Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Hossa föreslås bli nationalpark: Forststyrelsen börjar i snabb takt utveckla Hossa så att området kan tas i bruk som nationalpark

Metsähallitus

Hossa föreslås bli nationalpark: Forststyrelsen börjar i snabb takt utveckla Hossa så att området kan tas i bruk som nationalpark

Pressmeddelande.
Publicerad: 14.01.2016 kl. 12:27
Utgivare: Metsähallitus

Forststyrelsen glädjer sig över jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainens förslag om att omvandla Hossa till nationalpark. Forststyrelsen kommer i snabb takt att börja utveckla tjänsterna i Hossa tillsammans med sina samarbetspartner för att öka det redan nu attraktiva strövområdets dragningskraft både bland gamla och nya kunder. I och med att Hossa blir nationalpark omvandlas det också till skyddsområde, vilket innebär att områdets begränsade användning för skogsbruk upphör. Hossa invigs 17.6.2017 som en del av Finlands 100-års jubileum. Forststyrelsen är också nöjd över det naturskyddsområde som ska grundas i Porkala.

Hossa i Suomussalmi är redan nu det populäraste naturresmålet i Kajanaland och ett historiskt ödemarksområde som är känt för sina klara fiskevatten och klippmålningar. Varumärket som nationalpark medför betydande turismmöjligheter för Kajanaland, och statusen som nationalpark har följaktligen ett starkt stöd bland lokalbefolkningen.

Avsikten är att till nationalparken ansluta även Julma-Ölkky i södra Kuusamo som är en av de största och mest unika kanjonsjöarna i vårt land och som bildar en bestående del av skyddsområdet för gammelskog i södra Kuusamo. Genom att ansluta Julma-Ölkky till Hossa nationalpark främjas också turismmöjligheterna i området Kuusamo–Kajanaland som helhet.

”Nu sätter vi fart på”

På basis av minister Tiilikainens förslag börjar regeringens proposition om Hossa nationalpark beredas. Den slutliga lagen behandlas av riksdagen. Forststyrelsen börjar dock i snabb takt planera de ändrings- och förbättringsarbeten som behövs för att omvandla området till nationalpark.

”Nu sätter vi fart på – Hossa ska vara klart att tas i bruk som nationalpark i juni nästa år. Vi är entusiastiska över att få göra detta tillsammans med våra samarbetspartner”, konstaterar direktören för naturtjänster Rauno Väisänen vid Forststyrelsen.

Forststyrelsens mål är att också framöver bevara Hossa som ett intressant fiskemål. De traditionella naturaktiviteterna kommer att vidareutvecklas, men fokus ligger också på aktiviteter som ökar i popularitet, såsom terrängcykling, naturfotografering och paddling. I terrängen planeras och utplaceras nya informationstavlor, stigar görs hållbarare och stugor iståndsätts. Också utställningen i Hossa naturum ska förnyas.

”I fråga om fiske- och jaktarrangemangen på området kan nuvarande praxis delvis bibehållas. I allmänhet tillåts inte jakt som kräver tillstånd i nationalparker, men kommunmedlemmarnas jakträtt enligt 8 § i jaktlagen ska enligt Forststyrelsen bevaras i lagen om Hossa nationalpark”, förklarar Samuli Sillman, tf. regiondirektör för naturtjänsterna i Österbotten.

Omvandlingen till nationalpark förutsätter också bland annat fastighetsförrättningar och gränsmarkering.

Hossa strövområde har delvis använts för skogsbruk och förvandlas med stöd av beslutet om nationalpark till skyddsområde. Också Arto Tolonen, Forststyrelsens regiondirektör för skogsbruk i Österbotten–Kajanaland har positiva hälsningar till Hossa:

”Fint att beslutet äntligen fattades. Det att invånarna i Suomussalmi enhälligt ställde sig bakom projektet gav resultat och vi lyckönskar dem.”

Glädjande att naturvärdena i Porkala tryggas

Forststyrelsen glädjer sig också över det naturskyddsområde som ska grundas i Porkala. Särskilt betydande är att bankar på öppna havet ska anslutas till skyddsområdet. Det är också positivt att olika samarbetsinstanser börjar fokusera på att skydda kust-, skärgårds- och havsområdena i Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå samt förenhetliga olika mål och producera rekreationstjänster i området.

Fakta om Hossa:

• Hossas främsta särdrag är dess landskapshistoria. Det har funnits bosättning och bedrivits jakt på området redan under stenåldern, och det finns spår av mänsklig aktivitet på området från flera tusen år tillbaka i tiden. Hossa stoltserar bland annat med en fyratusen år gammal klippmålning, Värikallio. Nära Julma-Ölkky, som ska anslutas till nationalparken, finns i sin tur den nordligaste klippmålningen i Finland.
• Nationellt sett är Hossa ett betydande område för naturskog som domineras av karg tallskog och som erbjuder en växtmiljö för flera utrotningshotade arter av tickor.
• Hossa inrättades som statligt strövområde år 1979. Den planerade nationalparken består av det gamla strövområdet, Naturaområdet i Hossa som inkluderar Julma-Ölkky och Naturaområdet i Moilasenvaara. Deras sammanlagda areal är cirka 11 000 ha. Nationalparkens gränser och slutliga storlek preciseras senare.
• År 2014 registrerades 51 700 besök i Hossa. Majoriteten av besökarna uppsöker också Hossa naturum.
• Kanjonsjön Julma-Ölkky besöks sommartid av cirka 6 000 kryssningsgäster.
• Hossa utsågs till Årets utflyktsmål år 2011.
• Turismnäringens lokala ekonomiska verkningar för området 2014: 2,3 miljoner euro för den lokala ekonomin, beräknad sammanlagd sysselsättningseffekt 26 årsverken.
• Särskilt franska turister har hittat till Hossa vintertid.

Närmare information

Forststyrelsen:
direktören för naturtjänster Rauno Väisänen, 0400 459 574
tf. regiondirektör Samuli Sillman, 040 724 3756
regiondirektören för skogsbruket Arto Tolonen, 0400 192 931 (alla på finska).

www.utinaturen.fi/sv/hossa

Bilagor

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs