Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Kuntataloudessa tulisi keskittyä menojen kasvun hallintaan

VATT

Kuntataloudessa tulisi keskittyä menojen kasvun hallintaan

Tiedote.
Julkaistu: 13.01.2015 klo 10:00
Julkaisija: VATT

Valtiovarainministeriön valmistelema uusi kuntatalouden sääntelyjärjestelmä parantaa mahdollisuuksia kuntatalouden vakauttamiseen. Ohjausjärjestelmää kannattaisi kuitenkin täydentää menoja koskevalla sääntelyllä. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksesta aiheutuviin menopaineisiin tulisi varautua erityistoimenpitein.

Kuntasektoria koskevan uuden finanssipoliittisen sääntelyn toimivuutta on talouspolitiikan arviointineuvoston toimeksiannosta arvioinut VATT:n tutkimusjohtaja Antti Moisio. Tutkimus on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Kuntatalouden ohjausjärjestelmän merkittävin parannus on, että valtion kunnille määräämien tehtävien ja velvoitteiden kasvua ryhdytään rajoittamaan. Tärkeää on myös, että kuntasektoria koskeva sääntely ulotetaan koskemaan kuntien lisäksi myös kuntayhtymiä ja kuntien omistamia kuntayhtiöitä. Näin voidaan vähentää sääntelyn katvealueita. Selkeä kehitysaskel on sekin, että jatkossa tasapainotavoitteeseen sisältyvät sekä kuntasektorin toimintamenot että investoinneista aiheutuvat menot.

Kuntasektoria koskeva uusi sääntely keskittyy velkaantumisen rajoittamiseen. Kuntatalouden kestävyyden kannalta ei kuitenkaan ole keskeistä se, millä tavalla kunnat rahoittavat menonsa ja investointinsa.

Päähuomio tulisi kiinnittää kuntasektorin menojen kasvun hallintaan. Uuden ohjausjärjestelmän avulla se on kuitenkin vaikeaa. Valtionosuuksien ja yhteisöveron käyttö kuntatalouden ohjauskeinona on ongelmallista, koska tällaiset toimet kohdistuvat vain kuntiin vaikka merkittävä osa palvelumenoista syntyy kuntayhtymissä. Lisäksi laskusuhdanteessa kunnille voi syntyä odotus automaattisesta kompensaatiosta.

Valmisteilla oleva sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistus voi lisätä kuntasektorin menoja sekä lyhyellä että keskipitkällä aikavälillä. Monenlaisen optimointikäyttäytymisen seurauksena menojen kasvu voi kiihtyä jo ennen uudistuksen voimaantuloa. Lisäksi palvelutasoa ja palkkoja tultaneen yhtenäistämään uusien organisaatioiden sisällä, mikä lisää kustannuksia. Paljon riippuu siitä, onko perustettavien organisaatioiden päättäjillä kannustimia toimia tehokkaasti. Mikäli eri alueiden tai tuottajien välillä esiintyy ”kilpavarustelua” tai päätöksenteon läpinäkyvyydessä tai vastuunkannossa on ongelmia, voi seurauksena olla menokurin heikentyminen. Mahdolliset tuottavuushyödyt realisoituvat joka tapauksessa vasta pitkällä aikavälillä.

Kuntatalouden makro-ohjauksella tulisi pystyä paitsi vastaamaan sote-uudistuksen alkuvaiheen haasteisiin, myös hillitsemään uudistuksen jälkeisen ajan menokehitystä. Sote-alueiden ja niin sanottujen tuottajakuntayhtymien rahankäytölle pitäisikin asettaa erityisiä rajoituksia uudistuksen ajaksi. Rajoitusten tulisi koskea sekä toiminta- että investointimenoja ja sääntelyn pitäisi olla linjassa koko kuntasektorille asetettavien tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi investointien luvanvaraisuutta tulisi harkita sote-alueiden välisen ”kilpavarustelun” ehkäisemiseksi. Normaalia tiukemmat rajoitukset voitaisiin asteittain purkaa sitten, kun organisaatiot ovat aloittaneet toimintansa ja vakiintuneet. Tämän jälkeenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen menokehitystä tulisi ohjata sote-alueita ja tuottajakuntayhtymiä velvoittavan menokehyksen avulla.

Tutkimus on julkaistu valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa numerolla 2/2015.

Lisätietoja:
tutkimusjohtaja Antti Moisio, puh. 040 304 5547, antti.moisio@vatt.fi

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on soveltavan taloudellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö, joka tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs