Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Avustukset ja vapaaehtoistyö » RÖDA FJÄDERN 2017 – 2017 gärningar till förmån för Finlands unga

Suomen Lions-liitto ry

RÖDA FJÄDERN 2017 – 2017 gärningar till förmån för Finlands unga

Pressmeddelande.
Publicerad: 04.03.2016 kl. 15:30
Utgivare: Suomen Lions-liitto ryLionsklubbarna i Finland genomför åren 2016–2017 sin sjunde Röda Fjädern- medelinsamlingskampanj. Kampanjen börjar med en öppningsfestlighet i Tammerforshuset 19.3.2016 och avslutas 30.6.2017. Till målgrupp för sitt stöd har lionsklubbarna utsett det 100-åriga självständiga Finlands barn och unga under temat ”Stöd de unga till självständighet”.  

Vårt bruttoinsamlingsmål är 5 miljoner euro med vilket vi, tillsammans för våra samarbetspartner, utför minst 2017 gärningar för de unga i Finland. Vi har valt fyra delområden till vilka vi, tillsammans med våra insamlingspartner, vill rikta vårt stöd. Delområdena är de ungas:

  • förebyggande av marginalisering
  • drogfrihet
  • livskontroll och
  • mentala hälsa


Våra insamlingspartner är Tukikummit-stiftelsen (förebyggande av marginalisering), Ehyt rf (preventivt rusmedelsarbete). Scouternas medborgaruppfostringsprogram, Stationens Barn rf:s Walkers- café och bussverksamhet samt Synskadades förbunds kursverksamhet för unga (stöd till livskontroll)

Vi stöder mentalvårdsarbete via Barn- och ungdomsstiftelsens Stormvind-konstterapiprojekt och Yeesi ry:s resursorienterade fritidsverksamhet för unga

Gärningar för de unga gör vi även genom de finländska lionsklubbarnas eget Lions Quest -kunskap för livet” –program och ”Ansvaret är vårt”- kampanjen, som guider barn till tryggt utnyttjande av internet.
.
25 procent av insamlingens intäkter delar lionsklubbarna ut lokalt till ungdomsarbete.

År 2017 fyller såväl det självständiga Finland som den internationella Lionsorganisationen 100 år.

Med sin insamlingskampanj vill Finlands lionsklubbar ge en gåva åt 100-åriga självständiga Finland och samtidigt hedra världens största serviceklubborganisation, Lions Clubs Internationals, 100-årsjubileum.

Röda Fjädern-insamlingen är en del av programmet Finland 100 år under självständighetens jubileumsår 2017.

Insamlingskampanjens beskyddare är republikens president Sauli Niinistö.

http://www.punainensulka.fi
Röda Fjädern logon www.lions.fi/media

Röda fjädern är de finländska lionsklubbarnas registrerade varumärke.

Röda Fjädern är ett registrerat varumärke för de finländska lionsklubbarnas välgörenhetsinsamlingar, som utnyttjats i lionsklubbarnas nationella insamlingskampanjer sedan 1972.

Märket kommer veterligen från Japan där det har använts som en symbol för frivilligt hjälpande. Till Finland kom symbolen via Sverige där lionsklubbarna använde det för första gången 1965 då man samlade in 13 miljoner kronor för bostäder åt handikappade.

Efter det har alla lionsklubbar i Norden använt det i sina välgörenhetsinsamlingar.

De finländska lionsklubbarna har i sina Röda Fjädern- och andra insamlingar donerat över 46 miljoner euro i dagens penningvärde för att stöda hjälpbehövande i vårt eget land och ute i världen.


De finländska lionsklubbarnas Röda Fjädern-insamlingar

Insamlingsår

 

Insamlingens målgrupp

Resultat i dagens värde (miljoner euro)
1972 Cancersjukdomar 6,6
1975 Hjärtsjukdomar 8,5
1984 Krigsveteraner 9,2
1990 Handikappade personer 6,3
1999 Åldringar 7,1
2006 Barn och ungdomar 4,5Lionsorganisationen har en exemplarisk insamlingsmoral

Lionsorganisationens medelinsamling grundar sig på lionens eget, frivilliga arbete. Organisationens administrativa kostnader finansieras med de medlemsavgifter som dess medlemmar betalar. Lionsorganisationen eller dess medlemmar får inte några som helst arvoden för insamlandet. Därför är vi stolta över att de intäkter som vi får via våra insamlingar, i sin helhet går till de på förhand meddelade målgrupperna.

De 445 företag som intervjuades 2007 (Financial Times) valde Lionsorganisationen till den bästa samarbetspartnern. Den var den mest pålitliga (fulla poäng), kunde anpassa sina projekt till de lokala förhållandena, förstod behovet hos de man hjälpte och lyckades även med kommunikationen.

Den amerikanska forskningsinstitutionen ”Charity Navigator” som bedömer frivilligorganisationer, gav fyra år i rad en full fyrstjärnig bedömning av Lionsorganisationen. Det som inverkade på bedömningen var ”bra administration och bästa praxis med vilket man minimerar möjligheten till oetiska aktiviteter samt ekonomiskt ansvarstagande vid förverkligandet av sina målsättningar”.

Endast 8 % av organisationerna når upp till maximala poäng under fyra år i följd.

Lionsklubbarna på Åland som vägvisare vid medelinsamlingar

LC Brändö-Kumlinge från Åland har igen tagit tätplatsen i Röda Fjäder-insamlingskampanjen i Fasta Finland och på Åland. Klubben är en ”tre fjädrars” modellklubb och har förbundit sig till att samla in 2,5, gånger sitt beräkningsmässiga insamlingsmål.

För LC Brändö-Kumlinge är det inte första gången som de intar en tätposition. Vid den första medelinsamlingskampanjen som var gemensam för lionsklubbarna i Norden, Röda Fjädern i Norden, överskred klubben sitt mål 4,7 gånger och samlade in nästan 93 000 mark. Till nästan samma resultat kom LC Åland/Freja med sitt trefaldiga insamlingsresultat.

Lionsverksamheten som stöder det egna lokalsamhället lämpar sig bra för Åland där alla fem klubbar är starka. Klubbarna står som ett exempel för hela Finlands Lionsorganisation.


Lions Clubs International är världens största organisation för serviceklubbar. Till den hör 1,4 miljoner medlemmar i 210 länder och i mer än 46 000 Lionsklubbar. Lionen utför under ett år 100 000 000 timmar som frivilligarbete och delar ut understöd för 1000 000 000 USD i hela världen. I Finland finns 930 Lionsklubbar med 25 000 kvinnor och män som medlemmar. De hjälper årligen sin hembygd, sitt hemland och världen till ett värde av ca 5 miljoner euro.
Lionismens målsättning är att uppfostra till fördragsamhet och internationellt samförstånd, förena lionen och klubbarna till vänskap och verka för hembygdens, hemlandets och hela det internationella samfundets bästa. Lionsorganisationens speciella omsorg utgörs av synvård uppmuntrad av Helen Keller. Genom lionens synvårdsaktiviteter har bl.a. den vita käppen kommit till.


Mer information

Röda Fjädern 2017 kampanjens kommunikationsansvarig

Harri Ala-Kulju
Past International Director
+358 50 64684
harri.alakulju@lions.fi

 

 

 

Bilagor

Lions-klubbarna bistår

Medlemmarna i Lionsorganisationen utför frivilligt arbete för att såväl trygga barns och ungdomars förutsättningar för ett sunt liv och sund uppväxt som stöda äldre personer, familjer, handikappade och andra som behöver hjälp. Mottot för Lionsrörelsen är: Vi tjäna. Dessa tjänster utförs av lokala Lionsklubbar. Antalet medlemmar i organisationen är nästan 1,4 miljoner i 208 länder.  Antalet medlemmar i Finland är över 25.000. Av dem är drygt 4.000 eller 16% kvinnor.

Den viktigaste intressesfären för en Lionsklubb är dess eget närområde och boendeomgivning. Bidrag har deltas ut åt bl a skolor och daghem, kommunala och privata boende för äldre och servicehus, handikappade och synskadade samt barnmotion.

Utöver det lokala biståndet deltar klubbarna också i nationella och internationella projekt, bl a insamlingar för storkatastrofer.

Lionsrörelsen har inte för avsikt att ersätta samhällets basservice, utan vill genom frivilligt arbete bistå objekt där offentliga medel inte räcker till. Denna hjälp kan för små grupper eller enskilda människor vara mycket betydande.

För att förbygga utanförskap för barn och ungdom har Lions utvecklat olika tjänster, som klubbarna möjliggör på sin hemort i samarbete med olika utbildningsenheter.

Utöver utförda tjänster bidrar klubbarna också ekonomiskt. Medel insamlas för olika objekt genom att ordna evenemang och kampanjer. Intäkterna från insamlingarna går oavkortade till dem de är avsedda för. Till följd härav bedömdes enligt en utredning som Financial Times gjorde år 2007 bedömdes Lions Clubs International Federation (LCIF) till den mest pålitliga frivillighetsorganisationen i . världen

 

Tilläggsuppgifter:

Maarit Kuikka

Generalsekreterare

Finlands Lionsförbund rf

maarit.kuikka@lions.fi

(09) 565 59510

040 580 2494

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs