Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Samassa asiassa kahdesti syyttäminen ja tuomitseminen estetään

Valtiovarainministeriö

Samassa asiassa kahdesti syyttäminen ja tuomitseminen estetään

Tiedote.
Julkaistu: 07.11.2013 klo 13:50
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi 8.11. lakikokonaisuuden, missä säädetään, että verovelvollinen ei voi tulla samassa asiassa syytetyksi ja tuomituksi kahdessa eri menettelyssä. Laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta tulee voimaan 1.12.2013, ja se koskee Verohallinnon, Tullin ja Liikenteen turvallisuusviraston verotuspäätöksiä.

Luonnollisten henkilöiden, kotimaisten kuolinpesien ja yhtymien verotuksessa Verohallinto, Tulli ja Liikenteen turvallisuusvirasto voivat jättää veronkorotusta koskevan päätöksen tekemättä, jos asia edellyttää selvityksiä mahdollista rikosilmoitusta varten. Laki perustuu Euroopan ihmisoikeussopimuksen niin kutsuttuun ne bis in idem -kieltoon.

Hallinnollisena seuraamuksena määrättävä veron- tai tullinkorotus ja rikosseuraamuksena määrättävä rangaistus sovitetaan yhteen siten, ettei luonnollinen henkilö, kotimainen kuolinpesä tai yhtymä tule tutkittavaksi ja rangaistavaksi uudelleen samasta teosta.

Verotuspäätöksen tekemiselle ja veronkorotuksesta päättämiselle on laissa säädetty määräaika. Jos asia siirretään esitutkintaviranomaisen tai syyttäjän käsiteltäväksi, veronkorotusta ei voida määrätä. Jos viranomainen ei tee asiasta rikosilmoitusta, veronkorotus määrätään erillisellä päätöksellä viimeistään asianomaisen verotuspäätöksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Veronkorotuksen määräämisen jälkeen viranomainen voi tehdä asiasta rikosilmoituksen vain siinä tapauksessa, että asiassa on saatu näyttöä uusista tai vasta esiin tulleista olennaisesti asiaan vaikuttavista tosiseikoista.

Lisätietoja antaa hallitusneuvos Panu Pykönen p. 02955 30225

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs