Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Kannanotto: Takuueläkkeellä elävien toimeentulo on säilytettävä vähintään nykyisellään

Suomen CP-liitto ry

Kannanotto: Takuueläkkeellä elävien toimeentulo on säilytettävä vähintään nykyisellään

Julkaistu: 25.10.2015 klo 13:42
Julkaisija: Suomen CP-liitto ry

Hallituksen suunnitelmat asumistukilakien yhdistämisestä ja sairausvakuutuslain mukaisten matkojen ja lääkekorvausten omavastuiden korottamisesta heikentävät huomattavasti takuueläkkeellä koko elämänsä elävien vammaisten toimeentuloa ja turvaa.

Suurin osa cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisista jää koulutuksesta huolimatta työelämän ulkopuolelle. Heidän toimeentulonsa on Kelan työkyvyttömyyseläke ja takuueläke, mikä on nyt 746,57 euroa kuukaudessa. Hallituksen esitys korottaisi takuueläkkeen 769,57 euroon kuukaudessa. Esitetty 23 euron korotus ei riitä kattamaan kustannuksia, joita vammaisille tulee suunnitelluista omavastuiden korotuksista ja asumistuen muutoksista. Esimerkiksi matkakorvausten omavastuuta on korotettu jo aiemmin. Jos uudet korotukset astuvat voimaan, matkakorvausten omavastuuta on vuodesta 2013 korotettu 170 prosenttia.

Hallituksen luonnoksessa esitykseksi eläkkeen saajan asumistuen ja yleisen asumistuen yhdistämisessä todetaan, että eläkkeen saajista noin 70 prosentilla asumistuki laskee. Heikoimmassa asemassa ovat takuueläkkeen varassa elävät. Luonnoksen mukaan asumistuen kohtuutonta alenemista estettäisiin sillä, että tuki lainmuutoksen jälkeen voisi laskea enintään 60 euroa kuukaudessa.

Pienikin tuen heikennys tuntuu minimitoimeentulolla elävän ihmisen taloudessa. Suojaosuus lakkaa, jos asuntoa vaihtaa tai ruokakunnan koko muuttuu. Asumistuen muuttumisessa olisi kuuden kuukauden suoja-aika, jolloin voi hakea edullisemman asunnon. Vammaiset tarvitsevat esteettömän asunnon, jolloin muuttaminen tuo kunnalle kustannuksia asunnonmuutostöistä. Vammaisten on vaikea muuttaa edullisempiin asuntoihin, koska esteettömät asunnot ovat usein uudemmissa ja kalliimmissa taloissa. Vammaisilla ei myöskään ole samanlaisia mahdollisuuksia valita asuntoaan ja asuinpaikkaansa, jos he ovat palveluasumisen piirissä.

Syntymästään ja varhaislapsuudestaan vammaisilla on viikoittain terveyden- ja sairaanhoitoon ja kuntoutukseen liittyviä matkoja. Julkisen liikenteen esteellisyyden vuoksi vammaiset joutuvat käyttämään sairausvakuutuslain mukaisilla matkoilla pääasiassa taksia, jolloin matkoista joutuu maksamaan täyden omavastuun.

Monilla vammaisilla on liitännäisvammoja ja spastisuutta, joihin tarvitaan jatkuvaa lääkitystä. Lisäksi vammaisilla voi olla muita tavanomaisia lääkitystä vaativia sairauksia, joten lääkekulut ovat säännöllisiä ja pitkäaikaisia.

Hallituksen suunnittelemat korotukset vaikuttavat niin, että takuueläkkeen varassa elävät vammaiset joutuvat turvautumaan säännöllisesti toimeentulotukeen selvitäkseen tavanomaisista arjen menoista.

Vaadimme, että hallitus turvaa takuueläkkeellä elävien toimeentulon säilymisen vähintään nykyisellään. Hallituksen tulee säästötoimia suunnitellessaan selvittää toimien vaikutukset takuueläkkeellä elävien vammaisten toimeentuloon ja huolehtia, ettei heidän toimeentulonsa heikkene.

Suomen CP-liitto ry:n liittokokous Turussa 25.10.2015

 

Lisätiedot:

Palvelupäällikkö
Ilona Toljamo
ilona.toljamo@cp-liitto.fi
p. 040 757 8223

Suomen CP-liitto ry on cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö. Vuosi 2015 on CP-liiton 50. toimintavuosi.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs