Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Suuret yritykset valtaavat sosiaalipalvelumarkkinoita, pienten vaikea pärjätä kilpailussa

Työ- ja elinkeinoministeriö

Suuret yritykset valtaavat sosiaalipalvelumarkkinoita, pienten vaikea pärjätä kilpailussa

Julkaistu: 09.12.2010 klo 10:13
Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö

Sosiaalipalveluyritysten määrä laski ensimmäistä kertaa, vaikka sekä henkilöstön että liikevaihdon osalta kasvu jatkui toimialalla vahvana vuonna 2009. Näin todetaan työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun julkaisemassa sosiaalipalvelualan toimialaraportissa, joka esiteltiin 9.12.2010 Mikkelissä.

Sosiaalipalveluyritysten määrä laski ensimmäistä kertaa, vaikka sekä henkilöstön että liikevaihdon osalta kasvu jatkui toimialalla vahvana vuonna 2009. Näin todetaan työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun julkaisemassa sosiaalipalvelualan toimialaraportissa, joka esiteltiin 9.12.2010 Mikkelissä.

Suomessa toimi vuonna 2009 lähes 3 300 sosiaalipalveluyritystä. Yritysten määrä väheni edellisestä vuodesta parilla kymmenellä, lähinnä sosiaalihuollon avopalveluissa. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto nousi silti jo lähes 1,3 miljardiin euroon, missä on 14 % kasvua edellisestä vuodesta. Yritykset työllistivät 23 500 henkilöä (kasvua 12 % vuodesta 2008).

Alan liikevaihdon ja henkilöstön kasvu osoittavat selvästi, että yritysten koko on kasvanut. Markkinoille on tullut suuria yrityksiä, joiden liikevaihto voi olla kymmeniä miljoonia euroja. Ne vastaavat suurelta osin alan liikevaihdon lisäyksestä. Vuonna 2009 kymmenen suurinta yritystä keräsi viidenneksen koko sosiaalipalvelualan liikevaihdosta. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli lähes 260 miljoonaa euroa. Myös henkilöstön kokonaismäärästä niiden osuus oli viidesosa. Joidenkin yritysten taustalta on myös ulkomaista omistusta.

Eniten lisääntyivät kotipalveluja ikääntyneille ja vammaisille tarjoavat yritykset, joiden määrän nettolisäys oli 59. Vastaavasti kotipalveluja muille kuin vanhuksille ja vammaisille tarjoavien määrä väheni 40 yrityksellä. Lasten päivähoitopalveluja tarjoavien yritysten määrä väheni 44:llä johtuen yleisestä työllisyystilanteesta.

Kilpailuttaminen lisääntyy, vaikutukset näkyvät yrityskentässä

Kuntien on kilpailutettava organisaationsa ulkopuolelta tehtävät hankinnat. Kilpailutukset ovat lisääntyneet. Hankinnoissa on korostunut kustannussäästöjen tavoittelu. Suuret yritykset ovat vallanneet markkinoita ja voittaneet tarjouskilpailuja. Pienet yritykset eivät ole usein menestyneet tarjouskilpailussa, mikä näkyy yritysten lopettamisina ja konkursseina. Vuodesta 2006 lähtien konkurssit ovat lisääntyneet. Niitä tehtiin 35 vuonna 2009. Suuret yritykset myös ostavat kannattavia pienyrityksiä. Alalla tapahtuu samanlaista keskittymistä kuin terveysalalla.

Sekä tilaajan että tuottajan hankinta- ja tarjousosaamisessa on puutteita, mikä korostuu erityisesti pienissä hankintayksiköissä ja yrityksissä. Hankintamenettelyn hyödyntäminen palvelutuotannon kehittämisessä edellyttää palveluiden tuotteistamista. Hinnoittelun läpinäkyvyys ja selkeästi ilmaistujen kriteerien vertailtavuus ovat edellytyksiä myös kuluttajan valinnanmahdollisuuden toteutumiselle.

Ammattitaitoisesta työvoimasta kilpaillaan, työvoiman vaihtuvuus lisääntyy

Sosiaalipalvelualalla henkilöstön merkitys on ylivertainen. Yleisestä työllisyystilanteesta huolimatta sosiaali- ja terveysala työllistää pääosin hyvin: Erityisesti Etelä-Suomessa on yhä pulaa osaavasta työvoimasta. Suurissa keskuksissa työvoiman saatavuuteen vaikuttaa keskeisesti alan palkkaustasoon nähden korkeat asumiskustannukset.

Vuonna 2009 työttömyys kuitenkin lisääntyi myös eräissä sosiaalipalvelualan ammattiryhmissä. Lasten päivähoidon kysyntätilanne seuraa yleistä suhdanne- ja työllisyyskehitystä, mutta työttömyys on noussut jyrkästi myös sosiaalialan työ -ammattiryhmässä. Tämän selittänee julkisen sektorin talouden tasapainottamistoimet myös henkilöstöjärjestelyin, kuten määräaikaisuuksien lopettamisina ja lomautuksina. Yksityissektorilla työvoiman määrän suhteen on noudatettava lupa- ja valvontaviranomaisten antamia laatusuosituksia työvoiman määrän suhteen.

Kilpailutusten lisääntyessä myös työvoiman vaihtuvuus lisääntyy. Kilpailu työvoimasta kovenee entisestään. Johtamisen suurimmat haasteet ovat ihmisten johtamisessa. Parhaiten menestyvät ne, jotka huolehtivat työntekijöiden työhyvinvoinnista.

Pienetkin yritykset voivat menestyä kiristyvässä kilpailussa erikoistumalla, verkostoitumalla, hyvällä liiketoimintaosaamisella ja laadukkaalla toiminnalla.

Julkaistu raportti on osoitteessa www.toimialaraportit.fi

 

Lisätiedot:

toimialapäällikkö Riitta Kettunen, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 040 507 5564

neuvotteleva virkamies Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs