Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Regeringen föreslår ny lag om anordnandet av statens gemensamma IKT-tjänster

Valtiovarainministeriö

Regeringen föreslår ny lag om anordnandet av statens gemensamma IKT-tjänster

Pressmeddelande.
Publicerad: 10.10.2013 kl. 13:28
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Statsrådet överlämnade den 10 oktober 2013 en regeringsproposition till riksdagen med förslag till en lag om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster. Syftet med lagen är att koncentrera statens IKT-funktioner administrativt och att samordna producering och enhetlig användning av gemensamma IKT-tjänster.

Enligt propositionen kommer statens gemensamma IKT-tjänster att inkludera grundläggande informationstekniktjänster, informationssystemtjänster och stödtjänster för digital ärendehantering och förvaltning. Propositionen avser att förbättra kvaliteten och kompatibiliteten hos statens IKT-tjänster. Den nya lagen kommer att öka på serviceproduktionens kostnadseffektivitet och förbättra styrningen.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2014 och avses bli behandlad i samband med den. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2014.

Uppgifter och funktioner som hänför sig till statens gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och gemensamma informationssystemtjänster, och den personal som arbetar med dessa, ska med stöd av lagen överföras från statliga ämbetsverk och inrättningar till servicecentret som grundas vid ingången av 2014 inom två år från att lagen trätt i kraft. Finansministeriets TORI-projekt (projektet för att koncentrera statsförvaltningens branschoberoende IKT-uppgifter) kommer att svara för grundandet av servicecentret.

Det nya servicecentrets årliga budget har i målläget år 2018 beräknats uppgå ungefär till 270 miljoner euro. I statsbudgeten för 2014 har man föreslagit ett anslag om sammanlagt 4 miljoner euro för servicecentrets omkostnader och för investeringar som är nödvändiga för inledandet av verksamheten. Det uppskattas att ca 1 300 anställda från statliga ämbetsverk och inrättningar kommer att överföras till det nya servicecentret som är verksamt på flera olika orter.

Förfrågningar: 

Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, tfn 02955 30023

TORI-projektet: projektchef Sari-Anne Hannula, tfn 02955 30436

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs