Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Avustukset ja vapaaehtoistyö » Pelastakaa Lapset kannustaa nuorten parissa toimijoita puuttumaan rasismiin

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset kannustaa nuorten parissa toimijoita puuttumaan rasismiin

Tiedote.
Julkaistu: 08.12.2011 klo 08:15
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Nuorten kanssa työtä tekevät ovat avainasemassa suvaitsevaisuuden edistämisessä. Rasismin ja syrjinnän ehkäisy ja vastustaminen on tuotava osaksi nuorisotyön arkea. Tänään julkaistu uusi aineisto antaa välineitä rasismin torjuntaan erityisesti virtuaalimaailmassa. Aineiston julkaisun yhteydessä pidetään myös ajankohtainen seminaari ”Verkko ja rasisminvastainen työ nuorten parissa”.

Pelastakaa Lapset on huolissaan suvaitsemattoman ilmapiirin kasvusta. Kehitystä kuvastaa rasististen kannanottojen yleistyminen. Ilmapiiri vaikuttaa lapsiin ja nuoriin, rasistiseen puheeseen totutaan ja toimintamalleja toistetaan. Rasismia ja vihakirjoittelua esiintyy erityisesti verkossa, mikä näkyy myös nuorten suosimissa verkkoympäristöissä, joissa yhä nuoremmat tuovat esille rasistista asennoitumistaan.

Nuorisoalan ammattilaiset kokevat rasismin käsittelyn haasteelliseksi. Tarvitaan konkreettista keskustelua siitä, mitä rasismi on ja miten siihen voidaan puuttua. Nuorten parissa tapahtuvassa verkkotyössä tarvitaan aktiivisia ja rohkeita keskusteluja esimerkiksi ennakkoluuloihin ja maahanmuuttoon liittyvistä aiheista. ”Nuoret kaipaavat verkossa kriittistä vuoropuhelua rasismiin liittyvistä teemoista. Aikuisen tulee kuunnella, kyseenalaistaa ja haastaa nuorta,” sanovat kirjan kirjoittajat.

Tänään julkaistu R-sana – kirja rasismista ja siihen puuttumisesta, tarjoaa nuorisotoimijoille välineitä rasisminvastaiseen toimintaan. Kirja keskittyy rasismin vastustamisen lähtökohtiin ja käytäntöihin erityisesti verkossa. Pelastakaa Lasten tuottamassa teoksessa käsitellään kysymyksiä ja aiheita, jotka puhuttavat sekä valtaväestön nuoria että nuorisotyöntekijöitä. Kirja antaa tietoja ja taitoja nuorten kanssa toimiville rasisminvastaiseen toimintaan, esimerkiksi välineitä rasismiin puuttumiseen, avoimeen dialogiin, rasismia kohdanneiden nuorten tukemiseen ja erilaisuuden käsittelyyn niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin.

Pelastakaa Lapset näkee nuorten parissa toimijat tärkeänä voimavarana turvaamaan lapsen oikeuden syrjimättömään arkeen. Nuorisoalan ammattilaisten tulee kiinnittää huomiota rasismin eri muotoihin ja siihen, miten ne ilmenevät nuorten arjessa. Kaikenlaiseen rasismiin on aina puututtava. Pelastakaa Lapset haluaa tukea ja edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertainen nuorisotoiminta ottaa huomioon rasisminvastaisuuden, ja mahdollistaa nuorelle turvallisen tilan tulla, olla, osallistua ja vaikuttaa.

R-sana – kirja rasismista ja siihen puuttumisesta on luettavissa www.pelastakaalapset.fi/nora ja painettua versiota voi tiedustella kirjan kirjoittajilta.  

Mitkä ovat nuorisotoimijoille keskeisimmät haasteet rasismiin liittyen? Mitä taitoja tarvitaan rasismin vastustamiseksi? Mitä on rasismin vastustaminen nuorille suunnatussa verkkotyössä? Aineiston julkaisuseminaari ”Verkko ja rasisminvastainen työ nuorten parissa” järjestetään torstaina 8.12. klo 12.00 – 16.00 Pelastakaa Lasten Tiukula-talossa, Koskelantie 38, 00610 Helsinki.

Tilaisuuden tarkempi ohjelma löytyy sivulta www.pelastakaalapset.fi/nora ja sitä voi seurata myös suorana verkkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämiskeskuksen Verken nettisivuilla osoitteessa www.verke.org.

Lisätietoja:

Max Holm, tiedottaja, Pelastakaa Lapset ry
puh. 050 433 1438, max.holm@pelastakaalapset.fi

Satu Kanninen, R-sana -kirjan kirjoittaja, NoRa-NoRacism – hankkeen projektisuunnittelija, Pelastakaa Lapset ry
puh. 050 433 1397, satu.kanninen@pelastakaalapset.fi

Heli Markkula, R-sana -kirjan kirjoittaja, NoRa-NoRacism – hankkeen projektisuunnittelija, Pelastakaa Lapset ry
puh. 050 433 1407, heli.markkula@pelastakaalapset.fi

 

www.pelastakaalapset.fi/nora

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Kansainvälinen Pelastakaa Lapset toimii lasten hyväksi yli sadassa maassa. www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs