Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Avustukset ja vapaaehtoistyö » Två år efter jordskalvet: Kyrkans Utlandshjälp fortsätter återuppbyggnadsarbetet

Kyrkans Utlandshjälp

Två år efter jordskalvet: Kyrkans Utlandshjälp fortsätter återuppbyggnadsarbetet

Pressmeddelande.
Publicerad: 11.01.2012 kl. 14:08
Utgivare: Kyrkans Utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälp koncentrerar sig på att återuppbygga skolor i Haiti. Två skolcenter har blivit färdiga och under år 2012 kommer ytterligare 11 att byggas. För en skör stat som Haiti är det livsviktigt att den internationella finansieringen och stödet fortsätter.

- I Haiti måste man fortsättningsvis fästa uppmärksamhet vid det lokala ägandet. Medborgarna måste ha rätten att på ett betydelsefullt sätt delta i utvecklingen och i beslutsfattandet gällande sitt land och sitt samfund. Annars är risken att nya kriser uppstår, konsterar chefen för internationellt arbete Jouni Hemberg.

Återuppbyggnadsarbetet har framskridit långsammare än vad man skulle ha kunnat vänta sig efter allt internationellt ekonomiskt och politiskt stöd. En del finansieringslöften har inte förverkligats och organisationerna har haft svårt att få internationell finansiering även om sådan i princip finns.

- Fortsatt internationell finansiering och internationellt stöd är oerhört viktiga för en skör stat som Haiti. Man måste främja internationell politik som stöder Haiti och andra sköra stater, understryker Hemberg.

Utlandshjälpen bygger bestående skolor i Haiti

-Kyrkans Utlandshjälps största bedrifter år 2011 var att färdigställa två bestående skolcentrum i Léogâne ja Jacmel. I år kommer vi att bygga 11 skolcenter till. I planerna ingår att årligen bygga 11 skolor i samarbete med den episkopala kyrkans bildningsväsende under de kommande fyra-fem åren, beroende på hur finansieringen ser ut, berättar Sari Kaipainen som är projektchef för Kyrkans Utlandshjälps skolprogram i Haiti.

-Utanför Port-au-Prince försvåras återuppbyggnadsarbetet av att många skoltomter är belägna svåråtkomligt i bergen. Platserna är också väldigt utsatta när det gäller stormar, jordskred samt översvämningar. Utlandshjälpens arbete koncentrerar sig på just sådana här områden där det inte finns många andra aktörer.

År 2011 arbetade Utlandshjälpen också med att förebygga spridningen av kolera. Över 25 000 familjer fick vattenreningstabletter och hygienförpackningar och över 130 skolor har fått vattenreningstabletter, tvål och platser för handtvätt. Dessutom ordnades det i skolorna informationstillfällen om kolera för barn och föräldrar.

Sedan hösten har Utlandshjälpen ordnat skolmat i 32 skolor i områdena Léogâne, Grand-Gôave ja Gressier väster om Port-au-Prince. Skolornas cirka 7 000 elever får en varm måltid varje skoldag under ett läsår.

Hållbar utveckling på landsbygden

Arbetet i utvecklingssamarbetsprojekten har framskridit långsammare efter jordskalvet. Även om projekten ligger utanför de områden som förstördes i jordskalvet har de tagit emot många flyktingar. Dessutom koncentrerar organisationerna sitt arbete på humanitär hjälp och också hela samhällets funktioner lamslogs.

Utlandshjälpens långsiktiga utvecklingssamarbetsprogram kom igång på nytt år 2011.

-Jordskalvet och den uppmärksamhet som de problem som områdets okontrollerade tillväxt medförde har också ökat uppmärksamheten för vikten av hållbara landsbygdsprojekt. Om inte tidigare, så är det nu allas gemensamma mål att utveckla landsbygden i Haiti och hålla den livsduglig, säger Hemberg.

Kyrkans Utlandshjälps nya landsrepresentant i Haiti från 1.1.2012 är Mishiki Mamboleo. Han kommer till Kyrkans Utlandshjälp från organisationen Mines Advisory Group (MAG) i Angola. Den tidigare landsrepresentanten David Korpela flyttar till Kyrkans Utlandshjälps kontor i Nairobi och blir regionalrepresentant för östra Afrika.

Mer information:

Chef för internationellt arbete Jouni Hemberg, tfn 050 325 9579

Intervjuer med Kyrkans Utlandshjälps personal i Haiti ordnas av informatör Minna Elo, tfn 050 330 9747

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största utvecklingssamarbetsorganisation och näststörst inom katastrofhjälp. Utlandshjälpen är medlem i ACT-alliansen som är den internationella takorganisationen för kyrkliga biståndsorganisationer.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs