Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Lagen om punktskatt på el och vissa bränslen ändras i april

Valtiovarainministeriö

Lagen om punktskatt på el och vissa bränslen ändras i april

Pressmeddelande.
Publicerad: 27.02.2014 kl. 13:33
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Republikens president stadfäste den 20 december 2013 lag (1072/2013) som gäller ändring av 2 och 4 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1072/2013). Den träder i kraft den 1 april med stöd av statsrådets förordning.

Lagen förändrade elströmbeskattningens struktur så att man förutom på elström som används inom industrin, gruvverksamheten och jordbruksekonomin även på elström som förbrukas i datorhallar tar ut en sänkt skatt enligt skatteklass II.

Sänkning beviljas under förutsättning att datorhallverksamheten utgör verksamhetsutövarens huvudsakliga näringsverksamhet. Datorhallens sammanlagda effekt ska vara åtminstone fem megawatt.

Ändringen medför, beroende på datorhallverksamhetens omfattning, ett årligt skattestöd om ungefär 10 miljoner euro åt datorhallarna under de första åren av giltighetstiden.

Ikraftträdandet sköts upp av kommissionens statsstödsbehandling

I den ursprungliga ikraftträdelsebestämmelsen föreslogs det att lagen skulle träda i kraft vid ingången av 2014, under förutsättning att kommissionen slutfört sin behandling av det föreslagna statsstödet vid tidpunkten.

Behandlingen av statsstödsanmälningen pågick emellertid vid kommissionen under riksdagsbehandlingens gång.

Ikraftträdelsebestämmelsen ändrades så att lagen med stöd av 1 mom. träder i kraft vid en tidpunkt som anges med statsrådets förordning. Enligt ikraftträdelsebestämmelsens 2 mom. ska lagen tillämpas på elström som den dag då lagen träder i kraft (1.4.2014) eller därefter förbrukas i datorhallar som omfattas av lagens tillämpningsområde.

Kommissionen meddelade den 14 februari 2014 att skattestödet åt datorhallar är förenlig med kommissionens förordning (EG) Nr 800/2008 (allmänna gruppundantagsförordningen). Kommissionens meddelande har utfärdats med stöd av de för tillfället gällande statsstödsbestämmelserna. Europeiska unionens statsstödsreglering genomgår som bäst en totalrevision, vilket kommet att föranleda en omvärdering av samtliga energiskattestöd och statsstöd i Finland.

Förfrågningar: Krista Sinisalo, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30248

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs