Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Exporten sjönk något år 2013 - Exporten till EU-länder ökade under senare delen av året

Tulli

Exporten sjönk något år 2013 - Exporten till EU-länder ökade under senare delen av året

Pressmeddelande.
Publicerad: 07.02.2014 kl. 09:00
Utgivare: Tulli

Fritt för publicering 7.2.2014 kl. 9.00

Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet av Finlands varuexport år 2013 med två procent jämfört med året innan. Värdet på exporten uppgick till nästan 55,9 miljarder euro. Värdet på importen minskade också med två procent och stannade på 58,1 miljarder euro.

Underskottet i handelsbalansen minskade en aning jämfört med året innan. År 2013 visade handelsbalansen enligt de preliminära uppgifterna ett underskott på 2,2 miljarder euro. År 2012 låg underskottet på 2,6 miljarder euro. Underskottet i handeln med EU-länderna uppgick till lite över två miljarder euro och med länderna utanför EU till 195 miljoner euro år 2013. Året innan var underskottet i handeln med länderna utanför EU 1,4 miljarder euro och i EU-handeln 1,2 miljarder euro.

Exporten av maskiner, apparater och transportmedel samt elektriska och elektroniska produkter minskade i fjol och drog ned den totala exporten på minus. Exporten inom den kemiska industrin däremot växte år 2013. Oljeprodukter utgjorde det viktigaste tillväxtområdet inom exporten, men också exporten av produkter från den kemiska basindustrin ökade något. Exporten av skogsindustriprodukter ökade också, med undantag av exporten av pappersindustriprodukter.

Till följd av att importen av råmaterial och produktionsförnödenheter samt investeringsvaror minskade visade den totala importen i fjol en minskning med två procent. Importen av energiprodukter ökade däremot något. Importen av konsumtionsvaror höll sig ungefär på samma nivå som föregående år.

Den minskade utrikeshandeln med länderna utanför EU drog ned både den totala exporten och den totala importen år 2013. Exporten till länder utanför EU sjönk med fem procent och importen från dessa länder med nio procent. Exporten till EU-länderna ökade med cirka en procent år 2013. Mot slutet av året steg exporten till EU-länderna dock tydligt jämfört med början av året. Exporten till euroområdet steg i fjol något mera än exporten till hela EU. År 2012 minskade exporten till EU-länderna med fyra procent, medan exporten till länderna utanför EU steg med fem procent. Importen från alla EU-länder ökade år 2013 något mera än importen från euroområdet.

 

Mera information:

Tullöverinspektor Christina Telasuo, tfn 040 332 1828
Tullöverinspektor Matti Heiniemi, tfn 040 332 1845
Tullöverinspektor Johanna Riikonen, tfn 0403321824
förnamn.efternamn@tulli.fi

 

Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullsystem. Tullen är ett centralt ämbetsverk som resultatstyrs av finansministeriet. Tullen samverkar med näringslivet samt med finska och utländska myndigheter. Vid Tullen arbetar ca 2 300 personer.

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs