Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Energia » Toimialojen yhteiskuntavastuututkimus 2012: Energiayhtiöt vastuullisia ympäristö- ja ilmastokysymyksissä

Energiateollisuus ry

Toimialojen yhteiskuntavastuututkimus 2012: Energiayhtiöt vastuullisia ympäristö- ja ilmastokysymyksissä

Tiedote.
Julkaistu: 21.12.2012 klo 12:58
Julkaisija: Energiateollisuus ry

Tuore kyselytutkimus eri toimialojen yhteiskuntavastuusta osoittaa, että suomalaisten mielestä energiayhtiöt kantavat vastuunsa ympäristöstä ja ilmastosta selvästi parhaiten. Vastaajista 31 prosenttia katsoi energiayhtiöiden kantavan ympäristö- ja ilmastovastuunsa. Ero seuraavaksi parhaaseen toimialaan on seitsemän prosenttiyksikköä.

– Energiayhtiöihin kohdistuu paljon toiveita ja haasteita ympäristö- ja ilmastohaasteiden ratkaisemiseksi. Tässä mielessä on ilo havaita, että kyselytutkimuksen mukaan näinkin suuri osa kansalaisista näkee alan kantavan vastuunsa ympäristö- ja ilmastoasioiden hoitamisessa, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen sanoo.

– Energia-alan yritykset ovat suhtautuneet asiaan vakavasti ja tehneet pitkäjänteistä työtä kestävän kehityksen edistämiseksi sekä ympäristö- ja ilmasto-ongelmien ratkaisemiseksi, mikä alkaa näkyä myös kansalaisille asti. Tästä on hänen mielestään hyvä jatkaa työtä edelleen.

– Esimerkiksi viimeisen noin 10 vuoden aikana energiayhtiöt ovat rakentaneet yli 50 sähkön ja kaukolämmön yhteistuotantolaitosta sekä noin 300 lämpökeskusta, joissa pääosin käytetään kotimaisia biopolttoaineita, muistuttaa Naukkarinen. Myös tuulivoimainvestoinnit ovat alkaneet, mutta monien tuulivoimasuunnitelmien toteutumista ovat kohtuuttomasti hidastaneet pitkät kaavoitus- ja luvitusprosessit.

Energia-alalla on myös yhteinen pidemmän aikavälin tavoitetila ja visio vuodelle 2050, jonka mukaan sähkön ja kaukolämmön tuotanto ja käyttö ovat tuolloin hiilineutraaleita.

Vuonna 2011 koko sähkön kotimaisesta tuotannosta 64 prosenttia oli hiilidioksidivapaata ja 33 prosenttia pohjautui uusiutuviin energialähteisiin.

Yhteiskuntavastuun kokonaisvertailussa energia-ala elinkeinoelämän toimialoista kolmantena

Ympäristö- ja ilmastovastuun ohella joulukuussa tehdyssä tutkimuksessa kysyttiin myös vastuullisuutta neljältä muulta osa-alueelta: työllisyydestä, työhyvinvoinnista, tuote-/palvelulaadusta ja kansantaloudesta.

Jokaisessa kysymyksessä vastaaja valikoi kaikki ne toimialat, joissa koki ko. yhteiskuntavastuun vähintään kohtuullisesti toteutuvan. Valittavana oli 10 elinkeinoelämän toimialaa sekä valtio ja kunnat. Vaihtoehtoisesti kussakin kysymyksessä saattoi valita myös vaihtoehdot: ”millään näistä toimialoista ei mielestäni kanneta vastuuta ko. asiasta” tai ”en osaa sanoa”.

Kansantalouden ja työhyvinvoinnin osalta energiayhtiöt sijoittuvat kansalaisten mielissä elinkeinoelämän kymmenen eri toimialan keskuudessa kolmen parhaan joukkoon, työllisyyden ja tuote-/ palvelulaadun osalta sijoitus on kaikkien vertailukohteiden keskuudessa keskikastissa.

Kaikista viidestä osa-alueesta laskettiin lopuksi yhteiskuntavastuun kokonaisindeksi, jolla energiayhtiöt sijoittuvat elinkeinoelämän 10 eri toimialasta kolmanneksi. Mikäli kunnat ja valtio otetaan vertailuun mukaan, sijoitus on viides.

 

Kyselyyn osallistuneet toimialat:

1. Elektroniikkateollisuusyritykset (elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistajat)

2. Elintarviketeollisuusyritykset (elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden raaka-aineiden valmistajat)

3. Energiayhtiöt (energian tuotantoa, myyntiä ja jakelua harjoittavat yritykset)

4. Finanssisektori (pankit, vakuutusyhtiöt)

5. Kemianteollisuusyritykset (polttoaineiden, maalien, lannoitteiden, muovien valmistajat)

6. Konepajateollisuusyritykset (koneiden ja metallituotteiden valmistajat)

7. Kuljetusalan yritykset (tavaran kuljetus)

8. Kunnat

9. Metsäteollisuusyritykset (paperin, kartongin ja massan valmistajat)

10. Päivittäistavarakaupat (elintarvikkeita ja jokapäiväisiä kulutustuotteita myyvät kaupat)

11. Rakennusalan yritykset (talonrakentajat ja talonrakennustuotteiden valmistajat)

12. Valtio

  

Kyselyä varten haastateltiin sähköisellä lomakkeella yhteensä 1004 täysi-ikäistä suomalaista iän (18-74v.), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan edustavalla otoksella YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa. Paneeliin kuuluu n. 25000 suomalaista. Tulosten luottamusväli kokonaistasolla (N=1004) on n. ±2,8 % -yksikköä suuntaansa (95 %:n luottamustasolla).

  

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, Energiateollisuus ry, puh. 050 60772
Toimitusjohtaja Ville Haikola, Sales Questor, puh. 040 772 2651

 

Energiateollisuus ry (ET) on sähkö- ja kaukolämpöalaa edustava elinkeinopoliittinen ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs