Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Medborgarrådgivningen styr till rätt myndighet

Valtiovarainministeriö

Medborgarrådgivningen styr till rätt myndighet

Pressmeddelande.
Publicerad: 18.06.2013 kl. 12:34
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Finansministeriet och Statskontoret meddelar

Den offentliga förvaltningens rådgivningstjänst öppnas i slutet av 2013. Servicen kallas Medborgarrådgivning (Kansalaisneuvonta på finska och Public Service Info på engelska).

Medborgarrådgivningen hjälper i frågor som gäller offentliga myndighetstjänster och styr kunderna till rätt myndighet. Målet med tjänsten är att minska på ovidkommande telefonsamtal till nödcentralerna. 

Rådgivning tillhandahålls via e-post, per telefon, sms och digitala blanketter. Medborgarrådgivningen fungerar även som kundservice för Suomi.fi –sidorna och Medborgarens ärendehanteringskonto samt Medborgarens identifierings- och betalningstjänst.

Medborgarrådgivningen samarbetar med myndigheternas egna rådgivningstjänster, såsom FPA, Skatteförvaltningen och arbetskraftsförvaltningen. Olika myndigheters digitala tjänster finns koncentrerade även på Suomi.fi-portalen.  

Medborgarrådgivningens 12 anställda har redan inlett sin verksamhet genom en djupgående genomgång av de offentliga myndighetstjänsterna. Servicerådgivarna kommer att guida kunderna på vardagar mellan 8-21 och lördagar mellan 9-15. Medborgarrådgivningen är belägen i Kouvola.

Symbolen för Medborgarrådgivningen förmedlar lösningar och kanaler. Där syns även samhället, kommunen och infrastrukturen. Symbolens starka färger framhäver budskapet genom att väcka uppmärksamhet.   

Medborgarrådgivningen utvecklas vid finansministeriet inom projektet för allmän medborgarrådgivning tillsammans med Statskontoret. Projektet för den allmänna medborgarrådgivningen är ett led i programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet) som koordineras av finansministeriet, och som avser att göra digitala ärendehanteringstjänster tillgängliga för både medborgarna och myndigheterna.

Medborgarrådgivningens symbol och bruksanvisningar

Förfrågningar: Marko Puttonen, utvecklingschef, finansministeriet, tfn 02955 30271 och biträdande direktör Hannu Korkeala från Statskontoret, tfn 0400 717 630.

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs