Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Esiselvitys Oulangan-Paanajärven maailmanperintöpotentiaalista luovutetaan ministeri Tiilikaiselle tiistaina 19.4.2016

Metsähallitus

Esiselvitys Oulangan-Paanajärven maailmanperintöpotentiaalista luovutetaan ministeri Tiilikaiselle tiistaina 19.4.2016

Tiedote.
Julkaistu: 18.04.2016 klo 10:00
Julkaisija: Metsähallitus

Metsähallituksen luontopalvelut on tehnyt esiselvityksen Oulangan ja Paanajärven kansallispuistojen mahdollisuuksista päästä Unescon maailmanperintökohteeksi. Esiselvitys luovutetaan 19.4.2016 maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle.

Esiselvityksen tehnyt työryhmä toteaa, että alue edustaa monipuolisia ja merkittäviä luonto- ja kulttuuriarvoja, ja toivoo, että esiselvitys otetaan huomioon, kun Suomen uusien kohteiden aieluetteloa päivitetään.

Mikäli kohde päätyy jatkotyön aikana aieluetteloon, on syytä vielä tarkoin miettiä, minkä valintakriteerien mukaan sitä lähdettäisiin ehdottamaan maailmanperintöluetteloon, luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen toteaa.

”Jos jatkoselvityksiä tehdään, niissä on kirkastettava näkemys siitä, mikä on kohteen maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen arvo Maailmanperintösopimuksen kriteereiden mukaan”, Väisänen sanoo.

Kriteerien valinta vaikuttaa oleellisesti alueen rajaukseen, ja myös tarvittavien jatkoselvitysten määrään ja laatuun.

Esiselvitystä varten järjestettiin paikallisten suomalaisten toimijoiden työpaja sekä haastateltiin eri asiantuntijatahoja, joita pyydettiin arvioimaan Oulanka-Paanajärven alueen merkitystä Suomen mittakaavassa. Muilta osin selvitystyö perustuu Unescon maailmanperintökeskuksen kautta saatavissa oleviin raportteihin, selvitysalueeseen liittyviin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen.

Selvityksessä myös kuvataan hakuprosessi, jolla haetaan pääsyä maailmanperintöluetteloon sekä arvioidaan alustavasti Oulanka-Paanajärven alueen mahdollisuuksia tulla hyväksytyksi, luetteloidaan tietotarpeet sekä kartoitetaan hakuprosessin keskeiset toimijat, aikataulu ja tarvittavat voimavarat.

Suomessa on maailmanperintöluettelossa kuusi kulttuuriperintökohdetta ja yksi luontoperintökohde. Suomen uusien kohteiden aieluettelo on tarkoitus päivittää vuosina 2015-2016. Maailmanperintöstatusta on mahdollista anoa yhden tai usean Unescon määrittämän virallisen maailmanperintökriteerin perusteella. Tämän lisäksi maailmanperintökohteen tulee täyttää eheyden ja suojeluhallinnon vaatimuksia.

Esiselvityksen laadinnasta on vastannut Pohjanmaan luontopalvelujen työryhmä, johon kuuluvat maailmanperintökoordinaattori Susanna Lindeman, aluepäällikkö Pirkko Siikamäki, puistonjohtaja Matti Hovi, erikoissuunnittelijat Päivi Tervonen ja Krista Oikarinen.

Koko esiselvitysraportti luettavissa verkossa osoitteessa: http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2013

Lisätietoja:

  • Aluepäällikkö Pirkko Siikamäki, puh. 040 827 5457, pirkko.siikamaki@metsa.fi 
  • Luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen, puh. 0400 459 574, rauno.vaisanen@metsa.fi 
  • Oulangan kansallispuisto www.luontoon.fi/oulanka

 

Alueen kuvaus

Koutajoen vesistö on monimuotoisuuden keskittymä

Pohjois-Euroopan mittakaavassa Oulanka-Paanajärven seutu erottuu boreaalisen havumetsäluonnon monimuotoisuuden keskittymänä sekä luontotyyppien että kasvi- ja eläinlajien kirjon puolesta. Oulangan jokilaakso on Suomen kärkikohteita, kun puhutaan jääkauden synnyttämistä maanmuodoista. Koko Oulanka-Paanajärven alue edustaa runsasta ja erikoista jäätiköitymisen jälkeistä kasvi- ja eläinlajien kehitys- ja levinneisyyshistoriallista keskittymää Fennoskandian alueella.

Selvitysalueella tavataan useita eliölajeja esiintymisalueidensa äärirajoilla. Oulanka-Paanajärven luonnonmaisemallinen kauneus perustuu alueen geologiseen monimuotoisuuteen; korkeusvaihteluihin, kallioperän olosuhteisiin ja jäätiköitymishistoriaan, jokilaakson jyrkkiin seinämiin, vesiputouksiin ja syvän Paanajärven rantamaisemiin, korkeisiin tuntureihin sekä erämaiseen, lähes luonnontilaiseen havumetsään.

Alue sijaitsee Venäjän ja Suomen rajavyöhykkeellä lähellä napapiiriä, mikä on tehnyt siitä kulttuurien kohtaamispaikan. Kuusamon ja entisen Paanajärven alueelle muodostui omaleimainen luontoon tukeutuva yhteisö, joka yhdisteli saamelaisten, vienankarjalaisten ja itäsuomalaisten kulttuurien perinteisiä toimeentulokeinoja paikalliseen luonnonympäristöön sopivalla tavalla. Yhteisön erityispiirteisiin kuuluivat myös tiiviit kauppayhteydet Oulangan jokilaakson ja Paanajärven kautta Oulusta Vienan Karjalaan ja Jäämereltä aina Pietariin asti. Lisäksi Oulangan ja Paanajärven alue oli suomalaisen kansallisidentiteetin syntyseutua 1800-luvun lopulla, kun alue innoitti tiedettä ja taidetta monin tavoin. 

Liitetiedostot

Metsähallituksen luontopalvelut suojelee ja hoitaa alkuperäistä ja uhanalaista suomalaista luontoa sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä Metsähallituksen eräasiat.

  

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs