Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Maatalous- ja kalastusneuvosto saavutti yleisnäkemyksen meri- ja kalatalousrahastosta

Maa- ja metsätalousministeriö

Maatalous- ja kalastusneuvosto saavutti yleisnäkemyksen meri- ja kalatalousrahastosta

Tiedote.
Julkaistu: 16.07.2013 klo 10:37
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui maanantaina 15.7.2013 ensimmäiseen kokoukseensa Liettuan puheenjohtajakaudella. Ministerit pohtivat mm. meri- ja kalatalousrahastoa, vuoden 2014 kalastusmahdollisuuksia sekä yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanoa. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Neuvosto saavutti yleisnäkemyksen Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Nyt ratkaistiin rahaston hallinnointimalli sekä varojen jaon periaatteet jäsenmaiden välillä. Lisäksi päätettiin siitä, kuinka paljon kokonaisuudessa varoja varataan kalatalouden kehittämiseen, kalastuksen valvontaan, tiedonkeruuseen ja meripolitiikkaan. Tämän ratkaisun jälkeen Euroopan Parlamentti muodostaa vielä oman kantansa ja lopullisesti asetus hyväksyttäneen syksyn kuluessa. Ministeri Koskinen on tyytyväinen saavutettuun kokonaisratkaisuun.

- Meille oli tärkeää saavuttaa ratkaisu, jotta rahaston toimeenpanon käynnistyminen jäsenmaissa ei viivästyisi kohtuuttomasti. Olen tyytyväinen siitä, että hallintomallia onnistuttiin muuttamaan yksinkertaisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi. Jäsenmaiden välisen varojen jakoa koskevissa kriteereissä otetaan huomioon uudistetun kalastuspolitiikan tavoitteet sekä tulevaisuuden tarpeet. Kriteerit painottavat pienimuotoista kalastusta ja vesiviljelyä, joilla on kestävää kasvupotentiaalia sekä Suomessa että koko unionin alueella. Olemme myös neuvotteluiden aikana korostaneet kalatalouteen ja kalakantojen elinvoimaisuuteen liittyvien ympäristötoimenpiteiden tärkeyttä uudessa rahastossa.

Euroopan komissio antoi neuvostolle tiedonannon linjauksista, joita komissio aikoo noudattaa valmistellessaan ehdotuksiaan vuoden 2014 kalastusmahdollisuuksista. Tärkeässä asemassa ovat kalakantoja koskevien monivuotisten suunnitelmien ja tieteellisten suositusten noudattaminen. Tapauksissa, joissa tieteellistä lausuntoa ei ole saatavissa, olisi noudatettava ennalta varautumisen periaatetta. Suomi pitää tärkeänä, että edellä mainitut linjaukset otetaan myös huomioon Itämeren lohikantojen kalastusmahdollisuuksien mitoittamisessa.

Uusi puheenjohtajamaa Liettua antoi tilannekatsauksen EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen lopullista hyväksymistä ja täytäntöönpanoa koskevista menettelyistä ja aikataulusta. Monet ministerit katsoivat, että EU:n monivuotiselle rahoituskehykseen liittyviä kysymyksiä ei pitäisi enää avata vaan CAP-paketti pitäisi viedä eteenpäin sellaisena kuin siitä sovittiin kesäkuun lopussa.

Unkarin valtuuskunnan pyynnöstä neuvosto käsitteli myös ruokahävikkiä, joka on maailman ruokapäivän 16.10.2013 teemana. YK:n elintarvike ja maatalousjärjestö FAO:n arvioiden mukaan 1/3 ruoasta menee hukkaan. Ministeri Koskinen tukee aloitetta.

- Tuen täysin Unkarin aloitetta ruoan hävikkiin liittyvien kysymysten selvittämisestä ja mahdollisten suositusten antamisesta EU:n tasolla. Pelkkä ruoantuotannon kasvattaminen ei riitä maailman kasvavan väkiluvun ruokkimiseen, vaan myös ruoan hävikkiin on suhtauduttava vakavasti. Hukkaan heitetty ruoka vaikuttaa myös ilmastonmuutokseen aiheuttamalla turhia kasvihuonekaasupäästöjä.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisasiantuntija Risto Lampinen, p. +32 476 760 247 (kalastus)
maatalousneuvos Kari Valonen, 0295 16 2269 (maatalous)


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs