Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Häiriötiedotteet » KHO pyytää ennakkoratkaisun unionin tuomioistuimelta eläketulon lisäveroa koskevassa asiassa

Korkein hallinto-oikeus

KHO pyytää ennakkoratkaisun unionin tuomioistuimelta eläketulon lisäveroa koskevassa asiassa

Tiedote.
Julkaistu: 06.03.2015 klo 09:20
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä on kymmeniä valituslupahakemuksia eläketulon lisäveron määräämistä koskevista eri alueellisten hallinto-oikeuksien päätöksistä. Hallinto-oikeudet ovat hylänneet verovelvollisten Verohallinnon päätöksistä tekemät valitukset. Valittajat ovat pitäneet eläketulon lisäveroa verovelvollisia iän perusteella syrjivänä ja vedonneet tässä suhteessa muun ohella unionin oikeuden ikäsyrjinnän kieltävään sääntelyyn.

Eläketulon lisäveroa koskevaa lakia tuloverolain muuttamisesta (785/2012) on sovellettu ensimmäisen kerran vuodelta 2013 toimitetussa verotuksessa. Luonnollisen henkilön on mainitun lain nojalla suoritettava valtiolle eläketulon lisäveroa 6 prosenttia siltä osin kuin eläketulo ylittää 45 000 euroa vähennettynä eläketulovähennyksen määrällä.

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjassa julkaistulla välipäätöksellään päättänyt lykätä asian käsittelyä ja pyytää unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisun yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yhteisistä puitteista annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan säännösten soveltumisesta asiaan sekä mahdollisesti näiden säännösten tulkinnasta.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö, 050 341 1347

Linkki:
http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1425468549309.html

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs