Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Ajopiirturin käytössä puutteita Vaalimaan rajanylityspaikalla

Tulli

Ajopiirturin käytössä puutteita Vaalimaan rajanylityspaikalla

Tiedote.
Julkaistu: 26.02.2014 klo 12:58
Julkaisija: Tulli

Tulli valvoi tehostetusti kuljettajien ajo- ja lepoaikoja Vaalimaan rajanylityspaikalla torstaina 20. helmikuuta. Tulli tarkasti tehovalvonnan aikana 27 raskaan ajoneuvon ajopiirturin sekä tieliikennekuntoisuuden.

Kymmenen kuljettajaa sai huomautuksen siitä, että ajopiirturin kiekkoon ei ollut täytetty kaikkia vaadittavia tietoja. Kaksi kuljettajaa oli jättänyt vaadittavat tiedot kokonaan täyttämättä, ja he saivat rangaistusvaatimuksen. Yksi kuljettaja sai rangaistusvaatimuksen siitä, että hän ei käyttänyt autossaan olevaa ajopiirturia. Kolme kuljettajaa sai rangaistusvaatimuksen ajo- ja lepoaikasäädösten rikkomisesta.

Tieliikennelaki velvoittaa Poliisin, Tullin, Rajavartiolaitoksen ja työsuojeluviranomaiset valvomaan autonkuljettajien ajo- ja lepoaikoja. Tulli tarkastaa rajoilla muun valvontatyön ohella myös ajopiirtureita säännöllisesti.

Ajo- ja lepoaikoja koskevat määräykset ovat yhdenmukaisia koko Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella (ETA) ja ne koskevat kuorma- ja linja-auton kuljettajia. Säännökset määrittelevät kuljettajan ajoaikaa ja taukoja sekä vuorokausi- ja viikkolepoa.

Lisätietoja Vaalimaan tullitoimipaikan valvonnan vuoroesimieheltä, p. 040 332 7991

Tieliikennelain (267/1981) 6 a luvun Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö ja tieliikenteen valvontalaitteet 92 b §n mukaan ajo- ja lepoajoista, ajopiirturin käytöstä ja muusta tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä on voimassa, mitä niistä säädetään tai määrätään ajo- ja lepoaika-asetuksessa (EY) N:o 561/2006,ajopiirturiasetuksessa (ETY) N:o3821/85 ja AETR-sopimuksessa (SopS 66/1999).

Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää. Tulli on valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, joka toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Tullin palveluksessa on noin 2 300 henkilöä.

 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs