dollarin rahastollaan kaikista fossiili-investoinneista. Myös suomalaisten yliopistojen tulisi liittyä kasvavaan joukkoon kivihiiliteollisuuden rahoittamisesta irtaantuneita tahoja.

“Kaikki mahdolliset keinot on otettava käyttöön, jotta pystymme pysäyttämään ilmastonmuutoksen edes jokseenkin siedettävälle tasolle. SYL haluaakin haastaa Suomen yliopistot toimimaan asiassa suunnannäyttäjinä ja vetäytymään fossiili-investoinneista. Samalla investointeja voidaan ohjata esimerkiksi uusiutuvan energiatuotannon kehittämiseen”, sanoo SYL:n hallituksen jäsen Marko Rosenholm.

Helsingissä 6.6.2014

Piia Kuosmanen, puheenjohtaja

Juha Töyrylä, pääsihteeri

Lisätietoja:

SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen, p. 044 906 5007
SYL:n hallituksen jäsen Marko Rosenholm, p. 044 906 5004
etunimi.sukunimi@syl.fi
#ilmastolaki #ilmasto #ympäristö

------------------------------------

Ställningstagande 6.6.2014
Får publiceras

FSF: Klimatlagen, ett välkommet steg mot en hållbarare framtid

Den 5 juni fattade Finlands regering beslutet att stifta en klimatlag, något vi länge väntat på. Regeringens förslag till klimatlag behandlas i riksdagen under hösten. FSF välkomnar statsrådets vilja att stifta en klimatlag och hoppas att även riksdagen visar sin vilja att stävja klimatförändringen. För FSF är det viktigt att vi i Finland förbinder oss till ambitiösa målsättningar för minskade utsläpp och att Finland även internationellt föregår med gott exempel.

”Klimatlagen erkänner klimatpolitikens ställning i Finland som den viktigaste garantin för en hållbar framtid. För att bevara en livsduglig värld är det oerhört viktigt att även framöver i Finland gå mot ett kolneutralt samhälle. En svag klimatpolitik gör kommande generationer en björntjänst. Vi måste byta riktning nu, inte i morgon!” kräver FSF:s ordförande Piia Kuosmanen.

Som det verkar nu, kommer lagen att inkludera en målsättning att minska utsläppen med minst 80 % fram till år 2050. Lagen ålägger också statsrådet att framöver göra upp en nationell plan för klimatpolitiken varje valperiod. FSF anser att inrättandet av en vetenskaplig klimatpanel på ett utmärkt sätt betonar betydelsen av vetenskaplig information som styrande faktor i klimatpolitiken. FSF kräver därför att Finland beaktar den färskaste klimatforskningen redan då lagen stiftas och att lagen definierar en målsättning på minst 95 % för minskning av utsläpp. Det skulle överensstämma bättre med EU:s mål för minskning av utsläpp och med rekommendationerna från FN:s klimatpanel IPCC.

Enligt en undersökning som Kepa rf låtit genomföra via Taloustutkimus understöder redan fyra av fem medborgare instiftandet av en klimatlag.  FSF har tillsammans med 33 andra organisationer genom kampanjen En brännande fråga - Polttava Kysymys krävt en stark klimatlag. Budskapet är tydligt: Folket är villiga att stoppa klimatförändringen. Nu är det dags för beslutsfattarna att visa sitt mod.

Även universiteten har för sin del tagit del i att förebygga en förtida klimatkatastrof. I USA har flera universitet gått med i divestment-rörelsen och dragit tillbaka sina investeringar från ändamål som använder fossila bränslen. Stanfords universitet lät i våras meddela att de drar tillbaka hela sin 19 miljarders fond från alla fossila investeringsobjekt. Även finländska universitet borde sälla sig till den växande gruppen av instanser som tar avstånd från att finansiera kolindustrin.

”Vi måste använda oss av alla till buds stående medel för att kunna stoppa klimatförändringen på en ens någorlunda uthärdlig nivå. FSF utmanar universiteten i Finland att visa vägen i den här frågan och avstå från fossila investeringar. Samtidigt kunde investeringarna riktas exempelvis till utveckling av förnybar energi.” säger FSF:s styrelsemedlem Marko Rosenholm.

I Helsingfors 6.6.2014

Piia Kuosmanen, orförande

Juha Töyrylä, generalsekreterare

Mer information:

FSF:s ordförande Piia Kuosmanen, tfn 044 906 5007
FSF:s styrelsemedlem Marko Rosenholm, tfn 044 906 5004
fornamn.efternamn@syl.fi

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa.

SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.

www.syl.fi
www.facebook.com/SYL.FIN

www.twitter.com/SYL_FIN

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs