Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Slutrapport från statens tjänstemannaetiska kommitté: Förvaltningens öppenhet och transparens utgör grunden för verksamhetens etiskhet

Valtiovarainministeriö

Slutrapport från statens tjänstemannaetiska kommitté: Förvaltningens öppenhet och transparens utgör grunden för verksamhetens etiskhet

Pressmeddelande.
Publicerad: 07.02.2014 kl. 09:11
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Statens tjänstemannaetiska kommitté överlämnade den 7 februari 2014 sitt betänkande åt förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen. Kommittén hade till uppgift att utvärdera statliga myndighetsförfaranden och tjänstemännens verksamhet ur etiskt perspektiv samt att utfärda rekommendationer åt finansministeriet.

Kommittén skulle identifiera eventuella konflikter mellan statens och den enskilde tjänstemannens intressen och utreda medel för förebyggandet av dem. Kommittén skulle utreda behovet av ett särskilt organ för övervägande av eventuella karenstider i situationer där en tjänsteman avgår från statens tjänst.

Juris licentiat Teuvo Metsäpelto var ordförande för kommittén. Medlemmarna var kanslichefen Tiina Astola från justitieministeriet, president Pekka Hallberg, verkställande direktören Satu Huber från LokalTapiola Pensionsbolag, politices doktor Maija-Riitta Ollila, ordföranden Risto Uimonen från opinionsnämnden för massmedier och regeringsrådet Kirsi Äijälä från finansministeriet. Förvaltningsrådgivaren Timo Moilanen från finansministeriet var kommitténs sekreterare.

Öppen och transparent förvaltningskultur måste förstärkas

Kommittén föreslår åtgärder i syfte att öka öppenheten. Dessa kunde inkludera etikdagar vid ämbetsverk och inrättningar, där man behandlar etiska frågor som har ett samband med arbetssituationer. Tjänstemannaetiska krav bör diskuteras så att de integreras i organisationernas verksamhet.

En av de öppenhetsökande åtgärder som kommittén föreslår är att de ledande tjänstemännens anmälan om bindningar samt bisysslotillstånd och –anmälningar skulle publiceras på ett och samma ställe på nätet. Statsrådsmedlemmarnas anmälningar om bindningar borde också göras tillgängligare.

Man borde göra en enkätundersökning om tjänstemannaetiken bland medborgarna, och dessutom förnya den tidigare tjänstemannaenkäten. De kunde förbättra faktaunderlaget för etik och utöka tjänstemännens medvetenhet om etiska krav.

Kommittén rekommenderar dessutom att man skulle ordna gemensamma tillställningar för den politiska ledningen och tjänstemannaledningen i syfte att öka på dialogen om etiska praxis. Dessa borde inledas omedelbart efter att regeringen inlett sin verksamhet. 

Intressekonflikter efter tjänstekarriären förebyggs med hjälp av karensvillkor

Större rörlighet mellan den offentliga, den privata och den tredje sektorn vore enligt kommittén önskvärd, men i vissa situationer kan direkt övergång från statens tjänst leda till intressekonflikter. Kommittén föreslår att man för ledande tjänstemän inom statsförvaltningen samt tjänstemän som handlägger speciellt känslig eller ekonomiskt betydelsefull information skulle införa ett karensvillkor som möjliggör en karenstid på 6-12 månader innan övergången till en ny arbetsgivares tjänst. Karensvillkoret ska tillämpas endast i intressekonfliktsituationer och det ska inte förhindra normal rörlighet.

Tjänstemän och ministrar borde vara föremål för samma etiska principer. I det fortsatta arbetet bör man utreda hur karensförfarandet skulle tillämpas på politiska aktörer. Ifall motsvarande arrangemang skulle gälla även ministrar, borde anmälningsskyldigheten intas i lagen om statsrådet.

Kommittén föreslår en bestående rådgivande tjänstemannaetisk kommitté

Kommittén föreslår ett bestående rådgivande tjänstemannaetiskt organ vid finansministeriet. Organet ska behandla tjänstemannaetiska frågor och utfärda allmänna rekommendationer om tjänstemannaetik. Organet ska dessutom ge utlåtanden i karensfall där en tjänsteman avgår från statens tjänst.  

-Arbetsgruppens arbete ger ett utmärkt utgångsläge för förstärkningen av det etiska perspektivet inom statsförvaltningen. Världen förändras, och förvaltningens handlingssätt måste också göras allt öppnare och mera transparenta, konstaterade förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen, som mottog rapporten.

Rapport från statens tjänstemannaetiska kommitté

Förfrågningar
Teuvo Metsäpelto, JL, tfn 050 559 0259
Kirsi Äijälä, regeringsråd, tfn 02955 30172
Timo Moilanen, förvaltningsrådgivare, tfn 02955 30455

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs