Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Lainmuutokset parantavat vuokratyöntekijöiden asemaa

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lainmuutokset parantavat vuokratyöntekijöiden asemaa

Julkaistu: 30.12.2008 klo 13:38
Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö

Ensi vuoden alussa tulevat voimaan vuokratyöntekijöiden asemaa parantavat lainmuutokset. Tämän lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee vuoden alussa vuokratyötä käsittelevän oppaan, joka on tehty yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa.

Ensi vuoden alussa tulevat voimaan vuokratyöntekijöiden asemaa parantavat lainmuutokset. Tämän lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee vuoden alussa vuokratyötä käsittelevän oppaan, joka on tehty yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa.

 

Muutoksilla parannetaan muun muassa yritysten välistä tiedonantovelvollisuutta ja henkilöstön edustajien tiedonsaantioikeuksia. Myös koeajan käyttö selkeytyy vuokratyöntekijän siirtyessä käyttäjäyrityksen palvelukseen.

 

Työsopimuslakiin lisätään säännös vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välisestä tietojenantovelvollisuudesta. Muutoksella pyritään parantamaan osapuolten tiedonsaantioikeutta ja takaamaan se, että vuokrayritys voi täyttää sille kuuluvat työnantajavelvoitteet.

 

Koeaikasäännökseen tulee vuokratyötä koskeva erityissäännös. Vuokratyöntekijän siirtyessä käyttäjäyrityksen palvelukseen hänen aiempi työskentely yrityksessä otetaan huomioon. Mahdollisesta koeajasta on vähennettävä se aika, jonka työntekijä on ollut vuokrattuna käyttäjäyrityksessä.

 

Työnantajan velvollisuus antaa kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista laajenee koskemaan myös lyhyitä vuokratyösuhteita. Vuokratyöntekijällä on jatkossa oikeus saada kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista myös alle kuukauden jatkuvissa vuokratyösuhteissa, jos työntekijä sitä vuokrayritykseltä erikseen pyytää.

 

Lisäksi ns. tilaajavastuulakiin lisätään käyttäjäyrityksen henkilöstön edustajille tiedonsaantioikeus tilanteissa, joissa syntyy erimielisyyttä tai epäselvyyttä vuokratyöntekijän palkasta tai työsuhteeseen liittyvien lakien tai sopimusten soveltamisesta. Henkilöstön edustajilla on vuokratyöntekijän valtuutuksella oikeus saada vuokrayritykseltä ja käyttäjäyritykseltä kaikki asian selvittämiseksi tarvittavat tiedot.

 

Lisätiedot

ylitarkastaja Jan Hjelt, TEM, puh. 010 604 8940, etunimi.sukunimi@tem.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs