Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » FPA utreder om de som gått i arbetspension har rätt till folkpension

Fpa

FPA utreder om de som gått i arbetspension har rätt till folkpension

Pressmeddelande.
Publicerad: 03.05.2016 kl. 12:20
Utgivare: Fpa

FPA utreder med hjälp av sina register om de som gått i arbetspension har rätt till folkpension och kontaktar de kunder som kan ha denna rätt.

En del av dem som har en liten arbetspension kommer inte att tänka på att ansöka om folkpension. I år kom det i det registerbaserade urvalet fram 7 645 pensionstagare som kan ha rätt till folkpension. Under sommaren kommer FPA att kontakta dessa personer per telefon eller per brev.

Det kan hända att personen inte sökt folkpension till exempel för att ålderspensionen från arbetspensionssystemet börjat redan vid 63 år. Ålderspension från folkpensionssystemet kan emellertid beviljas först från 65 år. Folkpensionens belopp påverkas bl.a. av familjeförhållandena och övriga pensionsinkomster.

Man måste ansöka om folkpension. Personer som uppnått pensionsålder kan göra ansökan muntligen, på nätet eller på en blankett. När FPA tar kontakt och om det under samtalet kommer fram att personen har rätt till folkpension, kan personen ansöka om folkpension under detta samtal. Den som har invalidpension måste däremot fylla i en ansökningsblankett. Blanketten skickas samtidigt som det brev i vilket FPA informerar om den eventuella rätten till folkpension.

Den som gått i arbetspension har rätt till folkpension om arbetspensionen är mindre än 1 311,05 euro i månaden. Om personen är gift eller sambo är beloppet 1 167,71 euro i månaden. Man får full folkpension om arbetspensionen är högst 55,95 euro. I regel kan man beviljas folkpension retroaktivt för högst sex månader från det att ansökan inkom till FPA.

Närmare information för kunder
På nätet www.kela.fi/web/sv/pensionsaldern-narmar-sig_alderspension
www.fpa.fi/nedsatt-arbetsformaga_sjukpension
www.fpa.fi/etjanst

Servicenummer i frågor som gäller pensioner 020 692 222, måndag–fredag kl. 8–18

Sakkunniga som medierna kan kontakta
Planerare Raija-Liisa Foudila, tfn 020 634 3358

Förmånschef Pirjo Raute, tel. 020 634 3580
fornamn.efternamn@fpa.fi

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs