Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Energia » Kaasun toimitusvarmuuden riskien ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmat päivitetty

Huoltovarmuuskeskus

Kaasun toimitusvarmuuden riskien ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmat päivitetty

Tiedote.
Julkaistu: 03.12.2014 klo 15:00
Julkaisija: Huoltovarmuuskeskus

Huoltovarmuuskeskus on laatinut EU:n kaasun toimitusvarmuusasetuksen (994/2010) mukaiset suunnitelmat maakaasun toimitusvarmuuden riskien ennaltaehkäisemisestä ja toimista toimitushäiriötilanteissa. Työssä on ollut mukana myös Suomen huoltovarmuusorganisaatioon kuuluva öljypoolin maakaasujaosto. 

Maakaasun toimitusvarmuus Suomessa on ollut hyvä, eikä merkittäviä toimitushäiriöitä ole viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana ollut. Suomessa suurimman yksittäisen kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa jäljelle jäävällä infrastruktuurilla voidaan tyydyttää kaasun kokonaiskysyntä yhden vuorokauden aikana huippukulutuksen aikana.

Asetuksen toimitusnormin suhteen haastavin tilanne Suomessa olisi se, että jostain syystä kaasunhankinta Venäjältä Suomeen keskeytyisi kokonaan pitemmäksi aikaa. Pitkään jatkuvan syöttöhäiriön aikana suojatuille kaasuasiakkaille, eli jakeluverkkoon liittyneille kotitalousasiakkaille, toimitettaisiin ilma-propaaniseosta Gasumin ilma-propaanilaitokselta ja myös verkkoon syötettyä biokaasua.

Suomi ja Viro ovat sopineet yhteisestä suunnitelmasta, jonka tavoitteena on kehittää alueen kaasumarkkinoita ja parantaa kaasuun liittyvää energiaturvallisuutta osana EU:n Connecting Europe Facility (CEF) ohjelmaa.

Maakaasun kulutuksesta suurin osa on korvattavissa nopeasti vaihtoehtoisilla energiamuodoilla tai siirtymällä korvaavan polttoaineen käyttöön. Maakaasua korvaavia polttoaineita ovat ensisijaisesti kevyt ja raskas polttoöljy sekä kaasuspesifistä käyttöä varten nestekaasu ja ilmapropaaniseos sekä enenevissä määrin myös maakaasuverkkoon syötettävä biokaasu. Vaihtoehtona maakaasun saantihäiriössä voi olla myös tuotannon sopeuttaminen tai keskeyttäminen.

Maakaasun käyttäjä, kuluttaja-asiakkaita lukuun ottamatta, vastaa ensisijaisesti itse omasta varautumissuunnitelmastaan ja siihen mahdollisesti liittyvän varapolttoainejärjestelmän toimintakunnosta, varapolttoaineen puskurivarastoinnista ja tarvittavien kuljetusten järjestämisestä. On tärkeää, että varapolttoainejärjestelmää testataan määräajoin.

Tuontiin perustuvan energian saantihäiriön varalta ja kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi Suomessa pidetään keskimäärin viiden kuukauden normaalikulutusta vastaavat tuontipolttoainevarastot. Määrä ei sisällä teollisuuden maakaasun kulutusta. Maakaasun osalta varastot muodostuvat yritysten velvoitevarastoista ja valtion varmuusvarastoista.

 

Lisätietoja    

Timo Vapalahti | Huoltovarmuuskeskus | puh. 029 505 1040

Ari Suomilammi | Gasum Oy | puh. 0400 653 351

Liitetiedostot

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on yhteistyössä muiden viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa varmistaa, että yhteiskunnalle kriittisimmät järjestelmät toimivat kaikissa tilanteissa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs