Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Avustukset ja vapaaehtoistyö » Museiverket utlyser behovsprövade understöd för år 2017

Museovirasto

Museiverket utlyser behovsprövade understöd för år 2017

Pressmeddelande.
Publicerad: 14.09.2016 kl. 14:19
Utgivare: Museovirasto

Museiverket utlyser från och med den 15.9. de behovsprövade understöden för året 2017. Understöden är avsedda både för verksamhet och bevarandet av kulturarvet som en del av vår gemensamma arv. Understöd som kan sökas: behovsprövade statsunderstöd för museer, statsunderstöd för innovativa projekt vid museer, understöd för dokumentation av det finländska kulturarvet, understöd för restaurering av byggnader, understöd för vård av världsarvsobjekt och fornlämningsområden i Finland. Ansökningstiderna för de olika understöden varierar.

Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen godkänner statens budgetförslag för år 2016.

1. Behovsprövade statsunderstöd för museer (ansökningstiden upphör 7.11.2016 klo 16:15)
Understöden är avsedda för projekt vid museer för vilka kommuner, föreningar eller stiftelser är huvudmän inklusive projekt för renovering av museibyggnader. Understöd beviljas inte till museer som får statsandelar.
Mer information: tfn 0295 33 6006, 0295 33 6012 och
http://www.nba.fi/sv/understod/behovsprovade_statsunderstod

2. Statsunderstöd för innovativa projekt vid museer (ansökningstiden upphör 7.11.2016 klo 16:15)
Understöden är avsedda för museer som drivs på heltid. Projekten kan genomföras i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. Mer information: tfn 0295 33 6027, 0295 33 6015 och
http://www.nba.fi/sv/understod/understod_for_innovativa_projekt

3. Understöd för dokumentation av det finländska kulturarvet (ansökningstiden upphör 7.11.2016 klo 16:15)
Understöden är avsedda för medborgarorganisationer och -samfund med rättslig handlingsförmåga. Understöd beviljas inte till kommuner och museer eller i form av stipendier till privatpersoner.
Mer information: tfn 0295 33 6014 och http://www.nba.fi/sv/understod/understod_for_kulturarvet

4. Understöd för restaurering av byggnader (ansökningstiden upphör 31.10.2016 klo 16:15)
Understöden är avsedda för reparation av byggnader som skyddas med stöd av byggnadsskyddslagen (60/1985) eller lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Understöd beviljas till enskilda eller samfund. Kommuner kan söka understöd om objektet är skyddat med stöd av lag, men inte i annat fall.
Mer information: tfn 0295 33 6313 och http://www.nba.fi/sv/understod/restaureringsbidrag

5. Understöd för skötsel av fornlämningsområden i Finland (ansökningstiden upphör 31.10.2016 klo 16:15)
Bidragen är avsedda för skötsel av sådana fasta fornlämningar som avses i Fornminneslagen (295/1963).
Mer information om understöd: tfn 0295 33 6184 och 0295 33 6285 och
http://www.nba.fi/sv/understod/bidrag-for-vard-av-fornlamningsomraden

6. Understöd för vård av världsarvsobjekt i Finland (ansökningstiden upphör 30.11.2016 klo 16:15)
Bidragen är avsedda för ägare av världsarvsobjekt och byggnader som är belägna på världsarvsområdet. Världsarvsunderstöd beviljas främst för åtgärder som säkerställer att objektets världsarvstatus bevaras.
Mer information om understöd: tfn 0295 33 6313 och 0295 33 6274 och
http://www.nba.fi/sv/understod/understod_for_varldsarvobjekt

Blanketterna kan skrivas ut på Museiverkets webbplats.

Ansökningarna ska sändas till Museiverket senast vid upphöringstid på adressen Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors.

Museiverket är expert inom det materiella kulturarvet och kulturmiljön, tillhandahåller tjänster, utvecklar sin bransch och fungerar som myndighet.

 

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs