Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » ET:n keskeytystilasto 2012: Sähkönjakelussa vältyttiin suurhäiriöiltä viime vuonna

Energiateollisuus ry

ET:n keskeytystilasto 2012: Sähkönjakelussa vältyttiin suurhäiriöiltä viime vuonna

Tiedote.
Julkaistu: 06.06.2013 klo 11:15
Julkaisija: Energiateollisuus ry

Energiateollisuuden julkistaman tuoreen keskeytystilaston mukaan sähkönjakelu oli vuonna 2012 keskeytyneenä keskimäärin noin 2 tuntia sähkönkäyttäjää kohden. Keskimääräinen keskeytysaika putosi merkittävästi ollen noin neljännes vuoden 2011 vastaavasta luvusta. Muutos johtui lähinnä siitä, että vuoden 2011 kaltaisia myrskyjä ja niiden aiheuttamia poikkeuksellisen mittavia sähkönjakelun keskeytyksiä ei viime vuonna esiintynyt. Normaaliolosuhteissa sähkönjakelu Suomessa onkin hyvin luotettavaa.

Maaseudulla asuvan sähkönkäyttäjän keskimääräinen keskeytysaika oli viime vuonna noin 4,5 tuntia. Taajamassa keskimääräinen keskeytysaika jäi vajaaseen tuntiin ja kaupungissa se oli noin 10 minuuttia. Pitkän aikavälin keskiarvoihin verrattuna keskeytysajat olivat tavanomaisella tasolla.

Suurin osa yksittäisen sähkönkäyttäjän kokemista keskeytyksistä johtui metsässä sijaitseville avojohtolinjoille aiheutuneista häiriöistä. Avojohdot ovat alttiina lumi- ja jääkuormien, kovan tuulen sekä eläinten aiheuttamille häiriöille. Osa keskeytyksistä oli esimerkiksi verkon huoltotöitä, jotka eivät ole kytköksissä varsinaisiin sähkönjakelun häiriöihin. Merkittävä osa kaikista vikatilanteista pystyttiin selvittämään verkostoautomaation avulla niin, että viasta aiheutui asiakkaalle korkeintaan muutaman sekunnin keskeytys sähkönjakelussa.

Vuoden 2012 keskeytysajat pysyivät lakiehdotukseen nähden kohtuullisina

Vuoden 2011 myrskyjen kirittämänä on sähkönjakelun toimitusvarmuuteen kiinnitetty nyt erityistä huomiota lainsäädännöstä lähtien. Hallituksen esityksessä uudeksi sähkömarkkinalaiksi on määritelty reunaehtoja sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi. Parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen mukaan sähkönjakelun keskeytysaika ei saisi tulevaisuudessa ylittää asemakaava-alueella 6 tuntia ja muualla 36 tuntia. Vuoden 2011 keskeytysaikojen perusteella monet verkonhaltijat olisivat selvästi ylittäneet nämä tavoitetasot.

Sen sijaan vuoden 2012 tilaston perusteella tilanne on päinvastainen. Keskeytysajat pysyivät lakiehdotuksen asettamiin ehtoihin nähden kohtuullisina. Keskeytystilastoja vertailemalla voikin havaita, että normaaleina vuosina sähkönjakelun toimitusvarmuus on Suomessa jo nykyään hyvin luotettavalla tasolla. Ongelmia aiheutuu lähinnä poikkeuksellisen voimakkaiden myrskyjen yhteydessä, jolloin keskeytyksiä on laajalla rintamalla eivätkä viankorjauksen resurssit yksinkertaisesti riitä. Tällöin yhtiöissä keskitytään käytettävissä olevien resurssien mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen ja vikakohteiden korjauksen priorisointiin.

Keskeytyksetön sähkönjakelu on yhteinen etu

Sähköverkonhaltijoilla on toimialallaan alueellinen monopoli ja ne ovat oikeutettuja valvontaviranomaisen ylläpitämän laskentamallin mukaiseen vuosittaiseen tuottotasoon. Tuotto mahdollistaa verkkoinvestoinnit ja pitkän aikavälin suunnitelmien mukaisen systemaattisen sähköverkon kehitystyön. Sähkönjakelun keskeytysten väheneminen hyödyttää niin verkkoyhtiöitä, omistajia kuin sähkönkäyttäjiäkin, jotka ovat nykyään entistä riippuvaisempia keskeytyksettömästä sähkönjakelusta. Kaiken kaikkiaan sähkönjakelussa on Suomessa keskeytyksiä vähän, mutta etenkin metsissä kulkevien keskijännitelinjojen suhteen riittää tuleville vuosille vielä paljon tehtävää.

Lisätietoja: Asiantuntija Esa Niemelä, puh. 050 569 6922
Johtaja Kenneth Hänninen, puh. 050 320 2439

Energiateollisuus ry (ET) on sähkö- ja kaukolämpöalaa edustava elinkeinopoliittinen ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs