Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » MLL: Hallituksen arvioitava perheitä koskevien päätösten lapsivaikutukset

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

MLL: Hallituksen arvioitava perheitä koskevien päätösten lapsivaikutukset

Julkaistu: 29.08.2013 klo 10:36
Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hallitus suunnittelee lasten kotihoidon tuen leikkaamista ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista. Toteutuessaan näillä ehdotuksilla olisi pienet vaikutukset julkiseen talouteen, mutta suuret vaikutukset monen lapsiperheen arkeen.

Lapset ja lapsiperheet ovat jo saaneet osakseen huomattavasti leikkauksia. Sekä kotihoidon tuen että lapsilisän reaaliarvo on merkittävästi alemmalla tasolla kuin 1990-luvulla. Lasten kotihoidon tuen kokonaismenot, mukaan lukien maksetut kuntalisät, olivat vuonna 1992 nykyrahassa 755 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 ne olivat pudonneet 458 miljoonaan euroon. On myös hyvä muistaa, että lapsilisän indeksikorotukset on nykyisen hallituksen aikana jäädytetty.

Kotihoidon tuen leikkauksella hallitus pyrkii patistelemaan pienten lasten äitejä töihin. Se on erikoista, sillä lasten vanhempien työllisyysaste on jo nyt Suomessa korkeampi kuin lapsettomien aikuisten. Vuonna 2011 alle 18-vuotiaiden lasten vanhempien työllisyysaste oli 84 %, kun 20-59-vuotiaiden, joilla ei ollut alle 18-vuotiaita lapsia, työllisyysaste oli 76 %. Isien työllisyysaste oli 92 % ja lapsettomien miesten 74 %. Äitien työllisyysaste oli 76 % ja lapsettomien naisten 77 %.  

Tuen rajaaminen ei tuo työtä, vaan se heikentää usein jo entisestään tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevien perheiden asemaa.  Kotihoidontuen leikkaus  lisää toimeentulotukimenoja ja perheiden syrjäytymistä.

Neljäkymmentä vuotta vanhan päivähoitolain kokonaisuudistus on parhaillaan valmisteilla opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa työryhmässä. On hyvin erikoista, jos tämän valmistelun ulkopuolella tehdään merkittäviä päivähoitoa koskevia päätöksiä. Työryhmälle tulee antaa rauha tehdä esityksenä.

Hallitus kaavailee lapsen päivähoito-oikeuden rajoittamista tilanteissa, joissa lapsen vanhempi on syystä tai toisesta kotona. Hallitus tarkastelee päivähoitoa vain aikuisten näkökulmasta. Päivähoito on lapsen oikeus ja sillä on monia muitakin tehtäviä kuin työn ja perheen yhteensovittaminen. Laadukas päivähoito tukee lapsen kasvua, oppimista ja hyvinvointia sekä ehkäisee syrjäytymistä. Päivähoito on tärkeä lapsen vertaissuhteille.

Lapsen vanhemmat ovat parhaita asiantuntijoita arvioimaan lapsen päivähoidon tarvetta. Vanhempia voidaan tukea tässä palveluohjauksella. Kategorinen päivähoito-oikeuden rajaaminen lisää eriarvoisuutta lasten keskuudessa.

Hallitusohjelman mukaan lapsivaikutusten arviointia lisätään kaikessa päätöksenteossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan vuonna 2012 vain 3 %:ssa hallituksen esityksiä arvioitiin lapsiin kohdistuvia vaikutuksia. MLL vaatii, että hallitus noudattaa ohjelmaansa ja tekee kotihoidon tuen ja päivähoito-oikeuden muutosvaihtoehdoista lapsivaikutusten arvioinnin. Arvioinnissa tulee eritellä ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia erilaisiin lapsiperheisiin.

 

Lisätietoja:

  • Esa Iivonen, asiantuntijalakimies, p. 075 324 5521 ja 050 411 1562
  • Liisa Partio, viestintäjohtaja, p. 040 580 8984 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin, vaikuttava, valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Edistämme lasten perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä - jokaisen lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Keskusjärjestön lisäksi MLL:oon kuuluu 10 piirijärjestöä ja 566 paikallisyhdistystä, joissa on yli 93 000 jäsentä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs