Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Energia » Älykäs kaukolämpöjärjestelmä tuo uusia etuja ja palveluita asiakkaille

Energiateollisuus ry

Älykäs kaukolämpöjärjestelmä tuo uusia etuja ja palveluita asiakkaille

Tiedote.
Julkaistu: 19.12.2011 klo 11:17
Julkaisija: Energiateollisuus ry

Kaukolämmön toimintaympäristö on muuttumassa merkittävästi, kun uudisrakennusten lämmöntarve pienenee, olemassa olevia rakennuksia peruskorjataan ja ilmasto lämpenee. Kaukolämpöala vastaa tähän haasteeseen lisäämällä järjestelmän älykkyyttä. Tavoitteena on tuottaa asiakkaan tarvitsema lämpöenergia mahdollisimman vähällä polttoaineella ja pienin ympäristövaikutuksin.

Kaukolämpöjärjestelmä sisältää jo nyt huomattavan määrän älyä, jota hyödyntämällä kyetään ottamaan käyttöön uusia ratkaisuja ja toimintamalleja. Mutta tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan myös uusia ratkaisuja, jotta järjestelmän eri osa-alueet – lämmön tuotanto, jakelu ja käyttö – toimivat ihanteellisesti kokonaisuutena. Hajautettu ja keskitetty tuotanto täydentävät joustavasti toisiaan.

Lämmön lyhtyaikaisella varastoinnilla tasoitetaan kaukolämmön tarpeen aamu- ja iltapäiväpiikkejä. Suuremmilla varastoilla voidaan tasoittaa ulkolämpötilan vuodenaikavaihtelusta johtuvia lämmön tarpeen vaihteluita. Tuotanto- ja varastointiratkaisujen lisäksi myös tarkennetulla mittauksella, kuormanohjauksella ja erilaisilla hinnoittelumenetelmillä voidaan optimoida järjestelmän toimintaa ja kehittää uusia palveluita.

Hajautetut tuotantoratkaisut sekä asiakkaiden kiinnostus hyödyntää kaukolämmön rinnalla kiinteistökohtaisia lämmitysmuotoja yleistyvät. Toimivien ratkaisujen toteuttaminen tiivistää yhteistyötä kaukolämpöyrityksen, asiakkaan ja laitetoimittajan välillä.

Kaukolämpöasiakkaalla on tulevaisuudessa mahdollisuus siirtää rakennuksessa syntyvää ylimääräistä lämpöä verkkoon nykyistä useammin. Uusia liiketoimintamalleja ja kiinteistökohtaisia tai alueellisia lämmöntuotantoratkaisuja syntyy tukemaan nykyistä kokonaisjärjestelmää. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nykyinen keskitetty tuotantomalli poistuisi. On tärkeää hyödyntää tuotantorakennetta optimaalisesti siten, että lämpöä tuotetaan joka hetki kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla.

Lämmön varastoinnin laajempi käyttö lisää kaukolämpöjärjestelmän joustavuutta. Tämä tapahtuu käytännössä niin, että varsinaisia lämpöakkuja sekä kaukolämpöverkon ja rakennusten varastointikykyä hyödynnetään nykyistä laajemmin. Samalla yritykset voivat lisätä ympäristöystävällisempien teknologioiden sekä tehokkaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon osuutta. Tulevaisuudessa varastoja voidaan hyödyntää myös kaukojäähdytyksen tukena.

Älykäs järjestelmä analysoi jatkuvasti saatavilla olevaa mittaustietoa ja optimoi tuotantoa sekä lämmöntarpeen että hinta- ja säätietojen perusteella. Mittaustieto on saatavilla sekä tuottajalle että asiakkaalle, jolloin asiakas voi yhtäältä tarpeen vaatiessa pienentää omaa lämmön käyttöään ja toisaalta tuottaja voi säätää kaukolämpöjärjestelmää.

Kaukolämmön erityisenä kilpailuetuna on asiakkaan kokema vaivattomuus ja luotettavuus. Kaukolämpöasiakkaat ovat tottuneet siihen, että lämpöä ja lämmintä käyttövettä saadaan aina myös hetkellisen huipputarpeen mukaan. Kaukolämpöjärjestelmän älykkyyttä lisäämällä toimiala kehittyy suuntaan, jossa sekä asiakas että kaukolämpöyritys saavuttavat lisähyötyjä. Näin kaukolämpö säilyttää kilpailuetunsa ja turvaa hintakilpailukykynsä myös tulevaisuudessa.

Älykästä kaukolämpöä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia kaukolämpöyrityksille ja muille järjestelmän osapuolille on Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta selvittänyt Gaia Consulting Oy. Selvitystä koskeva tutkimusraportti löytyy pdf-tiedostona sivulla http://www.energia.fi/julkaisut/70.

Lisätietoja:

Asiantuntija Veli-Pekka Sirola, puh. (09) 5305 2303

Energiateollisuus ry (ET) on sähkö- ja kaukolämpöalaa edustava elinkeinopoliittinen ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs